ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ေနရာ ကို ဦးသန္းေရႊ ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ ကို ခန္ ့ထားမည္

ရန္ကုန္တုိင္း ၏ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အမိန္ ့
ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးခံရသည့္  စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ၀လြင္အား လက္ရွိ
ကာကြယ္ ေရး၀န္ ႀကီး  ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွမင္း ေနရာ တြင္ အစား ထိုး ခန္ ့ အပ္ ရန္ ကာကြယ္
ေရး စီးခ်ဳပ္ မွ စီစဥ္ ေနေၾကာင္း FNG မွ သတင္း ရရွိသည္။

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ၀လြင္သည္လည္း ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဒုတိုင္းမႉး၊ ေနျပည္ေတာ္
စစ္တုိင္းမႉး  တာ၀န္မ်ား ကို ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ ၿပီး စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ျဖစ္လာသူျဖစ္သည္။ ၎အား ကာ
ကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေစျခင္းသည္ ယခင္ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္
ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး အၿငိမ္းစား ဦးသန္းေရႊ ႏွင့္ နီးစပ္ ေသာေၾကာင့္ တပ္ တြင္း အသိုင္း အ၀ိုင္း
က ထင္ျမင္ ခ်က္ေပး ၾကသည္။

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ၀လြင္ ကာကြယ္ ေရး ၀န္ႀကီး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္
တြင္း သို ့ ဦးစြာ ပို ့ ေဆာင္ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု သံုးသပ္ ၾကသည္။

ၿပီး ခဲ့ သည့္ သတင္း ပတ္ အတြင္း ၀န္ႀကီး ႏွင့္ ဒု၀န္ႀကီး ေနရာ မ်ား ကို ေျပာင္း လဲ တာ၀န္ ေပးမႈ မ်ား
ကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က စီစဥ္ ခဲ့ သည္။

ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ရာထူး သည္ ျမန္မာ အစိုးရ အဖြဲ ့ တြင္း ဥ္ အေရး ပါသည့္ ရာထူး လည္း ျဖစ္သည္။

Advertisements