ဘိန္းဘုရင္ အိုႀကီး ၏ ေနာက္ဆံုး ေန ့မ်ား

The Last Days of  Senior  Drug lord by Tin Kyaw Kyaw Soe
တင္ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး ၊          ၊ျမန္မာ ျပည္သူ လူထု
တစ္ရပ္ လံုးက ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္း အလဲ ကို အာရံု
စိုက္ေန ခ်ိန္ တြင္ ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးေသာ စီးပြားေရး
အင္ပါယာ ႏွစ္ ခု ၏ အရွင္ သခင္ ႏွစ္ဦး ၏ တိုက္ပြဲ မ်ား
က ျပင္းထန္လြန္းလွ သည္ ဟု ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့မွာ နာမည္
ေက်ာ္ ခရီးသြား ဧဂ်င္စီ တစ္ခု ၏ အႀကီးအကဲ တစ္ဦး
ျဖစ္သူက FreedomNews Group သို ့ေျပာသည္။
ဦးေတဇ ဟု လူသည့္ မ်ားသည္ စစ္ေခါင္းေဆာင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ၏ သမက္ သည္ ေလာ္စစ္ဟန္
ဟု လူသည့္မ်ား သည့္ ဘိန္း ဘုရင္ အို ႀကီး
၏ စီးပြားေရး  အင္ပါယာ ကို
အလံုး အရင္း ျဖစ္ နယ္ခ်ဲ ့ေနသည္မွာ ယမ္းေငြ ့မထြက္ ေသာ ၿမိဳ့ျပ စစ္ပြဲ တစ္ခု ပင္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့သံလွ်င္ ရွိ သီလ၀ါ ကုန္ေသတၱာ ဆိပ္ကမ္း၊ကမ္းလြန္ ေရနံ လုပ္ကြက္ တစ္ခ်ိဳ ့၊ Asia World
ေဆာက္လုပ္ေရး ၊ ၾကယ္ငါးပြင့္ ဟိုတယ္မ်ား ၊ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း ႏွင့္ ရန္ကုန္ ေလေၾကာင္းလိုင္း အျပင္
အျခား လူသိသိပ္ မမ်ား ေသးသည့္ စီးပြားေရ လုပ္ငန္း မ်ား ကို ပိုင္ ဆိုင္သည့္ ေလာ္စစ္ဟန္ ႏွင့္
သားျဖစ္သူ စတီဗင္ ေလာ္ တို ့၏ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး တို ့မိသားစု ၏ မ်က္ေစ့က် ျခင္း ကို ခံေနရၿပီ
ျဖစ္သည္။

ေလာ္စစ္ဟန္ ေရာ ဦးေတဇ ႏွစ္ဦး စလံုး ပါ ၎ တို ့ပိုင္ဆိုင္ ထားသည့္ ဓန ဥစၥာမ်ား သည္ တရား မ၀င္သလို
၎တို ့ႏွစ္ဦး စလံုး၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လည္း အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား က ဓာတ္ခတ္ ပိတ္ ဆို ့ထားမႈ ခံရသည္။

တူညီသည္ မွာ ၎တို ့ႏွစ္ဦး စလံုး  ၏ စီးပြားေရး လည္ပတ္ ရွင္သန္ ရာအတြက္ ေငြမည္းမွ ေငြျဖဴ အျဖစ္
ခ၀ါ ခ်မႈ သည္ စကၤာပူ ဘဏ္ မ်ား မွ တစ္ဆင့္ လုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေငြ ေပးေငြ ယူရွင္းတမ္းမ်ား
မွာ လည္း အဆိုပါ ဘဏ္မ်ား မွ ပင္ စီစဥ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို ့ဒဏ္ခတ္ ထားပါလွ်က္ ခ်င္း အတူ အေနာက္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပ တိုက္ သားမ်ားက Air Bagan ကို မေရြးခ်ယ္
ပဲ Yangon Airways ကိုေရြးခ်ယ္ ျခင္းသည္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး၏ သမက္ေတာ္ အတြက္ မ်က္ေစ့ စပါးေမြး ဆူး
စရာ ျဖစ္လာသည္ မွာ ဧကန္ မလြဲ ပင္ …

Asia World လုပ္ငန္းစုႀကီး ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္ ေလာ္စစ္ဟန္ ၏
သား ျဖစ္သူ စတီဗင္ေလာ မွာ ရွမ္း အေရွ ့ေျမာက္မွာ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အားေထာင္ထား ျခားနားေနသူ မ်ား အား စာနာ
မႈရရွိသည္ ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚၿပီး ေနာက္ ဘိန္းဘုရင္ အိုႀကီး တို ့သားအဖ မွာ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖိအားေပး
ခံေနရသည္ ဟု FNG  ၏ စံုစမ္း မႈမ်ား မွ သိရွိရသည္။ထို ့ျပင္ အႏွီ ဘိန္း ဘုရင္ အို ႀကီးသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က
ရာထူးမွာ ဖယ္ရွား ခံရသည့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ေဟာင္း မ်ား ကို လည္း အၾကင္နာ ပိုေသးသည္ ဟု
သိရသည္။ ဤသည္ မွာ ျဖစ္ႏိုင္ သည့္ သာဓက တစ္ခု မွာ စစ္ေထာက္လွမ္း ေရး အႀကီး အကဲ ေဟာင္း
ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္ ့က ၀ရမ္းေျပး ေလာ္စစ္ဟန္ ဘ၀ ကို ျပည္ဖံုးကား ခ်ၿပီး ရန္ကုန္ တြင္
လူတစ္ဦး သူ တစ္လံုး ျဖစ္ ေစခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

ႏိုင္ငံတကာ အေတြ ့အႀကံဳ ရွိေသာထို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ႏွစ္ဦးမွာ အနာဂတ္ တြင္ သပိတ္၀င္

အိတ္၀င္ ျဖစ္မည့္ ေလေၾကာင္း ပို ့ေဆာင္ေရး နယ္ပယ္ တြင္ ပိုၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္ မႈ ျပင္းထန္လာသည္ မွာ  ႏိုင္ငံျခားခရီး
သြားမ်ား ျမန္မာ ႏုိင္ငံ သို ့ပိုမို လည္ ပတ္လာခ်ိန္ တြင္ ျဖစ္သည္ ဟု မႏၱေလး ၿမိဳ ့မွ ခရီးသြားလာေရး ဧဂ်င္
စီ တစ္ခု မွ ဒါရိုက္တာ တစ္ဦး ကေျပာသည္။

“ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကို ကမာၻ လွည့္ ေတြ ပိုလာေတာ့ မယ္။ ဒီေစ်း ကြက္ ကို Air Bagan က လက္၀ါးႀကီး
အုပ္ထားခ်င္တယ္။ Air Bagan က သူ ့ေနာက္ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး တို ့မိသားစု ရွိေတာ့ Yangon Airway
က ဘာျပန္ လုပ္ ႏိုင္မွာ လဲ ဟု သူကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ရွိ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ တြင္ နာမည္ ႀကီးၿပီး ဟန္းဆက္  ေမာ္ဒယ္ နိမ့္ ကေလး တစ္လံုးျဖင့္
တစ္ေန ့သိန္းရာခ်ီ ျမတ္ေန သူ တစ္ဦးက “နအဖ က ေျပာၿပီး သားေလး စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုင္းရင္း
သား ေတြ လက္၀ယ္ေရာက္ေရး ဆိုတာ ေလာ္စစ္ဟန္ က တိုင္းရင္းသား မွ မဟုတ္တာ တရုတ္ စစ္စစ္ႀကီး
ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ ေဟာင္း တစ္ ကမူ “စစ္တပ္ က အလို ႀကီးထြား လာမယ့္ ကိစၥေတြ
သူတို ့ကို ပခံုးခ်င္းယွဥ္ မယ့္ ကိစၥေတြ ဆို ဘယ္ေတာ့ မွ အလွ ၾကည့္ေနတာ မဟုတ္ ဘူး” ဟု သူ၏
အေတြ ့အႀကံဳ ႏွင့္ ယွဥ္ ၍ ေျပာျပသည္။

မည္သို ့ပင္ ဆိုေစကာမူ ခရီးသြားရာသီ ျဖစ္သည့္ အတြက္ Yangon Airways ရပ္တန္ ့ျခင္းမွာ သတင္း
ေကာင္း တစ္ခု ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို ့လာေရာက္လည္ ပတ္သည့္ ခရီးသြား အမ်ားစုမွာ
ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ မ်ား သို ့ပါ တစ္ဆက္စပ္တည္း သြားေရာက္ လည္ပတ္ သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
Yangon Airways ခရီးစဥ္ ရပ္တန္ ့ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ ၏ အရွိန္ ရလာခါစ ကမာၻ လွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း
ကို ပါ နစ္ ေနစႏိုင္သည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ရွိ Travel & Tours ဧဂ်င္စီ တစ္ခု မွ တာ၀န္ရွိ သူ တစ္ဦးက ခရီးသြားေအ့ဂ်င္စီေတြ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြအတြက္ဒီဇင္ဘာလမွာၾကိဳတင္စီစဥ္ထားတဲ့ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း
လိုင္းခရီးစဥ္အတြက္ တိုးေအာ္ပေရတာေတြ အသဲအသန္ လုပ္ေနရတယ္ ဟု ေျပာသည္။

Freedom News Group မွ စံုစမ္း သိရွိ ရသည္ မွာ Asia World လုပ္ငန္းစုႀကီး ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မ်ား ကို
မ်က္ေစ့ က်ေနသည္ မွာ ဦးေတဇ တစ္ေယာက္ ေတာ့ မဟုတ္ပဲ စစ္တပ္ ၏ စီးပြားေရး ဦးပိုင္ ႏွင့္
Max Myanmar Zaw Zaw တို ့လည္း ပါ၀င္သည္။ Asia World ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ အနီး အနား တြင္
ထူး ၊ Max Myanmar ႏွင့္ စီးပြားေရး ဦးပိုင္ တို ့က ေျမကြက္ မ်ား ထပ္မံ ယူထားၿပီး Asia World
ႏွင့္ အၿပိဳင္ သီလ၀ါသေဘၤာဆိပ္မ်ား ၊ Container Plant မ်ား ထပ္မံ ေဖာက္လုပ္ေနၾကျခင္းသည္
ေခာတ္ပ်က္ သူေဌး သစ္ကေလးမ်ားက၊ စိန္စီထား ေသာ ေရႊ ေသနတ္ ႏွစ္ လက္ ကို ေမာ္ေတာ္ကား
ထဲတြင္ တစ္လက္ ေခါင္းအံုး ေအာက္တြင္ တစ္လက္ အဆင္သင့္ ေဆာင္ထားေလ့ရွိသည့္
ဘိန္းဘုရင္ အိုႀကီး ကို စီးပြားေရးအံတု ျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။

ထူး ထေရး ဒင္း မွ အႀကီးတန္း အရာ ရွိ တစ္ဦး က FNG သို ့ေျပာရာတြင္ သူ၏ သူေဌးသည္ “ေယာကၡမေတာ္
ႀကီး ဘ၀ တစ္ပါး မေျပာင္း ခင္ သူ ႏွင့္ အဓိက စီးပြား ၿပိဳင္ ဘက္ ျဖစ္ေနသည့္ ဘိန္းဘုရင္ အိုႀကီး ကို
တတိယ တန္း စီးပြားေရး ကလပ္ တစ္ခု သို ့တန္းဆင္း ကစား သြားသည္ ျမင္ခ်င္ ေနပံုရသည္မွာ
အေသအခ်ာ ပင္ ျဖစ္သည္။

Advertisements

5 responses to “ဘိန္းဘုရင္ အိုႀကီး ၏ ေနာက္ဆံုး ေန ့မ်ား

 1. ဒီသတင္းကို ဘယ္ကရသလဲေတာ့ မသိပါဘူး။ ဟုတ္မလိုလိုနဲ ့ နည္းနည္းလြဲေနတယ္။ ေအရွားေ၀ါလ္ကို ေလာ္စစ္ဟန္ရဲ ့ သားေျမးေတြ ပိုင္တယ္ဆိုတာကေတာ့ လံုး၀မွန္ပါတယ္။ ေလာ္စစ္ဟန္မိသားစုဆိုတာက ဦးသန္းေရႊငယ္ဘ၀ ေရွ႕တန္းမွာ ငတ္ျပတ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြတုန္းက ေကၽြးေမြးထားတဲ့ ေက်းဇူးေတြ အေတာ္ရွိခဲ့တဲ့ မိသားစုဗ်။ ေနာက္တစ္ေယာက္ ရွိေသးတယ္ လားစုိးျမင့္ဆိုတာ။ သူတို႕ေတြက ေရွ႕တန္းမွာ မစားရမေသာက္ရနဲ႕ ငတ္ျပတ္ေနတဲ့ စစ္တပ္ေတြကို ဘိန္းကုန္ကူးရင္း ရိကၡာေလးေတြ ၀င္၀င္ေပးတတ္ၾကတယ္။ ေငြေၾကးေလးေတြ ေထာက္ပံ့ေလ့ရွိၾကတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႕ ဘိန္းဘုရင္ေတြနဲ႕ဲ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ တစ္ဦးကေမတၱာ တစ္ဦးက ေစတနာဆိုၿပီး ရွိခဲ့ၾကတာေပါ့။

  အဲဒီ တပ္မေတာ္အရာရွိေတြ ရာထူးတက္လာတဲ့အခါမွာ သူတို႕ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ႀကီးေတြကို ၿမိဳ႕ေပၚကို တရား၀င္ လာေရာက္ေနထိုင္ေစၿပီး ဘိန္းကရတဲ့ ပိုက္ဆံေတြနဲ႕ စီးပြားေရးေတြကို လုပ္ကိုင္ေစခဲ့တယ္။ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိုတာ အဲလိုလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ရင္း အႀကီးအက်ယ္ခ်မ္းသာလာတာေပါ့။ ဆိပ္ကမ္းႀကီးေတြ၊ လမ္းေတြ၊ ရန္ကုန္ေလယာဥ္ကြင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေတြ အားလံုးနီးပါးကို တည္ေဆာက္ခြင့္ရခဲ့တာေပါ့။ သူတို႕ေတြကလည္း ေက်းဇူးတံု႕ျပန္တဲ့အေနနဲ႕ အရင္ကလိုပဲ ေပးျမဲေပးၾကတာမို႕ ဦးသန္းေရႊ မိသားစုက မ်က္ေစာင္းထိုးတယ္ဆိုတာ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ သတင္းပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေရအားလွ်ပ္စစ္အားလံုးကို ေအးရွားေ၀ါလ္က ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္း တည္ေဆာက္ခြင့္ လိုင္စင္ရထားပါတယ္။ သတင္းစာ ေန႕တိုင္းဖတ္ရင္ ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ အသစ္ထပ္ေဆာက္မယ့္ ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္ႀကီးေတာင္ ေအးရွားေ၀ါလ္ကိုပဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ဒါက ထားပါေတာ့။

  သတင္းထဲမွာပါတဲ့ ဦးေတဇဆိုတာနဲ႕ ရန္ကုန္အဲေ၀းဆိုတာကို ေျပာပါဦးမယ္။ ဦးေတဇဆိုတာက ၁၉၉၈ေနာက္ပိုင္းမွာ သစ္လုပ္ငန္းကေန တက္လာတဲ့ လူတစ္ေယာက္ပါ။ ၂၀၀၀ ေနာက္ပိုင္းမွာမွ ဦးသန္းေရႊတို႕အဆင့္ထိ တက္လွမ္းလာၿပီး လုပ္ငန္းပါမစ္ေတြ ရလာတဲ့ န၀တ သူေဌးမ်ားထဲက တစ္ေယာက္ပါပဲ။ သူဘယ္ေလာက္ ခ်မ္းသာခ်မ္းသာ ေအးရွားေ၀ါလ္ကိုေတာ့ မမီပါဘူး။ ဟိုက သူ႕ထက္ သံုးဆေလာက္ ပိုခ်မ္းသာပါသဗ်ား။ အဲ.. ရန္ကုန္အဲေ၀းဆိုတာကေတာ့ ၀ေသြးစည္းလံုးညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္တဲ့ တခ်ိန္က ဗကပတပ္မွဴးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေပါက္ႀကီးလို႕ လူသိမ်ားတဲ့ ေပါက္ယူခ်န္ရဲ႕ သားမက္ အိုက္ေဟာက္ ပိုင္တဲ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းပါ။ ၀တပ္နဲ႕ ေလာ္စစ္ဟန္က အေတာ္ေ၀းတာကို ဒီေလာက္ဆို ရွင္းမယ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒီ ရန္ကုန္အဲေ၀းကို အပိတ္ခံရတာဟာ ေလာ္စစ္ဟန္စီးပြားေရးကို ဦးသန္းေရႊက မ်က္ေစာင္းထိုးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၀တပ္ေတြကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လုပ္မွာလား ၿမိဳ႕ေပၚက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အားလံုး အပိတ္ခံမွာလားလို႕ စစ္အစိုးရက ရာဇသံေပးလိုက္တာပါ။ လက္ရွိလည္း ၀တပ္ကို တိုက္ဖို႕ စစ္အစိုးရရဲ႕ တပ္ေတြ အေျမာက္အျမား ေရႊ႕တာေျပာင္းတာေတြ လုပ္ေနပါတယ္။

  မဆီမဆိုင္ေတာ့ အေတာ္ေလး လွ်ာရွည္ၿပီးသြားၿပီ။ ရန္ကုန္အဲေ၀းအပိတ္ခံရတာဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြအေပၚ စစ္အစိုးရရဲ႕ ကတိမတည္မႈသာျဖစ္ပါေၾကာင္း အမ်ားသိေစရန္ ဒီေနရာကေန လမ္းၾကံဳ၀င္လို႕ ေၾကာ္ျငာေမာင္းထုလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

 2. ဒီလိုအခ်ိန္ခါမ်ိုးမွာေတာ ့နွစ္ေယာက္လုံးကေတာ ့မေကာင္းတာမွန္ပါတရ္။ဒါေပ
  မရ္ ့ဘု၇ားမၾ႕ကိ ုက္။ဘု၇င္မၾ႕ကိ ုက္ဘ၇္ဘာသာတရားမွလက္မခံတဲ ့(မူးယစ္ဆး)
  ကုန္သည္နဲ ့သမၼာအာဇီ၀လုက္တဲ ့သူနဲ ့(သေဘာေျပာတာေနာ္)နဲနဲေလးကြာဟမႈရွိ
  ေတာ့အေျဖကေတာ့ကြဲကြဲျပားျပားျဖစ္မွာပါဗ် ာ။

 3. ေကာင္းတယ္ဗ်ာ။သူတုိ႔ခ်င္း စားခြက္လုတာ။ဒါေပမယ့္ ဥတုေရြးတဲ့ၿမိဳ႕ ကလူေတြကေတာ့သနားစရာေပါ့။

 4. ကုိ တ၇ုတ္ၾကီးေတာ. စိတ္မေကာင္း စ၇ာပဲ..
  တခါေတာ. တၿခားတေယာက္ကုိ ဒုခ္ကေပးခဲ.တယ္ဆုိေတာ.
  အခုေတာ.
  အခုေတာ. ကုိ တ၇ဳတ္ၾကိးအလွည္.ေပါ.
  ေခြးေကာင္အာဏာ၇ူးၾကီးဟာလည္း တ၇ဳတ္စပ္မဟုတ္လား

Comments are closed.