ဦးျမင့္ အႀကံ လက္မခံ

HKT“ဖြတ္ထြက္ မွ ေတာင္ပို ့မွန္းသိတယ္” ဟု လူမႈ ကြန္ယက္ မ်ား တြင္ လတ္တေလာ  ေရးသား ထား ျခင္း
မွာ ျမန္မာ အစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ အႀကံေပး အဖြဲ ့ ၀င္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ဦးျမင့္ ၏ အာ
ဏာရ အသိုင္းအ၀န္း မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း စည္း ပြား ရွာခဲ့ သည့္ ခရိုနီ ဆိုေသာ လူတန္း စား တစ္ရပ္
ကို အေရး ေပး ရန္ သူ ၏ တိုက္ တြန္း ေျပာ ဆို မႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟု FNG မွ သိရွိ ရသည္။

စီးပြား ေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ျပဳ လုပ္ သည့္ အစည္း အေ၀း တစ္ခု တြင္
ခရိုနီ မ်ား သည္ လည္း ႏိုင္ငံ ကို ခ်စ္သူ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ လက္တြဲ ေခၚရန္ တိုက္ တြန္း ပါသည္ ဟု
သူ ၏ အဆို ကို ေျပာၾကား ခဲ့ သည္။

တစ္ဆက္ တည္းမွာ ပင္ ဦးျမင့္ က သူ ၏ အႏုမာန ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ လည္း လကၡံ သည္ ဟု
ေျပာခဲ့ သည္။

ဦးျမင့္ ၏ ေျပာၾကား ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး သေဘာမတူ ကန္ ့ကြက္ မႈမ်ား ရွိ ၿပီး ” ခရိုနီမ်ား ၏ ပိုင္ဆိုင္
မႈ သည္ စစ္အာဏာရွင္ ၏ ေျမွာက္ စား ထား မႈ ေၾကာင့္ မတရား သျဖင့္ ခ်မ္းသာ လာၾကာျခင္း ျဖစ္ၿပီး
၎ တို ့ ၏ ပိုင္ဆိုင္ မႈမ်ား ကို လႊတ္ေတာ္ စ သည့္ ျပည္သူ ကိုယ္စား ျပဳ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ေရွ ့တြင္
စစ္ေဆး သင့္ သည္ ဟု ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ စီးပြားေရး မဂၢဇင္း တစ္ခု မွ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာ တစ္
ဦး က ေျပာသည္။

ဦးျမင့္ ၏ အႀကံ သည္ မတရား သျဖင့္ ခ်မ္းသာ လာသူမ်ား ၏ စီးပြား ဥစၥာ မ်ား ကို ျပည္သူမ်ား က ကာ
ကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ ရန္ တာ၀န္ ရွိ သကဲ့ သို ့ ေျပာဆို လာျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎ ၏ စကား မွာ အလြန္
အကၽြံ ပင္ သီးမခံ ႏိုင္ဖြယ္ ရာ ျဖစ္ ေနေၾကာင္း အမ်ား စု က သံုး သပ္ ၾကသည္။

ဦးျမင့္ က လက္တစ္ဆုပ္ စာ ခရိုနီ လူစု ကို ပစ္ပယ္ ထား လွ်င္ သူ တို ့ ၏ အရင္း အႏွီး မ်ား သည္ ျပည္ပ
ထြက္ သြား ႏိုင္ သည္ ဟု ေထာက္ ျပ ခဲ့ သည္။

ဦးေဇာ္ေဇာ္ ၏ Max Myanmar ကုမၸဏီ တြင္ ယခင္က အဆင့္ ျမင့္ ရာထူး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ သူ
တစ္ဦး က ” ခရို နီမ်ား ၏ ခ်မ္းသာ မႈ သည္ ျပည္သူ မ်ား ၏ ေသြး ၊ ေခၽြး ၊ မ်က္ရည္ မ်ား ျဖစ္ ခ်မ္းသာ
လာ ျခင္း သာ ျဖစ္ ၿပီး ၊ ၎ တို ့ ပိုက္ ဆံ မ်ား ဥ္ ေသြးစြန္း ေန ေၾကာင္း ”  FNG သို ့ ေျပာသည္။

ဦးျမင့္ သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဘာကေလရွိ ကာလီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္မွ PhD (ေဘာဂေဗဒ)
ျဖင့္ ဘြဲ ့ ရရွိ ကာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ေဘာဂ ေဗဒ  ဌာန ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာ အဖြဲ ့ အစည္း
မ်ား တြင္ အႀကံေပး ပညာ ရွင္ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။

Advertisements

2 responses to “ဦးျမင့္ အႀကံ လက္မခံ

  1. we take cronies back to the right path. I support u myint. learn how Japan, Korea developed. cronies also do wealth distribution n reform as public companies.

Comments are closed.