အေနာက္ဘက္ တံတိုင္းသို႕ လွမ္းၾကည့္ ျခင္း (၁)

by ငိမ္းေအးအိမ္  တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အသက္တမွ်အေရးႀကီးေသာ တန္းတူ
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးမ်ားကို  လႊတ္ေတာ္မွ
ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး၊ ဥပေဒျပဳမည္ဆိုပါက တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပဋိကၡမ်ား အျမန္ဆုံးေျပလည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္က ျပည္ေထာင္
စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုေကာ္မီတီ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကို တိုက္တြန္း
လိုက္သည္။
(The Voice, Mondat,July 16-22,2012,P23,L1-3)

တိုစကားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္မိသည္။ “တိုင္းရင္းသားမ်ား” “အသက္တမွ်အေရးႀကီးေသာ” “တန္းတူအခြင့္အေရး” ဆိုေသာစကားလုံးမ်ား ကၽြန္ေတာ့္အာရုံတြင္ ၀ဲလွည့္ေန ေတာ့၏။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ႏိုင္ငံအတြက္ အသက္ေသြးတမွ်လိုအပ္ေနေသာ၊
တာ၀န္ယူခဲ့သူ အဆက္ဆက္ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားၿပီး အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သင့္ေသာ
အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ယေန႕ ထိုစကားမ်ားၾကားရၿပီ။မၾကာျမင့္မီထိုဆီသုိ႕သြားေသာ ေျခလွမ္းမ်ား
ျမင္ခြင့္ရေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ေရာက္ေအာင္ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္ လာမည့္ေန႕သစ္မ်ားတြင္ ေနျခည္ေႏြး၍ ေလျပည္ေအးလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ တိုင္းရင္းသား (၁၃၅)မ်ဳိးႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟု မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားက ဆိုေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မၾကားဘူးသည့္လူမ်ဳိးအမည္မွာ အမ်ားစုျဖစ္မည္ထင္သည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစ၊ မည္မွ်ပင္ လူဦးေရနည္းပါးသည္ျဖစ္ေစ (ဥပမာ၊ ၂၀၀၄ခုႏွစ္စာရင္းဇယားမ်ားအရ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ဖ်ား တြင္ အေျခခ်ေသာ “ထရုံ”လူမ်ဳိးဦးေရ (၆)ဦး(ေျခာက္ဦး)သာရွိေတာ့ၿပီး မ်ဳိးဆက္ထပ္မပြားႏိုင္သည့္အျခအေနမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ထိုမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား မ်ဳိးသုဥ္းသြားမသြား မေျပာႏိုင္)အားလုံးေသာ တိုင္းရင္းသားတိုင္းသည္ တန္းတူ အခြင့္အေရး ရၾကရမည္၊ရခြင့္ရွိၾကသည္သာျဖစ္၏။ ဗမာတိုင္းရင္းသားႏွင့္ က်န္လူမ်ဳိးတိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား မယုံၾကည္မႈမ်ား၊ သံသယမ်ားႏွင့္ေနထိုင္လာခဲ့ၾကရသည္မွာလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ေပၿပီ။ ထို “အဟ” “အၿပဲ”ကို သမၼတႀကီး၏ လမ္းညႊန္စကားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ေကာင္းမြန္စြာ ရင္ၾကားေစ့ေပးႏိုင္မည္၊ ႏိုင္ငံ၏ နာတာရွည္ဒဏ္ရာၾကီးကိုလည္း အနာက်က္ေစႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္လိုပါသည္။

ထိုသို႕ကိုယ့္ျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားအေရးကို ေျပလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႕၊ ေသနတ္သံေတြ စဲဖို႕၊ စစ္ဒဏ္ခံ ကိုယ့္ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား အမိုးအကာရွိရာ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာရွိရာသို႕ လုံျခဳံစြာ ျပန္ေရာက္ ေစဖို႕၊ မွ်တေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိၾကေစဖို႕၊ ကိုယ့္ေျမကိုယ့္ယာအေရးကို ကိုယ္တိုင္စီမံႏိုင္ ၾကေစဖို႕ အစြမ္းကုန္ လုံးပမ္း ၾကရမည့္ အခ်ိန္/အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ”အမည္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု(ethnic) ျဖစ္သည္ ဟုဆိုကာ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားက က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေဘးတီးေပး ေနေသာအျဖစ္မ်ဳိးႏွင့္လည္း ခ်ိန္ကိုက္ ၾကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္အေရး၊ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးမီတြင္ သူတစ္ပါးအထုပ္ကို ေခါင္းေပၚ လာအတင္ခံရ သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ တူေနပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႕ၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိကၡကို မြတ္ဆလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအၾကားက ဘာသာေရး ျပႆနာႀကီးသဖြယ္ ပုံဖ်က္ေနၾကသည္။ အီဂ်စ္တြင္၊ ထိုင္းတြင္၊ အင္ဒို နီးရွားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ တရုတ္ငလ်င္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ရသူမ်ား အေလာင္းပုံေဘးက ကယ္ဆယ္ကူညီေပးေနေသာ တိဗက္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားပုံေအာက္တြင္ ‘The Body of Musilms slaughted By Buddhist(Burma)”” ဟုအမည္တပ္လိုတပ္၊ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာက ထိုင္းတြင္ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ မြတ္ဆလင္ဆႏၵျပမႈသတင္းဓါတ္ပုံေအာက္တြင္ “More then 1000 people killed in Burma” ဟုပုံစာထိုး ကာ  အြန္လိုင္းမွ အစြမ္းကုန္ျဖန္႕ေ၀ၾကရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေသြးထိုးသူကေသြးထိုး၊ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲမည္ဟု ကုန္းေအာ္ သူ ေအာ္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံေတာ္ကို စိတ္တိုင္းက် အမဲဖ်က္ေနၾကသည့္ႏွယ္ ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ဟု ခံစားရသည္။ 2012၊ ဇြန္၊ 17 ရက္က မေလးရွား(ကြာလာလမ္ပူ)တြင္ ဆႏၵျပေနေသာတစ္ဦး၏လက္၌ ရခိုင္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အသတ္ခံေနရၿပီဟု ပုံေဖၚကိုင္ေဆာင္ထားေသာပုံမွာ ဒုကၡသည္မ်ားအား အင္ဒိုနီးရွား ကမ္းေျခေစာင့္အဖြဲ႕က ကယ္တင္လာစဥ္က သတင္းဓါတ္ပုံျဖစ္ေနသည္။ အျဖစ္အပ်က္၏ အခ်က္လက္မွန္မ်ားကို ရွာေဖြ ႏိုင္စြမ္းမရွိၾကေသာ ဦးေႏွာက္နည္းသူ ၊ ဥာဏ္ရည္မမီသူ ေတြမ်ားလား၊ ေနာက္ကြယ္က ႀကိမ္တို႕ခိုင္းေစေနေသာ အင္အားႀကီးတစ္ခုခုေၾကာင့္ မ်က္စိမွိတ္လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသူ မ်ားလားဟူသည္ကို ခြဲျခားရန္ခက္ေနပါသည္။

အြန္လိုင္းအသုံးျပဳသူေပါင္းမ်ားစြာက လြယ္လင့္တကူ မွီၿငမ္းျပဳစရာဟု သတ္မွတ္ထားေသာ wikipedia.org တြင္ပင္၊ ကၽြန္ေတာ္ ပရင့္ထုတ္ၾကည့္ခ်ိန္ 7/15/2012 5:02PM က There was intense sectarian clashes in June 2012. Over 2,000 people were killed in sectarian violence in the state in which most victims were Muslims.[9] During her visit to Myanmar Mrs. Cliton told Mr. Thein Sein the United State was concerned about the treatment of the Rohingya Muslim ethnic group, which has suffered killings at the hands of Buddhists.[10] လူႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေသသည္။ အမ်ားစုက မြတ္ဆလင္ေတြျဖစ္သည္ဟု မွတ္တမ္းတင္လိုလိုတင္၊ ေဒၚကလင္တန္ၾကီးက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ethnic group ဟု သုံးႏႈံးေၾကာင္းေျပာလိုေျပာႏွင့္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္အေၾကာင္း သိခ်င္၍ ျဖစ္ေစ၊ ထိုအဓိကရုဏ္းအေၾကာင္းသိလို ၍ျဖစ္ေစ၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ၀ီကီကို ကိုးကားလိုက္သည္ဆိုပါစို႕။ ထိုသူ႕အျမင္တြင္ အမွန္ေတြႏွင့္ ကင္းစင္ ေန/တိမ္းေခ်ာ္ေနလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

အလြန္လွ်င္ျမန္ေသာ သတင္းမီဒီယာေခတ္တြင္ အမွားေတြ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္ေတြ အမွားျဖစ္ ေၾကာင္း ပုံဖ်က္ဖို႕ အလြန္လြယ္ကူေနပါသည္။ ေကာလဟာလမ်ား၊ ၾကိဳတင္ တင္ကူးၾကံစည္ထားေသာ စီမံခ်က္ မ်ား ေအာက္တြင္ အျဖစ္မွန္တို႕ တန္ဖိုး ယုတ္ေလ်ာ့ ဆုံးပါးသြားမည္ကိုစိုးရိမ္ေနရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္တစ္ဦးတည္း၏ အျမင္ရဆိုလွ်င္ ရိုဟင္ဂ်ာကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသား/ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ဟု မမွတ္ယူႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မျဖစ္မူ တိုင္းျပည္က အတည္ျပဳမည့္ လိုက္နာက်င့္သုံးမည့္ ဥပေဒမ်ားကသာ ဆုံးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္တိုင္းလည္း တိုင္းရင္းသားေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ၈ ရာစုေလာက္က သေဘာၤပ်က္ ရင္း ေရာက္လာၾကေသာ အာရပ္ကမၻာက ကုန္သည္မ်ားျဖစ္သည္ဟူသည့္ မေရရာေသာ ႏႈတ္ဆင့္ကမ္း “ေျပာဇာတ္” မွ်ေလာက္ျဖင့္ ျမန္မာ့ေျမေပၚက တိုင္းရင္းသားဟု ယူဆသတ္မွတ္ေပးရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာ့အေနာက္ကမ္းေျခက ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႕၏ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈတို႕သည္ ခန္းနားခိုင္ခန္႕ၾကီးက်ယ္လြန္းလွသည္။ ထိုေဒသ၏တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုစာရင္းတြင္၊ (၁)ရခိုင္လူမ်ဳိး၊ (၂)ကမန္မ်ဳိးႏြယ္စု၊ (၃) ခမြီးမ်ဳိးႏြယ္စု၊ (၄) ဒိုင္းနက္မ်ဳိးႏြယ္စု၊ (၅)မရမာႀကီး မ်ဳိးႏြယ္စု၊ (၆)ၿမိဳ မ်ဳိးႏြယ္စု၊ (၇) သက္မ်ဳိးႏြယ္စုဟူ၍ အထင္အရွားရွိၿပီး ျဖစ္၏။  ရိုဟင္ဂ်ာတို႕အတြက္ စာရင္းမ၀င္ ေနရာမရွိခဲ့ပါ။

ဤစိတ္အခံျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ “အေနာက္ဘက္တံတိုင္းသို႕ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္” မိပါေတာ့သည္။

Advertisements

One response to “အေနာက္ဘက္ တံတိုင္းသို႕ လွမ္းၾကည့္ ျခင္း (၁)

 1. ရခိုင္ျပည္နယ္သမိုင္းကိုကမာၻေက်ာ္သမိုင္းသုေသတီတို႔ႏွင္႔ေဆြးေနြးေလ႔လာျပီးမွ
  ႏိုင္ငံတကာကထင္ေၾကးေပးသင္႔သည္။ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔ဧ။္အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္
  ကိုငဲ႔မၾကည္႔ေပးပဲရိုဟင္ဂ်ာကိုပဲလူသားခ်င္းစာနာေသာစကားလံုးမ်ားသြင္သြင္သံုးေနၾကသည္။
  ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြရခိုင္မွာမလံုျခံဳေသာေၾကာင္႔ျမန္မာျပည္အနံ႔ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသည္။
  အင္း…စိတ္ပ်က္စရာပဲေနာ္ကိုယ္႔ေျမလာျပီးေစာ္ကားလို႔လည္းအားမရႏိုင္ငံတကာနဲ႔လွည္႔ျပီး
  ရန္တိုက္ေပးေနတယ္။သူမ်ားႏိုင္ငံမွာခိုးေနျပီးအၾကမ္းဖက္လို႔ရပါသလား။

Comments are closed.