ဗိုလ္ႀကီး၀င္းထိန္ ျပည္လည္လြတ္ေျမာက္

စစ္ကိုင္းတိုင္း အတြင္းရွိ ကသာေထာင္ တြင္ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရသည့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိ
ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္ႀကီး ၀င္းထိန္ သည္ ယေန ့သူ ့ အားဖမ္းဆီးထားသည့္ ေထာင္မွ ျပန္လည္
လြတ္ေျမာက္ လာၿပီ ဟု သတင္းရရွိသည္။

ဗိုလ္ႀကီး ေဟာင္း၀င္းထိန္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ကိုယ္ေရး အရာရွိ အျဖစ္တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ဖူးၿပီး ၁၉၈၉ခုႏွစ္ တြင္ ပထမ ဦးဆံုးအႀကိမ္ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္
ျပန္လည္လြတ္ေျမာ္က္ လာခဲ့သည္။ထိုႏွစ္ ေမလ မွာ ပင္ ျပန္လည္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရၿပီးေနာက္
ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ေထာင္ထဲဥ္ စုစု ေပါင္း ၁၉ ႏွစ္ ေက်ာ္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ တြင္ သတင္းစာဆရာ ဦး၀င္းတင္ အပါအ၀င္  ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အနည္း
အက်ဥ္း လႊတ္ေပးမႈ တြင္ သူပါ၀င္ ေသာ္လည္း ခရီး ဆက္လက္ ထြက္ ခြာရန္ တည္းခိုခန္းဥ္
ေခတၱနားေနစဥ္ပင္ ျပန္လည္ အဖမ္းခံရသည္။

၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ဥ္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဥ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနစဥ္ မွာ ပင္
အာဏာသိမ္းရန္ႀကံစည္သူမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ မႈ ရွိသည္ ဟု ဆိုကာ တပ္မွ ထြက္လိုက္ရသည္။

ဗိုလ္ႀကီး ေဟာင္း ၀င္းထိန္ သည္ ယေန ့မနက္ အေစာပိုင္းတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္
လြတ္ေျမာက္လာေသာ္ လည္း အိမ္သို ့ျပန္မေရာက္ေသးဟု သိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ား အတြင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အမ်ားအျပား လြတ္မည့္
သတင္းမ်ား ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မိသားစု မ်ား အသိုင္းအ၀ိုင္း တြင္ ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္
လည္း ဗိုလ္ႀကီး ၀င္းထိန္ တစ္ေယာက္ သာ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Advertisements