ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မသမာ မႈ မ်ား

ဧၿပီ လ ၁ ရက္ေန ့ တြင္ က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မသမာ မႈ မ်ား FNG
မွ ေကာက္ ႏႈတ္ ေဖာ္ျပထား ျဖစ္သည္ ။ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္း သမွ် ( Developing Story)
ကို ထပ္မံ ေဖာ္ျပ ပါမည္။

၁. ၾကံ့ဖြတ္ ၏ ၀တ္စံု ႏွင့္ မဲရံုမႈးမ်ား ၀တ္စံု အျဖဳ အစိမ္း ေရာေႏွာ ေန မႈ က ႏိုင္ငံ တကာေစာင့္
ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား ကို အခ်ိန္ ေႏွာင္းမွ သိရွိ ေစခဲ့ ရသည္။

၂.အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္  NLD ေနရာ ေဘးမွ  မွ မဲျပား ကြက္လပ္ မ်ား ကို ဖေယာင္းသုပ္
လိမ္း ထား ေသာေၾကာင့္ ခက္ခက္ခဲခဲ ပင္ အမွတ္ ျခစ္ယူခဲ့ ရသည္ ။ ထိုမသမာ မႈ ေၾကာင့္  အခ်ိဳ ့မဲ
(Ballot) မ်ား မွာ မသမာ မႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

၃. မဲေပး ပိုင္ခြင့္ ရွိသူ ကို မဲ ေပး မႈ စာရင္း တြင္ မပါရွိ။ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္ က ေစာဒက တက္(claim)
ေသာေၾကာင့္ ေျဖရွင္း ေပး မည္ ဆို ေသာ္ လည္း မဲ ရံု ပိတ္ ခ်ိန္ နီးထိ ေျဖရွင္း ေပးျခင္း မရွိ
(မေကြး တြင္ သိသာသည္)

၄. မဲ ရံုး မႈး မ်ား ကိုယ္တိုင္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳး (ၾကံ့ဖြတ္) ကို မဲ ျခစ္ ေပး

၅. ႏိုင္ငံ သားမ်ား ျဖစ္ေသာ္ လည္း က်ဴးေက်ာ္ ေန ထိုင္သူ (Slum) မ်ား မွာ မဲေပး ခြင့္ လံုး၀
မရ

၆. ေန ျပည္ေတာ္ မဲ ဆႏၵ နယ္ တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈ မ်ား ရွိ

၇. အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အား မဲေပး ႏိုင္သည္ ဟု ယူဆရသည့္ ရပ္ကြက္၊
ေက်းရြာ ၊ အုပ္စု မ်ား တြင္ မီးလွန္ ့ မႈ မ်ား ျပဳလုပ္

၈. သမၼ ကိုယ္တိုင္ ၾသဇာ အာဏာသံုး ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ မဲ ဆြယ္။

Burma, Myanmar , Bi – Election, Aung San Suu Kyi

ေျမာင္းျမ ၿမိဳ ့ နယ္ ၾကံ့ဖြတ္ ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ဦးၿဖိဳးကိုကို တင့္ဆန္း Photo Credit : Eleven Media
Group

Advertisements

One response to “ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မသမာ မႈ မ်ား

  1. ေစတနာ ကမရွိ၊ ဥပေဒ ကမမွန္ ဆိုေတာ႕၊ဒါေတြ ရွိေနအံုးမွာပါ၊

Comments are closed.