ၿမတ္ေကသီေအာင္

mktaအိမ္ေထာင္ေရးကံမေကာင္းသၿဖင္.အနားယူေနေသာ သရုပ္ေဆာင္

ၿမတ္ေကသီေအာင္ ၏အိမ္ရွိရာ ဒဂံုၿမို.သစ္ၿပည္ပန္းညိုအိမ္ရာသို.အလိုက္မသိေသာ

ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးက ေပၚလစီဇာတ္ကားရုိက္ရန္သြားေရာက္ကမ္းလွမ္းသည္ဟုသိရသည္။

ကာယကံရွင္၏အေၾကာင္းၿပန္ခ်က္ကိုမူမသိရေသးေပ။

Advertisements