အရပ္သား အစိုးရ ကို မာလီ စစ္အုပ္စု က အာဏာျပန္လႊဲ ေပးမည္

မတ္လ အတြင္း က အာဏာသိမ္းထား သည့္ မာလီ (Mali) စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား က ႏိုင္ငံ ၏ အာ
ဏာ ကို အရပ္သား အစိုးရ ဆီ ျပန္ လည္ လႊဲေျပာင္းေပး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေသာၾကာ ေန ့ ည
နက္ ပိုင္းက မာလီ အစိုးရ ထိမ္းခ်ဳပ္ထား သည့္ ရုပ္ သံ မွ ေၾက ျငာ သြား ခဲ့ သည္။

အာဖရိက သမဂၢ  (African Union) ႏွင့္  အေနာက္ အာဖရိက ႏိုင္ငံ မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ ေရး
အဖြဲ ့ (ECOWAS) တို ့ က မာလီ ႏုိင္ငံ တြင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ စတင္ ၿပီး ကတည္း က ကုန္သြယ္ေ႕ရး
ပိတ္ဆို ့ထားခဲ့သည္။

အီကို၀တ္(စ) ၏ ၾကား၀င္ ေဆာင္ ရြက္ ေပးမႈ ေၾကာင့္ မာလီ အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္း ေဆာင္ ဗိုလ္ႀကီး
အာမာဒို ဆန္ႏိုဂို က မာလီ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး အာဏာ ကို အရပ္သား အစိုး ရဆီ လႊဲ ေျပာင္း ေပးမည္
ဟု ယေန ့ သတင္း ထုတ္ ျပန္ခဲ့ သည္။

မာလီ ႏိုင္ငံ ေျမာက္ ပိုင္း တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ေတာ္ရခ္ သူပုန္ မ်ား က ယမန္ ေန ့က Azawad အ
မည္ျဖင့္ ခြဲထြက္ ျခင္း ကို အေမရိကန္ အပါ အ၀င္ ႏိုင္ငံ တကာ က အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ ျခင္း မ ရွိ ေခ်။

မာလီ အာဏာ သိမ္း စစ္တပ္ သည္ ျပည့္သူ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေဆာင္ သည့္ ၾကားျဖတ္ အစိုးရ
သို ့ အာဏာ လႊဲေပး မည္ ျဖစ္သည္။

အရပ္သား အစိုးရ ဆီ အာဏာ လႊဲေျပာင္း ေပးမည့္ မာလီ စစ္အာဏာသိမ္း အဖြဲ ့ ၏ အစီအစဥ္ ကို
ျပင္သစ္ ၊ ဂ်ာမဏီ ႏွင့္ အာဖရိက သမဂၢ အဖြဲ ့ ၀င္ ႏိုင္ငံ မ်ား က ႀကိဳ ဆိုလိုက္သည္။

Advertisements