ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပင္သစ္ ခရီးစဥ္ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား

ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံ မွာ ေရာက္ ရွိ ေနစဥ္
အတြင္း ျပင္သစ္ သမၼတ ဖရန္ဆြာ ေဟာ္လန္း ႏွင့္ အစိုး ရ အဖြဲ ့ သာ မက ျပင္ သစ္ ေက်ာင္းသား
မ်ား ၊ လူမႈ နယ္ ပယ္ မွ ထင္ရွား သူ မ်ား ၊ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံ မွာ ေရာက္ ရွိ ေန တဲ့ ႏိုင္ငံ တကာ က
အတိုက္ အခံ ေတြ နဲ ့ ပါ ဆံုေတြ ့ ခဲ့ ပါတယ္။

ျပင္သစ္ သမၼတ ေဟာင္း နီကိုလပ္ ဆာကို ဇီ နဲ ့ ဇနီး တို ့ က လည္း ပါရီ မွာ ေရာက္ ရွိ ေနတဲ့ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို လာေရာက္ ေတြ ့ဆံု ခဲ့ ပါတယ္။

Photo : AP,AFP, Getty, Reuters  via Daylife

Advertisements