တရုတ္ အစိုးရ က စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမည့္ သတင္းမွာ ေကာလဟာလ ဟု ဆို

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ႏွစ္ျခမ္း ကြဲ ေန ၿပီး ၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံ တြင္း စစ္အာဏာသိမ္း ဖြယ္ရွိသည္ ဆို
သည့္ သတင္းမ်ား ကို တရုတ္ အစိုးရ က ျငင္းဆို လိုက္သည္။ တရုတ္ ႏိုင္ငံ ၏ အင္တာနက္ဘ
ေလာက္  ၊ လူမႈ ကြန္ယက္ ႏွင့္ ဖိုရမ္မ်ား မွ တစ္ ဆင့္  စစ္အာဏာသိမ္းႏိုင္သည္ ဆိုသည့္ သတင္း
ႏွင့္ တရုတ္ ကြန္ျမဴ နစ္ ပါတီ ႏွစ္ျခမ္း ကြဲ ေနၿပီ ဆိုသည့္ သတင္း သည္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္ ့ျပန္ ့ေပၚ
ထြက္ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္ အစိုးရ ၏  အားနည္း အခ်ိဳ ့ ကို ေထာက္ျပ မႈ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ား ႏွင့္ ကြန္ျမဴ
နစ္ ပါတီ ၿပဳိကြဲ ေနၿပီ ဆိုသည့္ သတင္း မ်ား မွာ တရုတ္ ကြန္ ျမဴ နစ္ ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဳရို အဖြဲ ့၀င္
ႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ ၀င္ ဘိုရွိလိုင္း ကို ထုတ္ျပစ္ ၿပီး ခ်ိန္ တြင္ ထြက္ ေပၚ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘိုရွီလိုင္း ကို ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လက ခ်ံဳခ်င့္ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ရာထူး မွ ဖယ္ရွား ခဲ့သည္။
ခ်ံဳခ်င့္ ျပည္နယ္ တြင္ ဆႏၵျပ မႈ မ်ား ေပၚေပါက္ ေန ရာ တရုတ္ လက္နက္ ကိုင္ရဲတပ္ ဖြဲ ့  က အ
ၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲမႈ မ်ား ျပဳ လုပ္ ခဲ့ သည္ ဟု India Times သတင္းစာ တြင္ ေရးသား ထားသည္။

ဘိုရွီလိုင္း ၏ ဇနီး ျဖစ္သူ ဂူကိုင္လိုင္း သည္ ၿဗိတိသွ် စီးပြား ေရးလုပ္ ငန္း ရွင္ နီးလ္ ေဟး၀ဒ္ ေသ
ဆံုး မႈ တြင္ သံသယ ရွိသည္ ဟု ဆိုကာ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန ့ ကာ ဖမ္းဆီး ၿပီး စံုစမ္း စစ္ေဆး မႈ မ်ား
စတင္ ခဲ့သည္။

တရုတ္ အစိုးရသည္ အာဏာ သိမ္းမည္ ဆိုသည့္ သတင္း ႏွင့္ တရုတ္ ကြန္ျမဴ နစ္ ပါတီ ၿပိဳကြဲ ေနၿပီ
ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ကို ျငင္းဆို ခဲ့ ၿပီး ၀ဘ္ ဆိုတ္ ၂၄ ခုႏွစ္ စာ ပိုဒ္ တင္ဆက္မႈ ႏွစ္သိန္း ေက်ာ္ကို
ဖ်က္ပစ္ခဲ့ ၿပီး ၊ အြန္လိုင္း တက္ၾကြ လႈပ္ရွား သူမ်ား ႏွင့္ ဘေလာက္ဂါ မ်ား ကိုု ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

တရုတ္ ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ ့ က ဘိုရွီလိုင္း ကို ေထာက္ခံမႈ
ေပးသည္ ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား လည္း ေပၚ ထြက္ ခဲ့သည္။

တရုတ္ သမၼတ ဟူက်င္ေတာင္မွာ ယခင္ ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း က်န္ဇီ မင္း ကဲ့ သို ့ စစ္တပ္ ကို
ထိမ္းထား ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေရး တည္ၿငိမ္ ေအာင္ မလုပ္ ႏိုင္ဆိုသည့္ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ ခ်က္မ်ား
လည္း မတ္လ ကတည္း က ထြက္ ေပၚလာခဲ့သည္။

စစ္တပ္ က အာဏာသိမ္း မည့္ သတင္း ျဖန္ ခဲ့သည္ ဟု ယူဆသည့္ လူတစ္ေထာင္ ေက်ာ္ကို လည္း
ေဘဂ်င္း ရဲ တပ္ ဖြဲ ့ က ဖမ္းဆီး ခဲ့သည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ အေရး ပါသည့္ ရာထူးမ်ား မွ ဖယ္ရွား လိုက္ျခင္း ေၾကာင့္ ဘိုရွီ လိုင္း
သည္ ႏို၀င္ဘာလ တြင္ က်င္းပမည့္ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီ ကြန္ ဂယက္ သို ့ တက္ေရာက္ႏိုင္
ျခင္း မရွိ ေတာ့ ဟု သိရသည္။

ဘိုရွီလိုင္း ႏွင့္ ဇနီး ျဖစ္သူ ဂူကိုင္လိုင္း တို ့ႏွစ္ဦးသည္ ေဘဂ်င္း တကၠသိုလ္ တြင္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ က
ေတြ ့ဆံုခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္ အတန္ အၾကာ တြင္ လက္ထပ္ ခဲ့သည္။ တရုတ္ ျပည္၏ ဂ်က္
ကလင္း ကေနဒီဟု ဘိုရွီ လိုင္း ၏ ဇနီး ကို တင္စား ေခၚ ေ၀ၚၾကသည္။

Bo Xilai, Neil Hayward, China, Politburo

Advertisements

One response to “တရုတ္ အစိုးရ က စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမည့္ သတင္းမွာ ေကာလဟာလ ဟု ဆို

  1. Thank you for your informative news from China. I congratulate on your millions of ‘visits’ each year and will share them with my subscribers to Leaders we deserve.

Comments are closed.