ဘင္လာဒင္ ၏ မွတ္တမ္း မ်ား တြင္ အိုဘားမား ကို သတ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ | Letters From Abbotabad

ယမန္ ႏွစ္ ေမလ က အယ္(လ)ကာယီးဒါး အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ ့ ေခါင္းေဆာင္ အိုစမာ ဘင္လာဒင္
ကို အေမရိကန္ က သုတ္ သင္ ၿပီး ေနာက္ သိမ္းယူရရွိတဲ့ မွတ္တမ္း Read in Full Here (The
Osmabin Laden Document)
မ်ား ကို West Point စစ္တကၠသိုလ္ တြင္ ရွိသည့္ စစ္ဘက္ေရး
ရာ အကယ္ဒမီ ၏ Combating Terrorism Center မွ ၎ တို ့ ၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ ႏွာ
တြင္ Letters From Abbotabad အမည္ ျဖင့္ ယေန ့ ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။

စာမ်က္ ႏွာ ၁၇၅ စာမ်က္ ႏွာ ပါရွိ ၿပီး စုစု ေပါင္း ေပးစာ ၁၇ ေစာင္မွာ ဘင္လာဒင္ ကိုယ္တိုင္ အာရဗီ
ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသား ထား ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အယ္(လ)ကာယီးဒါး အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ ့၏ ဒုတိယ
ေခါင္းေဆာင္ အီမန္ အယ္(လ)ဇာ၀ါဟာရီ ႏွင့္ အတြင္းစည္း အဖြဲ ့ ၀င္ အခ်ိဳ ့  ကို  ေပး ပို ့ထား သည့္
စာမ်ား ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလ ေလာက္ အတြင္း က ဘင္လာဒင္ မွ အီမန္ အယ္(လ)ဇာ၀ါဟာရီ ကိုေပး
ပို ့ခဲ့ သည့္ ေပး စာ တြင္ အျခားထင္ရွား သည့္ အၾကမ္းဖက္ သမား မ်ား က အယ္(လ)ကာယီးဒါး  နာ
မည္ျဖင့္ ရံပံုေငြ ေကာက္ခံ ၿပီး သံုးၿဖံဳး ေနသည္ ကို သူ သိရွိ ေၾကာင္း ႏွင့္ မႏွစ္ ၿမိဳ ့ ေၾကာင္း ေဖာ္
ျပထားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီ လ အတြင္း က ဟု ခန္ ့မွန္းရသည့္  သူမေသခင္ ေနာက္ဆံုးေရးခဲ့ သည့္ စာ တြင္
နာမည္၀ွက္ ျဖင့္ အသံုး ျပဳေနေသာ  အျခား အယ္(လ)ကာယီးဒါး ျပန္ ၾကား ေရး တာ၀န္ ရွိ သူ
တစ္ဦး ကို ေပးစာ တြင္ တူနီးရွား ၊လစ္ ဗ်ား ၊ အီဂ်စ္ ႏွင့္ ယီမင္ ႏိုင္ငံ မ်ား တြင္ အာဏာ အလြဲသံုးစား
လုပ္သည့္ မင္းဆိုးမင္းညစ္ မ်ား ကို ျပည္သူမ်ား က အံုၾကြ ေတာ္လွန္ ေနျခင္း ကို သူ ေထာက္ခံ
အားေပး ေၾကာင္း ႏွင့္ အာရပ္ အယ္ (လ)ကာယီးဒါမ်ား လည္း ပါ၀င္ ကူညီရန္ သူ က တိုက္
တြန္းထား သည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ကို ႀကီးႀကီး မားမား ထပ္မံ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ိဳး ျပဳ လုပ္ရန္ ထပ္မံ စီစဥ္ ထား မႈ ႏွင့္
အေမရိကန္ သမၼတ ဘာရက္ အိုဘားမား ႏွင့္ ယခု စီအိုင္ေအ ညႊန္ ၾကားေရး မႈး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္
ပီထေရာစ္ တို ့ ကို လုပ္ႀကံရန္ စီစဥ္ ထား မႈ လည္း ပါရွိသည္။

အယ္(လ)ကာယီးဒါး နာမည္ ေအာက္ရွိ အျခား စစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ ့ မ်ား မ်ား ျပား လာေသာ္ လည္း လုပ္
နည္း လုပ္ဟန္ ႏွင့္ ဗ်ဴဟာ ကို သူ မႀကိဳက္ ေၾကာင္း ေပးစာ တစ္ခု တြင္ ေျပာၾကာ ထား ၿပီး ၊ ပါကစၥတန္
နယ္စပ္ မွ ထိပ္တန္း အၾကမ္းဖက္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး က ဘင္လာဒင္ ဆီေပး ပို ့ သည့္ စာ တြင္ အာရပ္
ကၽြန္းဆြယ္ ရွိ ထင္ရွား လာသည့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ ့ မ်ား က ဘင္လာဒင္ ကို က႑ေကာစ လုပ္ ၿပီး
ႏိုင္ငံ တကာ မ်က္ႏွာ စာ တြင္ ပထုတ္ ထား လို ပံု ရသည္ ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ဘင္လာဒင္ ၏ ေပးစာ မ်ား တြင္ သူ ၏ အေမရိကန္ တစ္ ႏိုင္ငံ တည္း ကို အာရံုထား ၿပီး ဦးတည္ တိုက္
ခိုက္ခ်င္ ပံု ကို လည္း   ”  ၿဗိတိသွ် ကို တိုက္ခိုက္ ဖို ့ ကိုယ္ တို ့ မွာ အခြင့္ အေရး ရွိ တယ္ ဆို ရင္ ေတာင္
ငါတို ့ ရဲ ့ အား ထုတ္မႈ ကို အေၾကာင္း မဲ့ သက္ သက္ ျဖဳန္းတီး ပစ္ဖို ့ မလို လားဘူး ၊ ဒါေပမယ့္ အေမရိ
ကန္ ကို ေအာင္ႏိုင္ဖို ့ အာရံုျပဳ ပါ ၊ ဒါက တျခား ဟာ ေတြ ကို ပါ အႏိုင္ယူၿပီး သား ျဖစ္လိမ့္ မယ္ ဟု

“Even though we have the chance to attack the British,
we should not waste our effort to do so but concentrate
on defeating America, which will lead to defeating the
others,” one letter said.

သူ၏  ေပးစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အီဂ်စ္ မွ ေန ၿပီး သူ ့ထံ ေပး ပို ့ သည့္ စာ တြင္ ထပ္မံ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အတြက္ ေငြေၾကး လိုအပ္သည္
ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။

အဆိုပါ ေပးစာ / ျပန္စာ မ်ား ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား အား ေမလ ၁ ရက္ က ေန ့ က အေမရိကန္ NAVY SEAL
အထူး တိုက္ ခိုက္ ေရး အဖြဲ ့ က ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ အေဘာ္ဒါဘက္ ၿမိဳ ့ ရွိ ဘင္လာဒင္ ပုန္း ခို ရာ ေနရာ ကို
၀င္ ေရာက္ စီးနင္း သတ္ျဖတ္ ၿပီး ေနာက္ ကြန္ပ်ဳတာ ႏွင့္ အျခား မွတ္ တမ္းမ်ား မွ ရရွိ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ  ့ မွတ္တမ္းမ်ား မွာ ကြန္ပ်ဴ တာတြင္ ဖ်က္ဆီးထား ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ စစ္တကၠသိုလ္ ကြန္
ပ်ဳတာဌာန က ျပန္လည္ ရွိ ရန္ စြမ္းေဆာင္ ခဲ့ သည္။

ဘင္လာဒင္ က သူ ၏ ေပးစာ မ်ား တြင္ ယဥ္ေက်း ရည္မြန္ ၿပီး လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ မ်ား ကို ေလးစား သည့္
အသံုး အႏႈံး ျဖင့္ သံုး ႏႈန္းထား သည္ ဟု NBC သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေပးစာ တိုင္း ၏ အစ ႏွင့္
အဆံုး တြင္ လည္း စာလက္ ခံ မည့္ ကာယကံ ရွင္ ကို ဘုရား သခင္ ေကာင္းခ်ီးေပး ရန္ ၊ က်န္းမာေစရန္
ဆု ေတာင္း ေပး ထား ၿပီး မိသား စု ႏွင့္ ကေလး မ်ား ရွိသည့္ သူ ၏ အတြင္း စည္းမ်ား ကို သာ ေၾကာင္း ၊
မာေၾကာင္း ေမးျမန္းထား သည္။

သူ ၏ အတြင္း စည္း လည္း ျဖစ္ အယ္(လ)ကာယီးဒါး အဖြဲ ့ ၏ ေျပာ ခြင့္ ရသူ ၊ အႀကံေပး  ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေရးရာ
တာ၀န္ခံ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ သား Adam Yahiye Gadahn က ဘင္လာဒင္ ကို အၾကံေပး ရာ တြင္ မီဒီယာ
သည္ ပိုမို ထိေရာက္ မႈ ရွိ ၿပီး သူ ၏ သေဘာသဘာ ၀ ကို နားလည္ ရန္ ႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အသံုးခ် ရန္ အႀကံေပး
ခဲ့ သည္။

# How Al-Qaida Understood the Media

ဘင္လာဒင္ သည္ သူ ၏ တပ္မႈး ျဖစ္သူ လစ္ဗ်ား မွ ကဗ်ာ ဆရာ စာေရး ဆရာ ႏွင့္ အယ္(လ)ကာယီဒါး ၀ါဒျဖန္ ့
ခ်ိေရး ဌာန မႈးႀကီး Abu Yahya al-Libi ကိုလည္း မီဒီယာ သတင္း ထုတ္ ျပန္ မႈ မ်ား အတြက္ စာအဆက္ အ
သြယ္ လုပ္ခဲ့ သည္။

ဘင္လာဒင္ ၏ ၿခံ၀န္း ထဲ မွာ သိမ္းရွိ ရ မိသည့္ မွတ္တမ္း မ်ား တြင္ ယခင္ က ကမာၻ မသိေသး သည့္ အၾကမ္းဖက္
ကၽြမ္းက်င္ သူ မ်ား မွာ လည္း အယ္(လ) ကာယီးဒါး ၏ အဖြဲ  ့ ၀င္မ်ား ျဖစ္ေန ၿပီး ေဆာ္ဒီ တကၠသိုလ္ မ်ားမွ ပညာ
ရွင္ အခ်ိဳ မွာ ယခင္ အယ္(လ)ကာယီးဒါး အဖြဲ ့ ၀င္မ်ား ႏွင့္ လိုလား သူ မ်ား ျဖစ္ေနသည္။

ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံ ဖြား ႏိုင္ငံ တကာ အၾကမ္းဖက္ ေခါင္းေဆာင္ အိုစမာဘင္လာဒင္ ပုန္းခို ေန ထိုင္ခဲ့ သည့္ အိမ္

The Last day of Bin Laden

Advertisements