ဆားလင္းႀကီး လယ္သမား ေတြ အေရး အေထြေထြ သပိတ္ တိုက္ ပြဲ သို ့ ဦးတည္

တရုတ္ ေၾကးနီမိုင္း မွ သိမ္းဆည္း ခဲ့ သည့္ လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ ရရွိေရး
ေတာင္း ဆို ဆႏၵ ျပသည့္ အမ်ိဳး သမီး ၃ အား ျပန္လည္ လႊတ္ေပး ျခင္း မျပဳ
လွ်င္ ေသာ္ လည္း ေကာင္း ၊ သိမ္း ဆည္း ထား သည့္ လယ္ယာ ေျမ ကိစၥအား
နစ္နာ သူ မ်ား ဘက္ မွ ေက် နပ္ ေလာက္ ေအာင္ ေျဖရွင္း ေပးျခင္း
မရွိ လွ်င္ ေသာ္ ၎ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္း ရွိ ၿမိဳ ့  အသီးသီး မွ တက္ၾကြ လႈပ္ရွား
သူ မ်ား က  ဆားလင္းႀကီး နယ္မွ ေဒသ ခံ မ်ား ဘက္မွ ရပ္ တည္ ၿပီး
အေထြေထြ သပိတ္ တိုက္ ပြဲ စတင္ မည္ ဟု FNG မွ သတင္း ရရွိသည္။

မံုရြာ ခရိုင္  မံုရြာ ၿမိဳ ့ တြင္ ဆားလင္း ႀကီး ေဒသ ဥ္ လယ္ယာ ေျမ ျပန္လည္ ရရွိ
ေရး လယ္သမား မ်ား ၏ ဆႏၵျပ ေတာင္း ဆို မႈ ကို မံုရြာ ေဒသခံ မ်ား ပူးေပါင္း
လွ်က္ ဆင္ ႏႊဲ ေနသည္ မွာ ေလး ရက္ ေျမာက္ ရွိ ၿပီ ျဖစ္သည္။

ေဒသခံ အာဏာ ပိုင္မ်ား သည္ ေၾကးနီမိုင္း ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ အသိမ္း
ခံရသည့္ ျပည္သူ မ်ား ၏ နစ္နာ မႈ မ်ား ကို ေျဖရွင္း ေပး ျခင္း မရွိ ဘဲ
ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ ကာ တရား စြဲ ဆို မႈ ျပဳ လုပ္ ထား သည္။

Myanmar, Farmers, Copper Mine. Protests

Advertisements

One response to “ဆားလင္းႀကီး လယ္သမား ေတြ အေရး အေထြေထြ သပိတ္ တိုက္ ပြဲ သို ့ ဦးတည္

Comments are closed.