ေဘာ့စနီးယား စစ္ပြဲ ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ဆာရာေယဗို တြင္ က်င္းပ

FNG ေဘာ့စနီးယား – ဟာဇီဂိုဗီးနား စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြား ျခင္း ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ ကို  ယေန ့ ဆာရာ ေယဗို ၿမိဳ ့ေတာ္
ရွိ  လူစည္ ကား ရာ ၿမိဳ ့လည္ ရွိ လမ္းမ ႀကီး ေပၚ တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။  ၿမိဳ ့လည္ လမ္းမႀကီးတစ္
ေလွ်ာက္ အနီေရာင္ ထိုင္ခံု ၁၁.၄၅၁ ခုံ ခ်ထားၿပီး ပန္း ႏွင့္ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ား ကိုလည္းခင္း
က်င္းထား ခဲ့သည့္ အနီေရာင္ ထိုင္ ခံု မ်ားမွာ စစ္ အတြင္း က ေသဆံုး ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ၊ အမ်ိဳး
သမီး ကေလးသူငယ္ မ်ား စသည့္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ မ်ား ကို ကိုယ္စား ျပဳသည္ ဟု ဆာရာေယဗို
ၿမိဳ ့ေတာ္၀န္ က ေျပာသည္။

အႏုပညာ ေျမာက္ စြာတင္ ဆက္ ခဲ့သည့္ စစ္၏ အနိဌာ ရံု အႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ တင္ဆက္ မႈ တြင္ ထိုင္
ခံု အနီေရာင္ အေသး အလံုး ၁၀၀ ေက်ာ္ပါ ၀င္ၿပီး ထိုထိုင္ ခံု မ်ား က စစ္ အတြင္း ေသဆံုး ခဲ့သည့္
ကေလး ငယ္ မ်ား အတြက္ ဟု ဆိုသည္။ လာေရာက္ လည္ပတ္သူ မ်ား က ကေလး ငယ္မ်ား
အတြက္ ထိုင္ ခံု တြင္ Teddy Bear ၊ Barbie Doll စသည့္ ကေလးမ်ား ႏွစ္သက္ သည့္ အရုပ္
ႏွင့္ ကစား စရာမ်ား ကို လာေရာက္ ခ်ထား ၾကသည္။

ယူဂိုဆလားဗီးယား ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲ ၿပီးေနာက္ ေဘာ့စနီးယား ႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီးနား စစ္ပြဲတြင္
ဆာဘ္ တပ္ ဖြဲ ့ က မြတ္ဆလင္ အမ်ား စု ေနထိုင္ ရာ ဆာေရာေယဗို ၿမိဳ ့ေတာ္ ကို ၁၉၉၂ခုႏွစ္
မွ စတင္ ပိတ္ဆို ့ထား ခ်ိန္ မွ စၿပီး မြတ္ဆလင္ လူမ်ိဳး ၈၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုး ခဲ့ရသည္ ဟု ကုလ
သမဂၢ မွတ္ တမ္းမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္ပြဲ ကာလ  အတြင္း အနိဌာရံု မ်ား က အခုထိ သူ ့မ်က္ေစ့ထဲ တြင္ ေမ့ ေပ်ာက္ ႏိုင္မႈ မရွိ ေသး
ေၾကာင္း ဆာရာ ေယ ဗို ၿမိဳ ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဂီယာ ဘာဆာေရွာ က AP သတင္း သို ့ ေျပာ
သည္။စစ္ပြဲ ကာလ အတြင္း  သူ မ၏ ကေလး ႏွစ္ ဦး ႏွင့္ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူ ေသဆံုး ခဲံ သည္။

ယူဂိုဆလားဗီးယား ၿပိဳ ကြဲ ၿပီး ေနာက္ ႏိုင္ငံ ၈ ႏိုင္ငံ ငံ ေပၚေပါက္ ခဲ့ ရာ ထို ့ မတိုင္ခင္ စစ္ပြဲ မ်ား
အတြင္း ဥ္ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳး သား ေရး ၀ါဒေၾကာင့္ ေသြးေခ်ာင္း စီးသတ္ျဖတ္မႈ မ်ား ႏွင့္
စစ္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ ခဲ့သည္။

Bosnia- Hercegovina

By AIDA CERKEZ, Associated Press –

SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina (AP)

Advertisements