ကိုင္ဖာ ဆူသာလန္ ၏ ရုပ္သံ ဇာတ္လမ္းတြဲ ျမန္မာ ျပည္တြင္ လာေရာက္ ရိုက္ကူးမည္

၂၀  ရာစု ေျမေခြး ရုပ္သံ မွ ထုတ္လုပ္ၿပီး အေမရိကန္ သရုပ္ေဆာင္ ကိုင္ဖာ ဆူသာလန္ ပါ၀င္
သရုပ္ေဆာင္ ထား သည့္ Touch ရုပ္သံ ဇာတ္လမ္း တြဲ ၏ ဇာတ္၀င္ခန္း အခ်ိဳ ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ
တြင္ မၾကာခင္ လာေရာက္ ရိုက္ ကူး မည္ ျဖစ္သည္ ဟု FNG မွ သတင္း ရရွိသည္။

Phone Both, 24, Melancholia  စသည့္ ရုပ္ရွင္ ႏွင့္ ရုပ္သံ ဇာတ္လမ္း တြဲ မ်ား တြင္ သရုပ္
ေဆာင္ခဲ့ သည့္ ေဟာလိ၀ုဒ္ သရုပ္ေဆာင္ ကိုင္ဖာ ဆူသာလန္ က သတင္းေထာက္ အျဖစ္မွ
ေလဆိပ္ တြင္ ခရီးေဆာင္ အိတ္မ်ား သယ္ စက္မ်ား အား ႀကီး ၾကပ္ သူ မာတင္ ဘြမ္း အျဖစ္
သရုပ္ေဆာင္ ထားသည္။

မာတင္ ဘြမ္း တြင္ စကား မေျပာတတ္သည့္ သား ျဖစ္သူ ဂ်က္ ရွိ ၿပီး သူက ဂဏန္း သခ်ၤာ မ်ား
ကို အသံုး ျပဳ ကာ လူတစ္ေယာက္ ခ်င္း စီ ၏ အတိတ္ ၊ အနာဂတ္ ၊ ပစၥဳပၸာန္ တို ့ ကို ၾကည့္ ႏိုင္
သူ ျဖစ္ကာ မာတင္ ဘြမ္း ၏ ဇနီး ကမူ စက္တင္ ဘာ ၁၁ တိုက္ ခိုက္ မႈ တြင္ ေသဆံုး သြား
ခဲ့ သည္ ဟု ဇန္န၀ါရီ လ ဆန္း မွ စတင္ ျပသခဲ့ သည့္ Pilot အမည္ရွိ Season 1 တြင္ ေဖာ္
ျပထားသည္။

သဘာ၀ လြန္ ဆန္း ၾကယ္ သည့္ ျဖစ္ရုပ္မ်ား ကို အေျခခံထား သည့္ Touch တြင္ ကမာၻ ့တစ္
ေနရာ မွ သူ တစ္ဦး ႏွင့္ အျခား တစ္ေန ရာ မွ တစ္ဦး တို ့ ဆက္သြယ္မႈ ရွိ ပံု ကို သဘာ၀ လြန္
ျဖစ္ရပ္ မ်ား ျဖင့္ ရိုက္ ကူး ထား ၿပီး 1+1=3 ဇာတ္လမ္း တြဲ တြင္ နယူး ေယာက္ မွ ေလယာဥ္
မယ္ ႏွင့္ အိႏၵိယ မွ လယ္သမား တစ္ဦး ဆက္စပ္ မႈ႕ ရွိ ေန ပံု ကို ဆန္းၾကယ္ဖြယ္ရာ ျပသထား
သည္။

မၾကာခင္ ထုတ္လႊင့္ မည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ား တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရွိ  ဂမၻီရ ဆန္သည့္ ေနရာမ်ား ႏွင့္
အေမရိကန္ သူနာျပဳ တစ္ေယာက္ ဆက္စပ္ ေနမႈ မ်ား ပါ၀င္ မည္ျဖစ္သည္။

Chek this out to Explore the Fashion World and How Sexy Change the World

Touch ရုပ္သံ ဇာတ္လမ္း တြဲ တြင္ ရိုက္ကြင္း ရွာ ေဖြသည့္ ပညာရွင္ တစ္ဦး ၏ တြစ္တာ ဥ္
သူမၾကာခင္ ျမန္မာျပည္ ခရီး စဥ္ ရွိ ၿပီး Touch အတြက္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ဘုရား ေစ
တီ ေနရာ မ်ား ႏွင့္ အျခား ေနရာ မ်ား ကို သြား ေရာက္ ၾကည့္ ရႈ ရမည္ ျဖစ္ ၿပီး အျခား ေန
ရာ အခ်ိဳ ့ ကို လည္း သူ ေလ့လာ ရမည္ ဟု ဆိုထားသည္။

Touch ရုပ္သံ ဇာတ္လမ္း တြဲ ၏ ပထမဦး ဆံုး ျပသမႈ ဥ္ အေမရိကန္ တြင္ လူဦး ေရ ၁၂ သန္း
ေက်ာ္ ၾကည့္ရႈ ခဲ့သည္။

Fox ရုပ္သံ က Touch ကို ယခု ႏွစ္ဆန္းမွ စတင္ကာ ဇာတ္လမ္း တြဲ ၄ ခု တင္ဆက္ ၿပီး ၿပီ
ျဖစ္ၿပီး ဇာတ္လမ္း တြဲ ၆၀ ေက်ာ္ လွ်ာထား ကာလူႀကိဳက္မ်ား မႈ အေပၚ မူတည္ ၿပီး ဆက္လက္
ရိုက္ကူး ရန္ ရွိသည္။
မတ္လ ေႏွာင္း ပိုင္းမွ စတင္ ျပသ ေနသည့္ Starz ရုပ္သံ မွ Magic City ရုပ္သံ ဇာတ္လမ္း တြဲ
မွာ မူ အေမရိကန္ တြင္ ၾကည့္ ရႈ သူ အမ်ား ဆံုး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ မ်ား တြင္ အေမရိကန္ရုပ္ရွင္ ထုတ္လုပ္ ေရး ႏွင့္ ဥေရာပ ရုပ္ရွင္ ႏွင့္
ရုပ္သံ ထုတ္လုပ္ ေရး မ်ား က ရံုးခြဲ မ်ား ပင္ ဖြင့္လွစ္ထား ရွိသည္။


The Magic City ရုပ္သံ ဇာတ္လမ္း တြဲ

Advertisements