မေလး တြင္ ဇနီး ႏွင့္ ကေလး ကို ေတြ ့ခြင့္ မရ သျဖင့္ ႀကိဳးဆြဲ ခ် သတ္ေသ

မေလးရွား ႏိုင္ငံ ဆီလန္ေဂၚ ၿမိဳ ့ ပယ္တလင္း ဂ်ာယာ ရွိ အမ်ိဳး သမီး ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး
အဖြဲ ့ အစည္း တစ္ ခု တြင္ အသက္ ႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ အရြယ္ရွိ  ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သား တစ္ဦး သည္ ၎
၏ ဇနီး ႏွင့္ ကေလး ျဖစ္သူ ကို ေတြ ့ခြင့္ မရ သျဖင့္ မိမိ ကိုယ္ ကို ႀကိဳး ဆြဲ ခ် သတ္ ေသမႈ ဗုဒၶဟူးေန ့
ညေန  က ျဖစ္ ပြား ခဲ့ သည္။

ပယ္တလင္း ဂ်ာယာ ရွိ Women Aid Organization က ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ ထား သည့္ ဇနီး
ႏွင့္ ကေလး ကို ေတြ ့ခြင့္ မေပး သျဖင့္ ဗုဒၶဟူး ေန ့ ညေန ၆ နာရီ က WAO ဂိတ္ တြင္ ႀကိဳး ဆြဲ ခ် သတ္
ေသ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဂဟာ က ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ ထား သည့္ ကေလး ႏွင့္ မိခင္ ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သား က ေတြ ့ခြင့္
ေတာင္း ေသာ္လည္း ေဂဟာ ရွိ တာ၀န္ ရွိ သူ မ်ား က အျခား ေနရာ ေျပာင္း သြား ၿပီး ေတြ ့ခြင့္ မေပး ႏိုင္
ဟု အေၾကာင္း ျပန္ ခဲ့သည္။

အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ အရြယ္ ခင္ပြန္းသည္ ေတြ ့ခြင့္ ရေအာင္ ေစာင့္ ဆိုင္း ေနစဥ္ အတြင္း လံုၿခံဳေရး တပ္
ဖြဲ ့ ၀င္ မ်ား က ဆက္ လက္ ေန ခြင့္ မျပဳ ေသာေၾကာင့္ ညေန ၅ နာရီ တြင္ အိမ္ သို ့ ျပန္ ၿပီး တစ္နာ ရီ
ေက်ာ္ အၾကာ တြင္ WAO ဂိတ္ ေပါက္ ၀ သို ့ ႀကိဳး ေခြ တစ္ခု ႏွင့္ အတူ  ေရာက္ ရွိလာ ၿပီး ေနာက္
ဂိတ္ တစ္ခါး ၀ ၏ အျမင့္ ဆံုး ေနရာ တစ္ ခု တြင္ ခ်ီ ေႏွာင္ က မိမိ ကိုယ္ ကို ႀကိဳး ဆြဲ ခ် သတ္ ေသ
ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပယ္တလင္း ဂ်ာယာ ရဲ တပ္ ဖြဲ ့ အႀကီး အကဲ အာဂ်ဴ ႏိုင္ ဒီ မိုဟာ မက္ က သတ္ေသသူ သည္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ မွာ လာသူ ျဖစ္ ေၾကာင္း အတည္ ျပဳ ေျပာၾကား ခဲ့ ၿပီး သူ ၏ အေလာင္း ကို သက္ေသ မ်ား ေရွ ့
တြင္ ပင္ ဖမ္းဆီး ၿပီး ေနာက္ မေလယာ တကၠသိုလ္ ေဆးပညာ ဌာ န သို ့ ေသမႈ ေသခင္း ဆက္လက္
စံုစမ္း ႏိုင္ ရန္ ပို ့ေဆာင္ ထား ၿပီ ဟု ဆိုသည္။

ေ၀းေျမ ရပ္ျခား တြင္ ႀကိဳး ဆြဲခ် သတ္ ေသသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သား သည္ အခင္း ျဖစ္ပြား ခ်ိန္ မတိုင္
ခင္ က ဇနီး ျဖစ္သူ ႏွင့္ အျငင္း ပြား ခိုက္ ရန္ ျဖစ္ မႈ ရွိ ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ဇနီး က  ကေလး ကို ေခၚ ကာ
ေဂဟာ တြင္ ခို လႈံ ေနျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု WAO က ေျပာသည္။

Advertisements

One response to “မေလး တြင္ ဇနီး ႏွင့္ ကေလး ကို ေတြ ့ခြင့္ မရ သျဖင့္ ႀကိဳးဆြဲ ခ် သတ္ေသ

Comments are closed.