ရာစုႏွစ္ ၏ အေက်ာ္ၾကား ဆံုး ေတးေရးဆရာ အသက္ ၉၁ ႏွစ္အရြယ္ မွာ ကြယ္လြန္

၁၉၆၉ ခုႏွစ္ က ေပၚလ္ ညဴမန္း ႏွင့္ ေရာဘတ္ ရက္(ဒ) ဖိုဒ္ တို ့ ပါ၀င္သည့္ Butch Cassidy and the
Sundance Kid
ရုပ္ရွင္ကား တြင္အဓိက ဇာတ္ ၀င္ေတး ျဖစ္သည့္  Raindrops Keep Fallin’ on
My Head ဆိုသည့္ ေတး သီခ်င္းစာ သား ကို ေရးသား ေပး ခဲ့ သည့္ သီခ်င္း ေရး ဆရာ ႀကီး Hal
David သည္ အသက္ ၉၁ ႏွစ္ အရြယ္ တြင္ စေန ေန ့ က ေလာစ္ဇင္ဂ်လိစ္ ေန အိမ္ ဥ္  ကြယ္ လြန္
သြား ခဲ့ သည္။

ဟလ္ ေဒးဗစ္ သည္ ေတးေရး ဆရာ Burt Bacharach ႏွင့္ တြဲ ဖက္ ၿပီး ေတးသီခ်င္းမ်ား စြာ ကိုေရး
သား ခဲ့ ကာ ဂရမ္မီ ဆု ႏွင့္ ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ ၀င္ ေတး ဆု မ်ား ကို ရရွိခဲ့ သည္။ သူသည္ ဘာဘရာ စထရိုက္
ဆန္  ၊ ဖရန္ ဆင့္ နာထရာ၊ နီးလ္း ဒိုင္း မြန္း  ႏွင့္ ဘီတယ္(လ) အဖြဲ ့ မ်ား အတြက္ လည္း သီခ်င္းမ်ား
ေရးသား ေပး ခဲ့ သည္။ ၉၀ ျပည့္ လြန္ ေနာက္ ပိုင္း တြင္ ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ ၀င္ ေတးမ်ား ေရးသား မႈ နည္း ပါး
လာခဲ့ ေသာ္ လည္း Alfie ႏွင့္ Casino Royale အတြက္ သီခ်င္းမ်ား ေရးသား ေပး ခဲ့ သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ စာၾကည့္ တိုက္ မွ သူ ့အား ဘတ္ ႏွင့္ တြဲဖက္ ၿပီး ဂါရႊင္ ဆု ေပး
အပ္ ခ်ီးျမွင့္ ခဲ့ သည္။

ဘတ္ ဘာခ်ရာ ႏွင့္ တြဲ ဖက္ ၿပီး သူေရးသား ခဲ့ သည့္ သီခ်င္းမ်ား ဥ္ “Raindrops Keep Fallin’ on My Head“,
This Guy’s in Love with You“, “I’ll Never Fall in Love Again“, “Do You Know the Way to San Jose“,
Walk On By“, “What the World Needs Now Is Love“, “I Say a Little Prayer“, ”
(There’s) Always Something There to Remind Me“, “One Less Bell to Answer“,ႏွင့္ “Anyone Who Had a Heart“.
တို ့မွာ ေက်ာ္ၾကားသည္။

ဟလ္ ေဒး ဗစ္ ကို ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန ့ တြင္ နယူးေယာက္ ၿမိဳ ့ ဥ္ ေမြးဖြား ခဲ့သည္။ သူ သည္
ၿပီး ခဲ့ သည့္ မတ္ လ ထဲ က ေလသင္ တုန္း ျဖတ္သည့္ ေရာဂါ ကို ခံစား ခဲ့ ရသည္။

watch?v=8sb8l5CKh1M

Advertisements