ကမာၻ ့ဘဏ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မွာ ရံုးခြဲ ဖြင့္ မည္

သီရီထက္ ၊       ကမာၻ ့ဘဏ္မွာ တင္ရွိ ေနတဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ က အၾကြးေတြ ျပန္ဆပ္ ႏိုင္ ဖို ့ ၊
ႏိုင္ငံ ေရး ၊ စီးပြားေရး နဲ ့ ပတ္သက္ ၿပီးသိသာထင္ရွားတဲ့ အေျပာင္းအလဲ ေတြ ကို ေဖာ္ ေဆာင္
မႈေတြ ကို ေလ့လာ ေစာင့္ ၾကည့္ ဖို ့ ကမာၻ ့
ဘဏ္ ရံုး ခြဲ ကိုျမန္မာ ႏိုင္ငံ မွာ လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ ေတာ့ မယ္ လို ့ ကမာၻ ့ဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠဌ
ပမ္မလာ ေကာက္(စ)က ဒီ ေန ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို လိုက္ပါတယ္။

လာမယ့္ဇြန္လ ထဲ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မွာ ကမာၻ ့ ဘဏ္ ရံုးခြဲ ဖြင့္ လွစ္ ပြဲ ကို ပမ္မလာ ေကာက္(စ) အပါအ၀င္
World Bank အႀကီး အကဲ ေတြ လည္း လာေရာက္ မယ္ လို ့ သတင္း ေတြ မွာ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

ကမာၻ ့ဘဏ္ ဟာ ျမန္မာ အစိုးရရဲ ့ ေငြေၾကး နဲ ့ ဘ႑ာ ေရး လုပ္ငန္း ေတြ မွာ နည္းပညာ ပိုင္းနဲ ့ အႀကံ
ဥာဏ္ေတြ ကို ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ ရြက္ ေပး မွာ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အစိုးရ ရဲ ့ ျပဳေျပာင္းလဲ မႈ ေတြ ဟာ လက္
ေတြ အက်ိဴးခံ စားရတယ္ ဆိုတာ ျပတဲ့ အေနနဲ ့ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး တိုးတက္ ဖြဲ ့ ၿဖိဳ ့ မႈ ေတြ ကို
တြန္းအား ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဟာ ကမာၻ ့ဘဏ္ ကို အေၾကြး ေဒၚလာ သန္း ေပါင္း ၃၉၃ သန္း ျပန္လည္ ေပးဆပ္ ရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ ့ ဘဏ္ ရဲ ့ အသံုး အႏံႈး တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ စီပြားေရး ပိုက္ဆက္ ျပဳျပင္ အညစ္အေၾကး ရွင္း နည္း
(Economic Plumbing) နဲ  ့ ျမန္မာ ့ စီးပြားေရး မွာ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ ေငြ ေၾကး ယိုစိမ့္မႈ ၊
စီမံ ခန္ ့ခြဲ မႈ အားနည္း ျခင္း တို ့ ကို  ကမာၻ ့ ဘဏ္က ကူညီေျဖရွင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ ့ဘဏ္ ရဲ ့ဒီနည္း နဲ့ ဓာတ္ၾကမ္း တိုက္ခံ ရ တာ ကို ႀကံဳခဲ့ ရတဲ့ ဖြံ ့ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ ့ က
ရြံ မုန္း လြန္းတာ ေၾကာင့္ ေဆး ခါး ႀကီး သတ္မွတ္ ေခၚေ၀ၚၾက ပါတယ္။

World Bank, Burma, Loan, Debt, Pamela Cox

Advertisements