ထား၀ယ္ ၿမိဳ ့မွ ငိုေၾကြးသံ မ်ား

အိျဖဴမြန္၊              ၊ဘ၀သစ္ျပန္စရန္  ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ေက်ာ္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအတြက္
ေဒၚစန္းတင္ မွီခိုခဲ့ရေသာ ဥယ်ာဥ္ျခံၾကီးမွာ ယခုအခါ ေျမသားမ်ားကိုထိုးဆြထားေသာေၾကာင့္
မြဆက်ဲေနသည္။ျခံစပ္အဆံုးတြင္ အပိုင္းပိုင္း အထစ္ထစ္ ခုတ္လွဲထားေသာ သီဟိုဌ္ပင္ ကိုင္းေျခာက္
မ်ား စုပံုထားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ကားၾကီးတစ္စီးက အပင္မရွိေသာ ေျမျပင္ထက္တြင္ လူးလားေခါက္ျပန္ေမာင္းႏွင္
ေနသည္။

ရံဖန္ရံခါ တြင္မူ ေနအိမ္အထိ နီးကပ္လာေသာ ေျမညွိ ေျမသယ္ ကားၾကီးအား လွည့္လည္ၾကည္ရင္း
ေဒၚစန္းတင္ မ်က္၀န္းအိမ္မွ မ်က္ရည္မ်ား ပါးျပင္သို လိမ့္ ကာ ဆင္းက်လာေလ ေတာ့ သည္။

ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ က်လာေသာ မ်က္ရည္စတို ့ကို ေဒၚစန္းတင္ လက္ဖမိုးျဖင့္ သုတ္လိုက္သည္။

သူမသည္ ေျမေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ အပင္မ်ားကို ေက်းဇူးရွင္တစ္ဖြယ္ အားကိုတြယ္တာခဲ့သည္။

သည္ေျမေပၚတြင္ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္အတူ ဘ၀တစ္ခု ထူေထာင္ခဲ့သည္။သူမတြယ္တာခဲ့ေသာ အပင္မ်ား
ေျမခေသာေၾကာင့္ သူမငိုေၾကြး ရျခင္းထက္ အသက္ေျခာက္ဆယ္နားနီးေနသည့္  သူမဘ၀ကို အသစ္
ျပန္စရန္က လြန္စြာ မွ ပင္ခက္ ခဲ လွသည္။
ေဒၚစန္းတင္ကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ရက္ခန့္က အိမ္ေျပာင္းေရြ့ေပးရန္ လူၾကီးမ်ားက လာေျပာၾကသည္။

သူမပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ေျမေျခာက္ဧကအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးက်ပ္သိန္းငါးရာရရွိခဲ့သည္။

ေဒၚစန္းတင္သည္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း  ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္မည့္  နဘုလယ္ေဒသတြင္
ေနထိုင္သူျဖစ္သည္။သူမေနထိုင္ေသာ ဘ၀ါေက်းရြာတြင္ ဘ၀ါျမိဳ့သစ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ျပီး ေျပာင္းေရြရမည့္
ေက်းရြာမ်ားကို အစားထိုးအိမ္ရာခ်ထားေပးမည္ျဖစ္သည္။
ထား၀ယ္အထူးစီပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၉
ရြာေျပာင္းေရြ့ရမည္ျဖစ္သည္။   အမည္ေပါက္ေသာ ေက်းရြာမ်ားအျပင္ အမည္မေပါက္ေသာ တံငါေက်း
ရြာမ်ားလည္းပါသည္။

ူဦးေရသံုးေသာင္းေက်ာ္ေနထိုင္သည္ဟု သက္ဆိုင္ရာက ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားက
ထိုထက္မ်ားသည္ဟု ေျပာၾကသည္။
ယခုႏွစ္အတြက္ ထား၀ယ္အထူးစီပြားေရးဇုန္တြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊
ရထားလမ္း၊ကားလမ္းႏွင့္ အိမ္ယာတည္
ေဆာက္ေရးတိုကိုဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္မည္သူမ်ားက ေျမေနရာပါေသာ ေဒသခံမ်ားကို ေလွ်ာ္ေၾကး
ေပးေနသည္။ဘ၀ါ ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခေပါင္း ၄၀၀၀ကို ယခုႏွစ္တြင္ အျပီးသတ္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေရနက္ဆိမ္ကမ္းေကာင္ထည္ေဖာ္မည္ ေနရာတြင္ေျပာင္း ေရြ့ရမည္ ေဒသခံမ်ား
က ေနရာအသစ္တြင္ မိသားစုစား၀တ္ေနရး အဆင္မေျပမည္ကို စိုးရိမ္လွ်က္ရွိသည္။စိုးရိမ္စိတ္မ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာ
အမ်ားစုက မေျပာင္းေရြ့ခ်င္ၾကေခ်။

ေျပာင္းေရြရမည္ ဆိုပါက သက္ဆိုင္အား ယင္းတို့အိ လူမူစီးပြားေရးကို ထည္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ ေတာင္းဆို
လာၾကသည္။ထိုေၾကာင့္ စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္မည္ေနရာ တြင္ ေလွ်ာ္ေၾကးကိစၥသည္ ရွုတ္ေထြးေနသည္။
သက္ဆိုင္ရာက ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္ သီးႏွံအမ်ိဴးစားကို လိုက္ေရြ့ တစ္ပင္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး သံုး
ေသာင္းက်ပ္မွငါးေသာင္းက်ပ္အထိေပးသည္။ေဒသခံမ်ားယင္းေလွ်ာ္ေၾကးသည္ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီမူမရွိ
ဟုဆိုၾကသည္။ေဒသခံမ်ားက အပင္စိုက္ရာတြင္ အနည္းဆံုး၁၀သက္တမ္းေစာင့္ရေသာ
ေၾကာင့္ ေလွ်ာ္ေၾကးတြက္ခ်က္ရာတြင္ အပင္သက္တမ္းကို ထည့္တြက္ေစခ်ုင္သည္။
“ဦးအသက္က ၄၆ႏွစ္ရွိျပီ။ေနာက္ထပ္ဘ၀အသစ္တစ္ခု ထပ္မစခ်င္ေတာ့ဘူး။အခုထိုင္စားေနတာ
က အိမ္ေထာင္က်တုန္းက စိုက္ထားတဲ့ အပင္ေတြ။ေပးတဲ့ ပိုက္ဆံက ခုနေနကုန္သြားမွာ။ရတဲ့ ပိုက္
ဆံနဲ အခုစိုက္ အခုစားရတာမဟုတ္ဘူး။ဒီေျမေတြက သဲေျမေတြဆိုေတာ့ တစ္ျခားအပင္ေတြ စိုက္လို့
မရဘူး”ဟု ေရကာတာတည္ေဆာက္ေ၇ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရြ့ရမည္ ကလံုထားေက်းရြာမွ ဦးေက်ာ္ခင္ကေျပာသည္။

ထား၀ယ္အထူးစီး႔ပြားေရးဇုန္ဥပေဒတြင္ ေျပာင္းေရြရမည္သူမ်ားအတြက္ မူလအဆင့္အတန္းထက္
မနိမ္က်ေစရန္ ေက်းရြာမ်ားအား အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည္စံုေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟုေဖာ္
ျပထားသည္။
ထိုသိုေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လက္ေတြတြင္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ မူလလူမူစီးပြားေရးကို တြက္ခ်က္ထားေသာ
ေလွ်ာ္ေၾကးေပးသည္ပံုစံမရွိေသးေခ်။

ထား၀ယ္အေထာက္ကူျပဳအဖြဲ့မွအတြင္းေရးမွဴးဦးတင္ေမာင္ေဆြက ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး
ေျဖၾကားရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္ခ်က္ကို ရြာအတြင္းရွိ ၾသဇာရွိ ရြာမိရြာဖမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္
ေၾကာင္း၊အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဴပ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ေလွ်ာ္ေၾကးမယူဘဲ ပိုင္ဆိုင္သည္ေျမ
ဧကအတိုင္း ေျမအစားေပးရန္ေတာင္းဆိုပါက လိုက္ေလွ်ာ္ေပးေၾကာင္း၊ေျမအစားေပးသည္ ေနရာ
သည္ မူလေျမေနရာထက္ စိုက္ပ်ိဴးရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း သီးပင္စားပင္မ်ားျပဳစုစိုက္ပ်ိဳးသည့္ အပင္
သက္တမ္းကို ေထာက္ပံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။
လက္ေတြတြင္ သီးႏွံအမ်ိဴးအစား၊ေျမအမ်ိဴးစားကို လုိက္ေရြ ႏွုန္းထားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္
ေလွ်ာ္ေၾကးေပးေခ်သည္။ေဒသခံမ်ားက မေက်နပ္ေရြ ေတာင္းဆိုသည္မ်ားရွိေသာ္လည္း သက္ဆိုင္
ေလွ်ာ္ေၾကးေပးသည္ အဖြဲ့က စိစစ္လိုက္ေလ်ာ္သည္မ်ားရွိသလို မလိုက္ေလ်ာ္ သည္မ်ား လည္းရွိ သည္။
‘ေလွ်ာက္လြာတင္ခ်င္တဲ့သူကေတာ့ ပိုလိုခ်င္မွာဘဲ။ဒီအတိုင္း ဘယ္ေပးလိုက္လို့ ရမလဲ။

ျပန္ျပီးေတာ့ ထပ္ခါထပ္ခါစစ္ရတယ္။မွားလုပ္လိုလည္းမရဘူး။ေသခ်ာစစ္ရတယ္။“ဟု အေထာက္ကူျပဳအဖြဲ့မွ
ဦးတင္ေမာင္ေဆြကေျပာသည္။
လူမူစီးပြားကိုမတြက္ခ်က္ထားေသာ္လည္း စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္သူမ်ားက လုပ္အကိုင္
အခြင့္လမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္ဟူ ေယဘုယ်ေျပာဆိုၾကသည္။
မည္သိုပင္ဆိုေစကာမူ မနက္ျဖန္၊သဘက္ခါတြင္ ဥယ်ာဥ္ျခံမွာ ေျပာင္းေရြရမည့္ ေဒၚစန္းတင္က
ေက်းရြာႏွင့္ကိုးမိုင္ခန့္ ေ၀းေသာသစ္တိုေထာက္ေက်းရြာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးရေငြျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္သားအရြယ္
ရာဘာျခံႏွစ္ဧက ကိုေငြသိန္းႏွစ္ရာငါးဆယ္ျဖင့္ ၀ယ္ခဲ့သည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ေျပာင္းေရြရမည္ ေက်းရြာႏွင့္ အနီးတစ္ ၀ိုက္တြင္ ေျပာင္းေရြမည္ သူမ်ား ျခံေျမအ၀ယ္လိုက္ျခင္းႏွင့္
မန္းေလးႏွင့္ရန္ကုန္ စေသာ ျမိဳ့ၾကီး  မ်ားရဲ ေျမေစ်းကစားမူေၾကာင့္ ျခံမ်ား ပံုမွန္ထက္ေစ်းျမင့္ တက္လ်က္ရွိသည္)

ယခင္ ေျခာက္ဧကပိုင္ဆိုင္ေသာ ျခံေျမမွ ႏွစ္ဧကရွိေသာ ျခံကို ေျပာင္းေရြရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
သူမေမြးထားေသာ ကေလးေျခာက္ေယာက္ကို သူမမ်က္စိမမွိတ္ခင္ အိုစာမင္းစာအတြက္
စိုက္ပ်ိဴးထားေသာ ျခံေျခာက္ဧကကို ေပးရန္စိတ္ကူးကို စြန့္လြတ္ကာ ပိုက္ဆံ ဆယ္သိန္းစီေပးခဲ့
ရသည္ကို ေဒၚစန္းတင္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိ လို ့ မဆံုးဟု ၀မ္းနည္း စြာျဖင့္ ပင္ သတင္းေထာက္ ကို
ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာမ ဆံုးျဖစ္ ေနေတ ာ့ သည္။

This article was originally published in the Ei Phyu Mon’s  facebook

Advertisements

One response to “ထား၀ယ္ ၿမိဳ ့မွ ငိုေၾကြးသံ မ်ား

  1. ထား၀ယ္ျမိဳ့ၾကီး တိုးတက္ လာမွာေတာ့ေပ်ာ္တယ္
    ဒါေပမယ့္အခုလိုမ်ိဳးၾကားရေတာ့စိတ္မေကာင္းဘူး :(

Comments are closed.