ရိုဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္ သမား မ်ား ကို ကန္ ့ကြက္ ပြဲမ်ား ရန္ကုန္ တြင္ က်င္းပ

ယေန ့ နံနက္ က ရန္ကုန္ ၿမိဳ့ ၿမိဳ ့ေတာ္ ခန္း မ ေရွ ့တြင္ ကိုေနလင္းထိုက္  ၊ ကိုေက်ာ္လင္းဦး  ႏွင့္
ကို ဧရာထြဏ္း တို ့ ဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပ သူ ႏွစ္ဒါဇင္ ခန္ ့က ရခိုင္ ျပည္နယ္ တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ


အၾကမ္းဖက္ သမား မ်ား ၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ား ကို ရႈံ ့့ခ် ဆန္ ့က်င္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္း
ပခဲ့သည္ ဟု သတင္း ရရွိသည္။

ယမန္ေန ့ က ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ တြင္ ေနထိုင္ သည့္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား မ်ား ႏွင့္ ဌာေန ျမန္မာ မ်ား ပူး
ေပါင္း ကာ ရခိုင္ ျပည္နယ္ တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ား က်ဴးလြန္ ေနသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ား ကို ရံႈ ခ်
ကန္ ့ကြက္ ပြဲ မ်ား က်င္း ပခဲ့ ၿပီး ၊ ေဘးဒုကၡႏွင့္ ႀကံဳေတြ ့ေနရသည့္ ရခိုင္ ျပည္သူမ်ား ကို ေရႊတိ
ဂံု ေစတီ ဥ္ ဆုေတာင္း ေပး ခဲ့ ၾကသည္။

လတ္တေလာ တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ ဥ္ စီစဥ္ ျပဳ လုပ္ လွ်က္ ရွိသည့္ ရခိုင္ အေရး ဆႏၵျပ ပြဲ မ်ား ကို အာ
ဏာ ပိုင္မ်ား က တစ္စံု တစ္ရာ ဖိအားေပး ေႏွာင့္ ယွက္ မႈ မရွိ ဟု ယေန ့ ၿမိဳ ့ေတာ္ ခန္း မေရွ ့ဆႏၵ
ျပမႈ တြင္ ကိုေက်ာ္လင္းဦး က FNG သို ့ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာ ေရာက္ ရခိုင္ တိုင္း ရင္းသား မ်ား က ေဘးဒုကၡ ႀကံဳ ေတြ ့ေနရသည့္ ရခိုင္
ေဒသ မွ ျပည္သူမ်ား ကို ေထာက္ပံ့ ႏိုင္ရန္ အလႈ ေငြေၾကး မ်ား ေကာက္ခံ မႈ ကို စတင္ လွ်က္ ရွိသည္။

Photo Credit : Shwe Thanzin, Ye Htut and FNG

Advertisements