အာဖရိက မိုက္ခရုိေဆာဖ္ အႀကီးအကဲ ကို မာလီ ၾကားျဖတ္ အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္ ့

Microsoft ကုမၸဏီ ၏ အာဖရိက တိုက္ ဦးေဆာင္ညႊန္ ၾကားေရး မႈးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္
ေနသည့္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ျပင္သစ္ အဆင့္ ျမင့္ တကၠသိုလ္ ဘြဲ ့ရ Cheick Modibo Diarra ကို
မာလီ ႏို္င္ငံ ၏ ၾကားျဖတ္ အစိုးရ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ အျဖစ္ ခန္ ့ထား ေၾကာင္း မာလီ ယာယီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေကာင္စီ က သတင္း ထုတ္ ျပန္ မႈ ကို France 24 ရုပ္သံ ကထုတ္ လႊင့္ခဲ့ သည္။

Cheick Modibo Diarra သည္ ေဟာင္း၀ဒ္ တကၠသိုလ္ မွ ရူပေဗဒ ၊ ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈ နည္း
ပညာ တို ့ ျဖင့္ ဘြဲ ့ ရရွိ ခဲ့ ကာ NASA ၏ အဂၤါ ၿဂိဳလ္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ စီမံကိန္း ၏ အႀကီး တန္း
အရာ ရွိ အျဖစ္ လည္း တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ သည္။

အာဖရိက တိုက္ အေနာက္ပိုင္း မာလီ ႏိုင္ငံ တြင္ မတ္လ အတြင္း က ဗိုလ္ႀကီး
အာမာဒို ဆန္ႏိုဂို က ဦးေဆာင္ ၿပီး အာဏာသိမ္း ယူမႈ ေပၚ ေပါက္ခဲ့သည္

အာဖရိက သမဂၢ  (African Union) ႏွင့္  အေနာက္ အာဖရိက ႏိုင္ငံ မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ ေရး
အဖြဲ ့ (ECOWAS) တို ့ က မာလီ ႏုိင္ငံ တြင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ စတင္ ၿပီး ကတည္း က ကုန္သြယ္ေ႕ရး
ပိတ္ဆို ့ထားခဲ့သည္။

အီကို၀တ္(စ) ၏ ၾကား၀င္ ေဆာင္ ရြက္ ေပးမႈ ေၾကာင့္ မာလီ အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္း ေဆာင္ မာလီ
အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး အာဏာ ကို အရပ္သား အစိုး ရဆီ လႊဲ ေျပာင္း ေပးမည္ ဟု ၿပီးခဲ့ သည့္ သီတင္း ပတ္က
စစ္အာဏာ သိမ္း အဖြဲ ့ က ကတိ ျပဳ ခဲ့ သည္။

မာလီ တြင္ အဂၤါ ေန ့ အေစာ ပိုင္း က ႏိုင္ငံ ေရး အရ ထင္ရွား သည့္ အတိုက္အခံ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္
မ်ား ကို စစ္တပ္ က ဖမ္းဆီး ခဲ့ သည္ ဟု သတင္း ရရွိသည္။

Mali, Microsoft, Cheick Modibo Diarra , Coup

Advertisements