ရိုးရာ ႏွင့္ အီလက္ထိရိုဂီတ ေပါင္းစပ္ေဖ်ာ္ေျဖမႈအား သားစိုး ဆန္ဖရန္ တြင္က်င္းပမည္

၁၀ စက္တင္ဘာ ေလာစ္ဇင္ဂ်လိစ္ ၊                      ၊Freedom News Group

Thxa Soe Kick Off  Bay Area Tour Next Month

ျမန္မာ့ရိုးရာဂီတကို တစ္ဖန္ဆန္းသစ္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သူ သားစိုး

ျမန္မာ့ရိုးရာဂီတကို တစ္ဖန္ဆန္းသစ္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သူ သားစိုး

ေရာသမည ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ျမန္မာ့ရိုးရာအက ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ရပ္ကို ဆန္ဖရန္စစၥကို ရွိ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုေနထိုင္ေသာ ေဘဧရိယာ တြင္က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုပြဲကို သားစိုးက ဦးေဆာင္ေဖ်ာ္ေျဖမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာရိုးရာ အက ႏွင့္ ဂီတပညာရွင္မ်ား အပါအ၀င္ရက္(ပ)အဆိုေတာ္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ K -CA$H လည္းပါ၀င္မည္ ဟု သိရသည္။ရိုးရာႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ဂီတ ကို ပထမ ဦးဆံုးအႀကိမ္ေဘးဧရိယာ၌က်င္းပမည့္သားစိုးကထိုေရာသမည အစီ
အစဥ္တြင္ “အပ်ိဳေတာ္ယိမ္း ၊ကိုႀကီးေက်ာ္ ဒီေဂ် အက ႏွင့္ အတူ စိတ္ကူးဆန္းမ်ားျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
အစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္ မည္”ဟု Freedom News Group သို ့ေျပာသည္။

ေရသမည အစီအစဥ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္တြင္ ညေန ေျခာက္နာရီခြဲမွ ၉ နာရီထိ စင္တာဗီလီ
ကြန္ျမဴနတီ စင္တာတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ပြဲ၀င္ေၾကးမွ ေဒၚလာ ၂၀ ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္လက္မွတ္
၁၅ ေဒၚလာျဖစ္သည္။ထိုပြဲကို ဂလက္စီ အင္တာတိန္မန္ ့အုပ္စု မွက်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့ေသာ သားစိုး၏ ေရာသမေမႊ အယ္(လ)ဘမ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ထိုႏွစ္ အတြင္း လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးအယ္(လ)ဘမ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ထိုအယ္(လ)ဘမ္ ထြက္ရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္
သားစိုး၏ ျပည္တြင္းပြဲစဥ္မ်ားသာမက ႏိုင္ငံရပ္ျခားပြဲစဥ္ မ်ားပါ သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ရသည္။

Advertisements