ကိုေအးေအာင္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အခ်ိဳ ့ လြတ္ေျမာက္

ျမန္မာ အစိုးရ က ယေန ့ လႊတ္ေပး လိုက္သည့္ အက်ဥ္းသား ၄၆ ဦး တြင္ စစ္ကိုင္း တိုင္း ကေလး
ေထာင္ ဥ္ ေထာင္ဒဏ္ က် ခံ ေနရသည့္ ကိုေအးေအာင္ အပါ အ၀င္  ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား  ၅
ဦး ပါ၀င္ သည္ ဟု သတင္း ရရွိ သည္။

လြတ္ေျမာက္ လာသည့္ ထဲ တြင္ ျပစ္မႈ က်ဳးလြန္ထားသည့္  ႏိုင္ငံ ျခားသား အက်ဥ္းသား ၃၄ ဦး
လည္း ပါ၀င္ၿပီး ၎ တို ့ ကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပး လိုက္ သည္ ဟု သတင္း ရရွိသည္။ ဖြဲ ့စည္း ပံု
အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄ (က) အရ လႊတ္ေပး ျခင္း ျဖစ္ သည္ ဟု အစုိးရ အာေဘာ္ သတင္း
စာ တြင္ ေဖာ္ ျပထား  သည္။

ယေန ့ ျပဳ လုပ္ သည့္  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ ခ်ဳပ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲ တြင္ ပါတီ ဥကၠဌ
ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ က NLD မွ ရရွိ ထား သည့္ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္း က်န္ ရွိ  ႏိုင္ငံ ေရး
အက်ဥ္းသား စာရင္း မွာ ၃၃၀  ဦး ျဖစ္ ၿပီး ၎ တို ့ အား လံုး ကို လႊတ္ေပး ရန္ ေတာင္း ဆို ခဲ့ သည္။

ယေန ့ လြတ္ေျမာက္ လာသည့္ ထဲ တြင္  ႏိုင္ငံ ေရး အက်ဥ္းသား ၂၄ ဦး ပါ၀င္ ၿပီ သံဃာေတာ္ တစ္
ပါး ပါရွိ သည္ ဟု သိရသည္။

လြတ္ေျမာက္ လာသည့္ ထဲ တြင္ ကေလး အက်ဥ္းေထာင္ မွ ကိုေအးေအာင္ သည့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ၏  ရက္ ေပါင္း ၆၀ အတြင္း လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူ ျခင္း အစီအစဥ္
ကို ေထာက္ခံ ဆႏၵ ျပ မႈ ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ ခံ ရျခင္း ျဖစ္သည္။

(၁) ေစာ၀ီလွ်ံ အင္းစိန္ (၂) ေစာဖရန္စစ္ အငး္စိန္ (၃) ေအးေအးႏြယ္(ခ) အဲလီဇဘက္ အင္းစိန္
(၄) ေစာႏိုင္၀င္း အင္းစိန္ (၅) ျမင့္ႀကိဳင္ အင္းစိန္ (၆) ဇာနည္ဦး(ခ) ဇာဇာ အင္းစိန္
(၇) မိုးသီး(ခ) ေအာင္မိုးေဇာ္ အင္းစိန္  (၈) ေအးေအာင္ ကေလး (၉) ေအာင္ေအာင္ဦး ကသာ
(၁၀) ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ ျမင္းၿခံ (၁၁) ခြန္ေကာရီယို ျမင္းၿခံ (၁၂) ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္(ခ)ျပည့္ၿဖိဳးေမာင္ ျပည္
(၁၃) သန္႔ေဇာ္ သရက္ (၁၄) ေအာင္ႏိုင္ ဘားအံ (၁၅) မဦး ထား၀ယ္ (၁၆) ၀င္းလြင္(ခ) ၀င္းၿမိဳင္ ထား၀ယ္
(၁၇) မ၀ါ ထား၀ယ္ (၁၈) ေအးသိန္း(ခ) ရန္ႏိုင္ အင္းစိန္ (၁၉) ထြန္းျမတ္သူ အင္းစိန္ (၂၀) ေဇာ္မင္းေအာင္ အင္းစိန္
(၂၁) အန္ေထာ္နီ အင္းစိန္ (၂၂) ေဒၚ၀င္း ေကာ့ေသာင္း(၂၃) ေအာင္မိုးဦး ကသာ ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားစာရင္းအရ သံဃာေတာ္ ၂၈ ပါး လံုးလြတ္လာခဲ့ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းသိရပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔လိုက္လံ
ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

Photo : AP, AFP

Advertisements