ဆီးရီးယား စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေတြ ဘက္ေျပာင္း

ဆီးရီးယား စစ္တပ္ မွ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ ႀကီး အဆင့္ ရွိ သူ တစ္ဦး အပါအ၀င္ ဗိုလ္မႈး ႀကီး ႏွစ္ဦး မွာ ၎
တို ့ ၏ မိသားစု မ်ား ျဖင့္ တူရကီ ႏုိင္ငံ တြင္းသို ့ ၀င္ေရာက္ ခို လႈံ ခဲ့ သည္ ဟု တူရကီ အစိုးရ အာ
ေဘာ္ သတင္းစာ တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

၃၃ ဦးထက္ ပို သည့္ အဖြဲ ့ တြင္ အရာရွိ အမ်ား အျပား ပါ၀င္ ကာ ၎တို ့သည္ တူရကီ ႏွင့္ ဆီးရီး
ယား ႏွစ္ ႏိုင္ငံ စစ္ေရး အေျခအေန တင္းမာ ေန ခ်ိန္ တြင္ ဘက္ ေျပာင္း ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။  ၿပီး
ခဲ့ သည့္ သီတင္း ပတ္ က တူရကီ ႏိုင္ငံ ၏ တိုက္ ေလယာဥ္ တစ္စင္း သည္ ႏိုင္ငံ တကာ ေလေၾကာင္း
ပိုင္ နက္ အတြင္း ပ်ံသန္း ေနခိုက္ ဆီးရီးယား က ပစ္ ခ် ခဲ့ သည္။

ယေန ့ ဘက္ ေျပာင္း မႈ သည္ ဆီးရီးယား လူထု အံုၾကြ မႈ သက္ တမ္း ၁၆ လ ျပည့္ ခ်ိန္ တြင္ ရာထူး
ႀကီး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ သူမ်ား ပါ၀င္ သည့္ ဘက္ ေျပာင္း မႈ ျဖစ္သည္။

ဆီးရီးယား အစိုးရ အဖြဲ ့ အတြင္း ဥ္ အေရး ပါသည့္ ေနရာ ယူထား သူ မ်ားဘက္ ေျပာင္း မႈ ျဖစ္ ၿပီး
၎ တို ့သည္ တူရကီ ဥ္ ခိုလႈံ ခြင့္ ေတာင္းခံ မည္ ျဖစ္သည္။

ဆီးရီး တြင္ လူထု အံုၾကြ မႈ စတင္ ကတည္း က လူ တစ္ေသာင္း ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ ၿပီး လူ သံုးေသာင္း
ေက်ာ္ မွာ တူရကီ ႏိုင္ငံ ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္း မ်ား တြင္ ခိုလႈံ ေန ခဲ့ ရသည္။

Advertisements