ႏႈတ္ထြက္ သြားသည့္ ဒုသမၼတ ေနရာ ဆက္ခံမည့္ သူ အတြက္ ေၾကျငာဖြယ္ရွိ

တင္ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး ၊             ၊ လႊတ္ေတာ္ မွ အတည္ ျပဳေပး ရန္ အတြက္ သမၼတ မွ အဆို
တင္သြင္းမည့္ ဒုတိယ သမၼတ ရာထူး ဆက္ခံ မည့္ သူ အတြက္ ယေန ့ သို ့ မဟုတ္ ယခု
သီတင္း ပတ္ အတြင္း ေၾကျငာ ဖြယ္ရွိ  သည္ ဟု FNG မွ သတင္း ရရွိသည္။

ယခင္ စစ္ဘက္ အရာရွိ မွ တစ္ဆင့္ ဒုတိယ သမၼတ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သည့္ ဦးတင္
ေအာင္ျမင့္ ဦးသည္ စကၤာပူ တြင္ ေဆး၀ါး ကုသခံ ၿပီး ေနာက္ ေမလ ၃ ရက္ေန ့ တြင္ ႏႈတ္ ထြက္
စာ ကို သမၼတ ထံ တင္သြင္း ခဲ့ သည္။

ဒုတိယ သမၼတ ေန ရာ ဆက္ခံ မည့္ သူ ကို ယခင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ ကိုယ္
တိုင္ ေရြးခ်ယ္ ေန သည္ ဟု လည္း ေနျပည္ေတာ္  သတင္း ရပ္ ကြက္ မွ တစ္ဆင့္ သိရွိ ရသည္။

ခိုင္လံုေသာ သတင္း ရပ္ ကြက္ မွ တစ္ဆင့္ FNG က စံုစမ္း သိရွိ ရသည္ မွာ ဒုတိယ သမၼတ ရာထူး
ေနရာ အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္း ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိန္းေ႒း – နယ္စပ္စည္ပင္/ ျမန္မာ့စက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး  ၊
ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိန္းေ႒း – နယ္စပ္စည္ပင္/ ျမန္မာ့စက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးေဌးဦး ႏွင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို ့ ကို ေရြးခ်ယ္ ရန္ လွ်ာထား မႈ ျပဳထား သည္ ဟု သိရသည္။

ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး သည္ စစ္ဘက္ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အဆင့္ ျဖင့္ သီဟသူရ ဘြဲ ့ ရရွိသည္ ထိ တ၀န္
ထမ္းေဆာင္ခ ဲ့ ေသာ္လည္း အရပ္ ဘက္ တြင္ မေပ်ာ္ ပိုက္ ဟု သိရသည္။

Advertisements

2 responses to “ႏႈတ္ထြက္ သြားသည့္ ဒုသမၼတ ေနရာ ဆက္ခံမည့္ သူ အတြက္ ေၾကျငာဖြယ္ရွိ

Comments are closed.