ရခိုင္ ျပည္နယ္ အေျခ အေန လူမႈ ေရး မၿငိမ္ သက္ မႈ ေတြ ဆက္ ျဖစ္ေန ဆဲ

ရခိုင္ ျပည္ နယ္တြင္ ေမလ ေႏွာင္း ပိုင္း မၿငိမ္ သက္ မႈ မ်ား စတင္ ခ်ိန္ မွ ယခု အခ်ိန္ အထိ
ေသဆံုးသူ ၇၈ ဦး ႏွင့္ ဒဏ္ရာ ရရွိသူ ၈၇ ႏွင့္ အိမ္ အလံုး ေပါင္း သံုးေထာင္ ေက်ာ္ ဖ်က္ဆီး
ခံရသည္ ဟု ေပၚျပဴ လာ သတင္း ဂ်ာ နယ္ ၏ Facebook စာ မ်က္ ႏွာ တြင္ ေဖာ္ ျပထား
သည္။

ရခိုင္ ျပည္နယ္ စစ္ေတြ ၿမိဳ ့ အေျခအေန မ်ား ျပန္ လည္ ၿငိမ္ သက္ လာ စ ျပဳ ေသာ္ လည္း
မၿငိမ္ သက္မႈ မ်ား ျဖစ္ ပြား စဥ္ က ျပစ္ မႈ က်ဳး လြန္ သူ မ်ား ကို ဖမ္းဆီး ရန္ အခက္ အခဲ
ရွိ ေန ဆဲ ဟု သိရသည္။

ဒုကၡသည္ မ်ား အတြက္ အနယ္ နယ္ အရပ္ ရပ္ မွ လႈဒါန္း ၾက ေသာ္ လည္း ျပန္ လည္ ထူေထာင္
ေရး လုပ္ ငန္း မ်ား  မွာ မုတ္သံု ရာသီ ျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္  ေႏွး ေကြး ေန ဆဲ ျဖစ္သည္။

ကုလ သမဂၢ ဒုကၡသည္ မ်ား ဆိုင္ရာ မဟာ မင္းႀကီး ရံုး က ရခိုင္ ေဒသ တြင္ စား ေသာက္ ဖြယ္
ရာ ျပတ္ လပ္ မႈ မ်ား ႀကံဳေတြ ့ ႏိုင္ သည္ ဟု သံုးသပ္ ထား သည္။

စစ္ေတြ ေဒသတြင္ ေရလုပ္ ငန္း ၊ ကုန္ စည္ ပို ့ေဆာင္ ေရး စသည့္ အဓိက စီး ပြား ေရး လုပ္ငန္း
မ်ား မွာ ရပ္ တန္ ့ ေန ၿပီး ဆန္စပါး စိုက္ ပ်ိဳး မႈ ကို ထိ ခိုက္ ေန သည္ ဟု စစ္ေတြ ၿမိဳ  ့ ၿမိဳ ့မ ေစ်း
မွ ကုန္ သည္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦး ေက်ာ္ မင္း  က FNG  ကုိ ေျပာသည္။

ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ ့ ကယ္ဆယ္ ေရး စခန္း တြင္ ေရ သန္ ့ႏွင့္ စားစရာ မ်ား ျပတ္ လပ္ ေန ၿပီး
ေမာင္ ေတာ ႏွင့္ စစ္ေတြ ဒုကၡသည္ စခန္း မ်ား ရွိ အခ်ိဳ ့ မွာ စိတ္ ပိုင္း ဆိုင္ရာ ျပႆနာ မ်ား
ႀကံဳ ေတြ ့ ေနရသည္။

ဘဂၤလား ေဒရွ္ ႏိုင္ငံ သို ့ သြား ေရာက္ လည္ပတ္ သည့္ ျမန္မာ သမၼ တ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ဘဂၤလား
အစိုးရ ႏွင့္ ရိုဟင္ ဂ်ာ ကိစၥမ်ား ကို ေဆြး ေႏြး မည္ ဟု သိရသည္။

မၿငိမ္ သက္ မႈ မ်ား ၏ ဗဟို ခ်က္ ျဖစ္ ခဲ့သည့္ စစ္ေတြ ႏွင့္ ေမာင္ ေတာ ၿမိဳ ့မ်ား တြင္ ပံု မွန္
အေျခအေန သို ့ ေရာက္ ရွိ ရန္ ႏွစ္ နဲ ့ ခ်ီ အခ်ိ န္ယူ ရ အံုး မည္ ဟု ကြ်မ္းက်င္ သူ မ်ား က
ခန္ ့မွန္း ထား ၾကသည္။

အစိုးရ လုပ္ငန္း ေဆာင္ တာ မ်ား အပါ အ၀င္ ဘဏ္ ၊ ေက်ာင္း ၊ ေစ်း စသည့္ ေန ့ တဓူ၀ လုပ္
ငန္း မ်ား ကို ပင္ ျပန္လည္ စတင္ ရန္ ခဲယဥ္း ေနသည္ ဟု လည္း သိရသည္။

ၿမိဳ ့ တြင္း ေန ဘဂၤါ လီ မ်ား ကို ၿမိဳ ့ ျပင္ ရပ္ ကြက္ မ်ား သို ့ ေျပာင္း ေရႊ ့ေနရာ ခ် ထား ေပး ေသာ္
လည္း အဓိက အေျခ ခံ လို အပ္ ခ်က္ မ်ား ျဖစ္သည့္ ေရ ၊ လွ်ပ္ စစ္မီး စသည္ တို ့ ကို မျဖည့္
စြမ္း ေပး ႏိုင္ ေသး ဟု ဆိုသည္။

ဂြ ၿမိဳ ့ ဂြ ကြ်န္း တြင္ ခို လႈံ ေနသည့္ ဘဂၤါ လီ ၁၀၀ ေက်ာ္ ကို ဖမ္းဆီးထား ၿပီး ရေသ့ေတာင္
ဂူေထာင္ ေက်းရြာ တြင္ ရခိုင္ တိုင္း ရင္းသား မ်ား ကို သတ္ ျဖတ္ မႈ က်ဳးလြန္ ခဲ့ သူ မ်ား အား
လည္း ဖမ္းဆီးထားသည္။

Advertisements