အင္းလ်ား လမ္း သၾကၤန္မ႑ပ္ မ်ားစေပၚေငြ ဆယ္ငါးသိန္းထိတင္ရမည္

၃၀ မတ္ ရန္ကုန္၊           ၊ယူကြန္

သၾကၤန္ကာလ အတြင္းအင္းလွ်ားလမ္းတြင္ ေရပက္ခံသူ မ်ားၿဖင့္စည္ကားလွ်က္ရွိစဥ္ ဓာတ္ပံု-ရဲလြင္ဦး

သၾကၤန္ကာလ အတြင္းအင္းလွ်ားလမ္းတြင္ ေရပက္ခံသူ မ်ားၿဖင့္စည္ကားလွ်က္ရွိစဥ္ ဓာတ္ပံု-ရဲလြင္ဦး

သၾကၤန္ကာလ အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ  ့ကမာရြတ္ရွိ အင္းလွ်ားကန္ ေဘာင္တြင္ ေရပက္ကစားခြင့္ မ႑ပ္ ေဆာက္လုပ္ ႏိုင္ ရန္ အတြင္ ၿမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္ ႏွင့္ ကမာရြတ္ မယက ရံုးထံစေပၚေငြ အနည္းဆံုး ဆယ္ငါးသိန္း တင္ရမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ယခင္ႏွစ္ က စေပၚေငြ ငါးသိန္းသာ တင္ရၿပီး လြန္ခဲ့ သည့္ႏွစ္ မ်ားဆီက တစ္သိန္းသာ တင္ရသည္။စေပၚေငြ ဆယ္ငါးသိန္း ထိၿမင့္ တက္သြားၿခင္း ေၾကာင့္ အင္းလွ်ားလမ္းတြင္ မ႑ပ္ ထိုး၍ ေရကစားမည္ ့ သူတို ့စိတ္မသက္ သာၿဖစ္ရသည္ ဟုဆို သည္။အင္းလွ်ားလမ္းတြင္ မ႑ပ္ထိုး ၍ေရကစားခြင့္  ပါမစ္ အတြက္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သားသမီးမ်ား ကိုသာ ဦးစားေပးခ်ထား ေပးၿပီး သာမန္လူမ်ားကမူ သက္ဆိုင္ရာ ကို လာဘ္ထိုးမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ပါမစ္ ရရွိထားေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သားသမီးမ်ား ကေသာ္ လည္းေကာင္း ပါမစ္ မ်ားကို ေစ်းတင္ ၍ ၿပန္ေရာင္း မွ အမ်ားက ၀ယ္ယူ ႏိုင္ၾကသည္။

စေပၚေငြ ဆယ္ငါးသိန္းထိ ေပးေဆာင္ မွ အင္းလွ်ားလမ္းတြင္ ေရကစားခြင့္ ရမည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း အင္းလွ်ားလမ္းတြင္ မ႑ပ္ ထိုး၍ ေရကစားသည့္ ကိုဖိုးသား က “မ႑ပ္ ေလွ်ာက္ လို ့ရၿပီ ဆိုလို ့ ကမာရြတ္ မယက ရံုးမွာ သြားေလွ်ာက္ တာေလ ဟိုေရာက္ေတာ့ ပါမစ္ က်ရင္ စေပၚဆယ့္ငါးသိန္း ေပးရမယ္ ဆိုေတာ့ နဲနဲေတာ့ လန္ ့သြားတယ္ ။ဒါေပမယ့္ ပါမစ္ရဖို ့က အဓိက ပဲ စေပၚက မေဆာက္ၿဖစ္တာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ တစ္ခုခု ၿဖစ္သြားရင္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ စေပၚေငြ ၿပန္မရေတာ့ ဘူးေပါ့ ”ဟု သူက Freedom News Group သို ့ေၿပာသည္။

ၿမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ သၾကၤန္စီးပြားေရးတြင္ အင္းလွ်ားလမ္းသည္ အခရာ အက်ဆံုးၿဖစ္ၿပီး ထိုလမ္းရွိ
မဏၭပ္မ်ားတြင္ ေရပက္ ကစားလို သူတို ့သည္ မ႑ပ္ အလိုက္ တစ္ရက္လွ်င္ အနည္းဆံုးက်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္းေပးရသည္ ဟုဆိုသည္။

အင္းလွ်ားလမ္းရွိေရပက္ မ႑ပ္ မ်ား ကိုခ်ထားေပးေသာ ကမာရြတ္ မယကရံုးရွိ ၀န္ထမ္းတစ္ ေယာက္ ကမူ “တစ္ခါတေလ မ႑ပ္ ေတြ ေဆာက္တဲ ့ ေနရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားတာ က ၁၅ သိန္းမက တာေတြ ရွိတယ္။ သူတို ့ကလဲ ဒါကို စီးပြားေရး တစ္ရပ္ အေန နဲ ့လုပ္တာ လက္မွတ္ ေတြကိုေစ်း တင္ၿပီးၿပန္ေရာင္းတယ္ ။ လုပ္တတ္တဲ့ သူ အတြက္ ကေတာ့ တြက္ေၿခကိုက္ ပါတယ္ ”ဟုေၿပာသည္။

ဆယ္ငါးသိန္း ဆုိ သည္ မွာ စေပၚေငြသာၿဖစ္ၿပီး မ႑ပ္ ပါမစ္ အတြင္ က်ပ္ ေငြ ငါးသိန္း ထပ္မံေပးေဆာင္ ရသည္ ဟုဆိုသည္။ အင္းလွ်ားလမ္းတြင္မ႑ပ္ ေဆာင္လုပ္လို သူမ်ား မ်ားၿပားလာ သည့္ အတြက္ မ႑ပ္ တစ္ခု လွ်င္ မ်က္ ႏွာစာေပ ငါးဆယ္ အက်ယ္ သာေပးေတာ့
သည့္ အတြက္ မ႑ပ္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုမွာ ၿပြတ္သိပ္ က်ပ္ညပ္ လွ်ကရွိ္ကာ  မလိုလားအပ္သည္
မ်ားၿဖစ္ေပၚ မႈရွိသည္ဟု သိရသည္။

အင္းလွ်ားလမ္း သၾကၤန္မ႑ပ္ တစ္ခုေဆာက္လုပ္ ရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ အနည္းဆံုးက်ပ္ သိန္းႏွစ္ရာ ၀န္းက်င္ခန္ ့ရွိၿပီး မ႑ပ္ ေဆာက္လုပ္သူမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည္
ဆယ္စု ႏွစ္ ႏွစ္ စုေက်ာ္ဆီ က အေပ်ာ္ သက္သက္သာ လုပ္ၾကေသာ္ လည္းယခု ေနာက္ပိုင္းတြင္
ေရကစားသူမ်ား ကို လက္မွတ္ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ ကုမၸဏီ စပြန္ဆာ မ်ားရွာၿခင္း ႏွင့္ အၿခား၀န္
ေဆာင္မႈ မ်ားမွ ေငြရွာၾကသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ က အင္းလွ်ားလမ္း သၾကၤန္ မ႑ပ္ တစ္ခု ၿပိဳက်ခဲ့ ေသဆံုးထိခိုက္ ဒဏ္ရာရ မႈရွိခဲ့
သည္။

Advertisements