အေျခခံ ဥပေဒ ခံုရံုး ကို လႊတ္ေတာ္ က အေရးယူဖို ့ ျပင္

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နဲ ့ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ က ဖြဲ ့ စည္းထား တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ေရးရာ
ေကာ္ မတီ ေတြ ဟာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ မဟုတ္ ဘူး ဆို တဲ့ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ
ခံု႐ံုးက ေျပာၾကား ခဲ့ တာ နဲ ့ ပတ္ သက္ ၿပီး လႊတ္ေတာ္ က စံုစမ္း စစ္ေဆး အေရး ယူ ဖို ့ ေကာ္
မတီ တစ္ ရပ္ ကို ဖြဲ ့ ခဲ့ ပါတယ္။

ဒီအဖြဲ ့မွာ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦး နႏၶ ေက်ာ္ စြာ က အဖြဲ ့ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ပါ၀င္ ေဆာင္
ရြက္ မွာ ျဖစ္ ၿပီး အဖြဲ ့ ၀င္ ၁၅ ဦး ပါ၀င္ တယ္ လို ့ အမ်ိဳး သား ဒီမို ကေရစီ အဖြဲ ့  ခ်ဳပ္ က လႊတ္ေတာ္
အမတ္ တစဦး က FNG ကို ေျပာ ပါတယ္။

အဆိုပါ အဖြဲ ့ တပ္မေတာ္ သား ကိုယ္စားလွယ္ အစု အဖြဲ ့ မွ ပါ၀င္ မႈ မရွိေသး ဟု သိရသည္။

အေျခခံ ဥပေဒ ခံုရံုး အဖြဲ ့ဥကၠဌ ဦးသိန္းစိုး ႏွင့္ အဖြဲ ့ အား လႊတ္ ေတာ္ မွ ေတာင္း ဆို ထား ေသာ္
လည္း ခံုးရံုး အဖြဲ ့ ၀င္ မ်ား က ႏႈတ္ ထြက္ ေပး ျခင္း မရွိ ဟု သိရသည္။

အေျခခံ ဥပေဒ ခံု ရံုး ၏ တာ၀န္ မဲ့ မႈ ႏွင့္ လုပ္ ပိုင္ ခြင့္ အလြဲ သံုးစား ျပဳ မႈ ကို လႊတ္ေတာ္ က စစ္ေဆး
သြား မည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ တြင္ လႊတ္ေတာ္ ေရး ရာ ေကာ္မတီ မ်ား သည္ အစိုးရ ၀န္ႀကီး ဌာန မ်ား ထက္ ပင္
ပို ၍ ၾသဇာ အာဏာ ရွိ ၿပီး ဘ႑ာေငြ ခြဲ ေ၀ ေပး မႈ ႏွင့္ စံုစမ္း စစ္ေဆး မႈ မ်ား ကို အဓိက ထား ျပဳ
လုပ္ သည္။

Advertisements

2 responses to “အေျခခံ ဥပေဒ ခံုရံုး ကို လႊတ္ေတာ္ က အေရးယူဖို ့ ျပင္

  1. ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္မဲနဲ႔တက္လာသူေတြ ဘာေတြဖြဲ႕ဖြဲ႕ သီလ လုံဖုိ႔သာ အဓိကပါ။

  2. ေအးေအးေဆးေဆး ေပါ့။
    ဒီေလာက္ၾကီးက ေတာ့မ်ားတယ္ဗ်။

Comments are closed.