ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာကို ျပန္ေခၚဖို႔ သမၼတကုိ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ပို ့

ျမန္မာ့ လြပ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈ တြင္  ဦးေဆာင္ခဲ့ သည့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း
ေက်ာ္ေဇာကို ျပည္တြင္းကို ျပန္လည္ ဖိတ္ေခၚသင့္တဲ့အေၾကာင္း ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖြဲ ့  ခ်ဳပ္ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ကိုးကိုးကၽြန္းျပန္ ဦးမ်ိဳးထြဋ္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို ့
ခဲ့ တယ္လို ့ FNG ကို ေျပာပါတယ္။

ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာဟာ  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ရဲ ့ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး အျဖစ္ နဲ ့ အစိုး
ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ ေဆာင္ ေရး ေဆြး ေႏြး ပြဲ ေတြ မွာ ကမ္းလွမ္း ဖို ့ ၊ အသက္ အရြယ္ ႀကီးလွ ၿပီ ျဖစ္
တဲ့ အတြက္ ေခါင္းခ် ရင္ ေတာင္ ႏိုင္ငံ တြင္း မွာ ပဲ ေခါင္းခ် ဖို ့ ကို စဥ္းစား ေပး ဖို ့ ဦးမ်ိဳး ထြဋ္ က သမၼ
တ ကို ေပး ပို ့ တဲ့ အိတ္ ဖြင့္ ေပးစာ မွ တိုက္ တြန္းထား ပါတယ္။

ရဲေဘာ္သံုး က်ိပ္ ၀င္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ္ ဟာ အခုေတာ့ လာအို ႏိုင္ငံ မွာ ေနထိုင္ လွ်က္ ရွိပါ
တယ္။

ျပည္ပ အသံ လႊင့္ ဌာန ရဲ ့ ေရဒီယို အစီအစဥ္ တစ္ခု မွာ ပရိသတ္ တစ္ဦး က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို
ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ေက်ာ္ ေဇာ ကို ႏိုင္ငံ တြင္း ျပန္လာ ႏိုင္ ဖို ့ ႀကိဳး ပမ္း မႈ ရွိ ၊ မရွိ ေမး ျမန္း တဲ့ အခါ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကၽြန္မ တို ့ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အတြက္ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ ဘူး ဟု ျပန္
လည္ ေျဖၾကား ခဲ့ ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ဖခင္ ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ေက်ာ္ ေဇာ သည္
ရဲေဘာ္ ရဲဘက္ ျဖစ္ၿပီး ရဲေဘာ္ သံုး က်ိပ္ အဖြဲ ့ ၀င္မ်ား လည္း ျဖစ္သည္။

Advertisements