ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပိတ္ဆို ့ထားျခင္း ကို အေမရိကန္ ရုပ္သိမ္း

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ ႏိုင္ငံေရး အရ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ မ်ား ကို အသိအမွတ္ ျပဳ  အားေပး သည့္
အေနျဖင့္ အေမရိကန္ အစိုးရ က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေပၚ အေရးယူပိတ္ ဆို ့ထား မႈ မ်ား အနက္
ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံ မႈ ဆိုင္ရာ ထဲ မွ က႑ အခ်ိဳ ့ ကို ဖယ္ရွား လိုက္ ၿပီ ဟု ယေန ့ ေၾကျငာ ခဲ့ သည္။

သတၱဳ ႏွင့္ တြင္းထြက္ ပစၥည္း ရွာ ေဖြေရး ၊ စြမ္းအင္ ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ကိစၥမ်ား တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္
ႏွံ ခြင့္ ျပဴ လိုက္ ၿပီ ဟု အေမရိကန္ အစိုးရ ႏိုင္ငံျခား ေရး ၀န္ႀကီးဌာန မွ သတင္း ထုတ္ ျပန္ ခဲ့ သည္။

‘ အေမရိကန္ စီးပြားေ၇း လုပ္ငန္း ေတြ ကို ဒီေန ့မွာ ေျပာခ်င္တာက ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မွာ တာ၀န္ယူတတ္
မႈ နဲ ့ အတူ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ လို ့ ရၿပီ ဆိုတာ ပါပဲ ” ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ျခား ေရး ၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္
တန္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေပၚ အေရးယူပိတ္ ဆို ့ထား မႈ မ်ား ဖယ္ရွား မႈ ကို ႏိုင္ငံ ျခား ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဥ္ သတင္း
ေထာက္ မ်ား ကို ေျပာၾကား ရာ တြင္  အေမရိကန္ သို ့ ေရာက္ရွိ ေနသည့္ ၀န္ႀကီး ၀ဏၰေမာင္လြင္
လည္း အတူရွိ ေနခဲ့ သည္။

ၿပီး ခဲ့ သည့္ လက ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ မွ တရား၀င္ ေငြေၾကး လႊဲ ေျပာင္း ႏိုင္ေၾကာင္း
ေၾကျငာ ခဲ့ ၿပီး ၊ ၿပီးခဲ့ သည့္ ဇန္န၀ါရီ လ မွ စ၍ အစိုးရ အရာ ရွိ မ်ား ခရီး သြား လာခြင့္ စသည့္ ဖယ္
ရွား မႈ တစ္ခ်ိဳ ့ ကို ျပဳ လုပ္ ခဲ့ သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေပၚ အေရးယူဒဏ္ခတ္ ပိတ္ ဆို ့ မႈ အနက္ အခ်ိဳ ့ က႑ မ်ာူး မွာ ဆက္လက္ က်န္ ရွိ
ေန ၿပီး ၎ တို ့ အနက္ လက္နက္ တင္ပို ့ မႈ ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မွ ရင္းႏွီးျမဳပ္
ႏွံ ခြင့္ တို ့ ျဖစ္သည္။

Advertisements