ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ရဲ ့ ခ်စ္ဇနီး အဆိုေတာ္

ကြယ္လြန္သြား ရွာ ၿပီ ျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္ဂ်ံဳအီလ္ ရဲ ့ သား
ျဖစ္သူ ကင္ဂ်ံဳအြန္ ဟာ ရီဆိုလ္ဂ်ဴ လို ့ အမည္ရတဲ့ ေျမာက္ ကိုရီးယား အဆိုေတာ္ကို
လက္ထပ္ ထိမ္းျမား မႈ ျပဳ ခဲ့ တယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ပိုင္ ကိုရီးယား ေရဒီယို အစီ
အစဥ္ က ေၾကျငာ ခဲ့ ပါတယ္။

ကင္ဂ်ံဳအြန္ ဟာ ရီဆိုလ္ ကို ၿပီးခဲ့ တဲ့ ႏွစ္ ပိုင္း ေတြ အတြင္း က ၿမိဳ ့ေတာ္ ၿပံဳးယမ္
မွာ က်င္းပတဲ့ သူမရဲ ့ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ တစ္ခု မွာ ပရိသတ္ အျဖစ္ေရာက္ ရွိ စဥ္ မွာ ေတြ ့
ခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လႈိ ့ွ၀ွက္ဆန္း ၾကယ္ ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနတဲ့ ဒီအမ်ိဳး သမီး ဟာ ဘယ္သူလဲ ၊ ဘယ္သူ
ေတြ က ေရႊနားေတာ္ ေရာက္ ေအာက္ ဆက္ သြင္းခ ဲ့တာလဲ ၊ ဘာေၾကာင့္ ရာဇာ
ပလႅင္ ဖင္မၿမဲ ေသး စဥ္ မွာ ဘိတ္သိတ္ခံခဲ့ တာ လဲ ဆိုတာ က လဲ ဆန္းၾကယ္
တဲ့ ပေဟဋိ တစ္ခု သဖြယ္ ျဖစ္ေနေသးတယ္ လို ့ ဆို ပါတယ္။

Advertisements