ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အလယ္ ပိုင္း တြင္ ၅.၇ အဆင့္ ရွိ ငလွ်င္ လႈပ္

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မႏၱေလး ၿမိဳ ့ ၏ အေနာက္ ေျမာက္ ဘက္ ၁၃၅ မိုင္ခန္ ့ ကြာ ေ၀း သည့္ ေနရာ
ကို ဗဟို ျပဳ ၿပီး  မဂၢနီက်ဳ ၅.၇ အဆင့္ ရွိ ငလွ်င္ တစ္ခု ယေန ့နံနက္ ၈ နာရီ ၅၁ မိနစ္ အခ်ိန္
ခန္ ့က လႈပ္ခတ္ သြား သည္ ဟု အေမရိကန္ ဘူမိ ေလ့လာ ေစာင့္ ၾကည့္ ေရး အဖြဲ ့ က သတင္း
ထုတ္ ျပန္ သည္။

ေျမမ်က္ႏွာ ျပင္ေအာက္ ၄၂ မိုင္ ခန္ ့ အကြာ တြင္ လႈပ္ခတ္ သြား ေသာေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရူံး
မႈ မ်ား ရွိ ႏိုင္ ေသာ္ လည္း တရား၀င္ သတင္း ထုတ္ ျပန္ ျခင္း မရွိ ေသး ဟု မႏၱေလး ၿမိဳ ့ ေစ်း
ခ်ိဴ ရွိ ကုန္သည္ တစ္ဦး က FNG ကို ေျပာသည္။

ေျမငလွ်င္ လႈပ္ျခင္း ကို မႏၱေလး ၿမိဳ ့၊ မံု ရြာ ၿမိဳ ့ ႏွင့္ စစ္ကိုင္း ၿမိဳ ့မ်ား တြင္ သိရွိ ခံ စား လိုက္ရ
ၿပီး ခ်င္း ျပည္နယ္ ဟားခါး တြင္ ပါ ငလွ်င္ လႈပ္ ခတ္ သြား ေၾကာင္း သိလိုက္ ရသည္။

နာမည္ ေက်ာ္ၾကား လွသည့္ စစ္ကိုင္း ငလွ်င္  ျပတ္ ေရြ ့ ေၾကာ အနီး တြင္ လႈပ္ခတ္ သြား ျခင္း ေၾကာင့္
မႏၱေလး ေဒသခံ တို ့ စိုးရိမ္လွ်က္ ရွိ သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ မလႈပ္ ခတ္ ခင္ ေျခာက္ နာရီ ခန္ ့ အလို က ပါပူ၀ါ နယူးဂီနီ တြင္ ၆.၆ အဆင့္
ရွိ ငလွ်င္ လႈပ္ ခတ္ သြား ခဲ့ သည္။

Moderate Earthquake Hit Central Myanmar

Advertisements