ကုလ ၀န္ထမ္းမ်ား ရခိုင္ ျပည္နယ္ မၿငိမ္သက္မႈ ျဖစ္ေစရန္ ေသြးထိုး လႈံ ့ေဆာ္ ခဲ့

ေမလ ႏွင့္ ဇူလိုင္ လ အတြင္း က ရခိုင္ ျပည္နယ္ တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ သည့္ မၿငိမ္ သက္မႈမ်ား
ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ယေန ့ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ရံုးခြဲ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲ တြင္ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္ မ်ား ၊ ႏိုင္ငံ တကာ အဖြဲ ့ အစည္းမ်ား ၊ ကုလ
သမဂၢ အဖြဲ ့ အစည္း မ်ား ႏွင့္ သတင္း စာ ဆရာ မ်ား တက္ ေရာက္ ခဲ့ ၾကသည္။
သတင္းစာ ရွင္း လင္း ပြဲ သို ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို ့ေရာက္ ရွိေနသည့္  ကုလ အထူး ကိုယ္
စားလွယ္ မစၥတာ အို ေဂ် ကင္တားနား လည္း တက္ေရာက္သည္။   သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲ
တြင္ လ၀က ၀န္ႀကီး  ဦးခင္ရီ လည္း တက္ေရာက္ ၿပီး နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္
သိန္းေဌးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား ၏ လူဦးေရတုိးပြားမႈႏွဳန္းကုိ ၈၂ဦး
ရွိေသာ မိသားစုတစ္စုႏွင့္ ဥပမာေပးေျပာ ၾကားခဲ့ ရာ ဘဂၤါ လားေဒရွ္ ႏိုင္ငံ မွာ ခိုး
၀င္လာသည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး အိမ္ေထာင္ဦးစီး  ဦးေရႊေယာက္၏မိသားစုတြင္ ဇနီး ၄ဦး၊
သားသမီး ၂၈ဦး၊ ေျမး ၄၉ ဦးရွိကာ စုစုေပါင္း မိသားစု၀င္ ၈၂ဦးရွိသည္ ဟု ေျပာ
ၾကား ခဲ့ သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ ျပဳ လုပ္ မည့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီ
မ်ား ပါမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လ၀က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့ သည္။

ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား အခ်ိဳ ့ ကလည္း ကုလ သမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား
ဆိုင္ရာ မဟာ မင္းႀကီး ရံုး ေရွ ့တြင္ ဆႏၵျပ ရန္ စီစဥ္ ထား ရွိသည္ ဟု သိရသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲ တြင္ ပါကစၥတန္ တာလီ ဘန္ မ်ား က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကို ၿခိမ္း
ေျခာက္ သည့္ ကိစၥ ကို ပါ ထည့္ သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့ သည္။

ရခိုင္ ျပည္နယ္ မၿငိမ္ သက္မႈ တြင္ ကုလ ၀န္ထမ္း ၅ ဦး ႏွင့္ ကုလ လက္ေအာက္ခံ
WFP မွ ၀န္ထမ္း တစ္ဦး သည္ ေသြးထိုး လႈံ ့ေဆာ္ ခဲ့ ၍ ဖမ္းဆီးထား ကာ ဥေပေဒအရ
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ မည့္ ကိစၥ ကို လည္း ေျပာ ၾကား ခဲ့ သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး သတင္းထုတ္ျပန္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးရံုး၊ ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ မြန္းလြဲ၊ ၁ နာရီ Photo By Ye Linn Htut

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး သတင္းထုတ္ျပန္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးရံုး၊ ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ မြန္းလြဲ၊ ၁ နာရီ Photo By Ye Linn Htut

ႏိုင္ငံတကာရွိ မြတ္ဆလင္ အစြန္းေရာက္ အခ်ိဳ ့ ၏ ဓာတ္ပံုမ်ား လြဲမွား စြာေဖာ္ျပ ၀ါဒျဖန့္မႈ
ကို မူရင္း ဓာတ္ ပံု မ်ား ရွာေဖြ ၿပီး ျပန္လည္ တံု ့ ျပန္ ထားသည့္ မြတ္ ဆလင္ ဘေလာက္ တစ္ခု

Advertisements