သံအမတ္ႀကီး မစ္ခ်ဲလ္ တက္ေရာက္သည့္ အခမ္းအနား တြင္ ျမန္မာ ကုမၸဏီမ်ား က GE ထံမွ ေဒၚလာ ၂ သန္းဖိုး၀ယ္ယူ

HKT ၊         ၊အေမရိကန္ အေျခစိုက္ General Electrics (GE) ကုမၸဏီ မွ ထုတ္လုပ္ သည့္
ေဆးရံု သံုး ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ စက္ပစၥည္း မ်ား ၀ယ္ယူျခင္း အခမ္း အနား ကို ယေန ့ ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့
ကမာၻေအးဘုရား လမ္း ရွိ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ္ ဥ္ က်င္း ပခဲ့ ရာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္
သံအမတ္ႀကီး ျဖစ္သူ ဒရက္(ခ) မစ္ခ်ဲလ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ မွ ေရာက္ ရွိ ေနသည့္ ဒုတိယ
၀န္ႀကီး ႏွစ္ဦး တို ့ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

GE ကုမၸဏီ မွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ တစ္ဦး တည္း ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည့္ Sea Lion Co., Ltd.
ႏွင့္ ထို ပစၥည္းမ်ား ကို ၀ယ္ယူသည့္ ဗဟိုရ္စည္ ေဆးရံု ႏွင့္ ပန္းလႈိင္ ေဆးရံု တို ့ အေရာင္းအ၀ယ္
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္ မွတ္ ေရး ထိုးျခင္း အခမ္းအနား ကို က်င္း ပ ရာ တြင္ ဗဟိုရ္စည္ ေဆးရံု
မွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေဒၚသိန္းသိန္းျမင့္ ၊ ပန္းလႈိင္း ေဆးရံု ၏ မိခင္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ First
Myanmar Investment Co.,Ltd. ဥကၠဌ ဦးသိမ္းေ၀ (Mr. Serge Pun) ကလည္း ေကာင္း
Sea Lion မွ ေဒါက္တာ ၀င္းေဇာ္ေအာင္ တို ့ က လည္း ေကာင္း တက္ေရာက္ ခဲ့ ၾက သည္။

အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ ႏံွ မႈ မ်ား ျပဳ လုပ္ ရန္ အတြက္ အေမ
ရိကန္ ကုမၸဏီ မ်ား ကို ခြင့္ ျပဳ သည့္ ေၾကျငာ ခ်က္ ထြက္ ေပၚ ၿပီး ေနာက္ ႏွစ္ ရက္ အၾကာ တြင္
အေမရိကန္ ကုမၸဏီ မွာ ပစၥည္း မ်ား ကို ျမန္မာ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္း အုပ္ စု မ်ား မွ ၀ယ္ ယူ
ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

GE ကုမၸဏီ ၏ အာရွ တိုက္ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စီမံ ခန္ ့ခြဲ မႈ အႀကီး အကဲ မစၥတာ စတူ၀ဒ္ ဒန္း လည္း
ထို အခမ္း အနား ကို တက္ေရာက္ ခဲ့ ၿပီး ပုဂၢလိက ေဆးရံု ႏွစ္ ခု က ေဒၚလာ ၂ သန္းတန္ GE
၏ X-Rays ႏွင့္ ေခာတ္မွီ ေရာဂါရွာ ေဖြ ေရး စက္ပစၥည္း မ်ား ၀ယ္ယူ ခဲ့ သည္ Seal Lion ႏွင့္ နီး
စပ္ သူ တစ္ဦး က FNG ကို ေျပာသည္။ ဓာတ္ပံု – ေအပီ


ကေမာၻ ဒီးယား ႏိုင္ငံ ဆီရမ္ ရိပ္ ၿမိဳ ့ တြင္ ေရာက္ ရွိ ေနသည္ ျမန္မာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ႏိုင္ငံ
စီးပြား ဖြံ ့ၿဖိဳး တိုးတက္ ေအာင္ အစြမ္း ကုန္ လုပ္ေဆာင္ မည္ ဟု မိန္ ့ခြန္း တြင္ ထည့္ သြင္း ေျပာ
ၾကား ခဲ့ သည္။

ျမန္မာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ကမာၻဒီယား ႏိုင္ငံ တြင္ အေမရိကန္  စီးပြား ေရး လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ
မ်ား ျဖစ္သည့္ Coca Cola, Ford Motor Co., GE, General Motors, Goldman Sachs ႏွင့္
Google ကုမၸဏီ မ်ား ႏွင့္ ေတြ ့ဆံု ခဲ့ သည္။

၀န္ႀကီး ကလင္တန္ က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို ့ အေမရိကန္ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္း မ်ား မွ ကိုယ္စားလွယ္
၇၀ ေက်ာ္ သြား ေရာက္ ကာ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္း မ်ား အေျခစိုက္ မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး စံုစမ္းေလ့
လာမည္ ဟု ဆီရမ္ ရိပ္ တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ သည္။

Hewlett Packard, Caterpillar, Chevron, American Express စသည့္ စီးပြား ေရး လုပ္
ငန္းမ်ား သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို ့ လာေရာက္ မည့္ အေမရိကန္ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္း ရွင္ ကိုယ္စား
လွယ္ မ်ား အဖြဲ ့ တြင္ ပါ၀င္ ႏိုင္သည္။

Advertisements