နယူး ၿမိဳ ့ေတာ္ မွာ အခ်ိဳ ရည္ ေရာင္းခ် ခြင့္ ကို ကန္ ့သတ္ ပိတ္ပင္

နယူးေယာက္ ၿမိဳ ့ေတာ္ ရဲ ့ ရုပ္ရွင္ ရံု ၊ လုပ္ငန္း ခြင္ ေတြ စားေသာက္ဆိုင္ ၊
Fastfood ဆိုင္ေတြ ၊ အားကစား ပြဲ ၾကည့္ စင္ နဲ ့ အျခား ေနရာ အခ်ိဳ မွာ
သၾကား ပါတဲ့  အခ်ိဳရည္ေတြ ဟာ က်န္းမာေရး အတြက္ အႏၱရယ္ ရွိ လို ့
ေရာင္းခ် မႈ ကို ကို ယေန ့ စတင္ ကန္ ့သတ္ တားျမစ္ လိုက္ ပါတယ္။

ၿမိဳ ့ေတာ္၀န္ မိုက္ကယ္ ဘလြန္းဘာဂ္ ရဲ ့ အခ်ိဳရည္ ေရာင္းခ် ခြင့္ ပိတ္ပင္ ပင္
မႈ ကို အဖြဲ ့ ၀င္ရွစ္ ဦး ပါ ၿမိဳ ့ေတာ္ က်န္းမာေရး ဘုတ္ အဖြဲ ့ က ကန္ ့ကြက္ ျခင္း
မရွိ ဘဲ  အတည္ျပဳ ေပး လုိက္ တာ ျဖစ္ ပါတယ္။

လြန္ခဲ့ တဲ့ သီတင္း တစ္ပတ္ ေက်ာ္ က နယူးေယာက္ တိုင္း က ျပဳ လုပ္ တဲ့
ဆိုဒါ အခ်ိဳ ရည္ ေရာင္း ခ်တာ ပိတ္ ပင္ ျခင္း ကို ကန္ ့သတ္ တာနဲ ့ ပတ္
သက္ ၿပီး လူထု စစ္တမ္း ေကာက္ယူရမွာ ၁၀ ဦးမွာ  ၆ ဦး က ကန္ ့ကြက္ ခဲ့
ၾက ပါတယ္။

ကိုကာ ကိုလာ ၊ ေမာင္တိန္ ဒ်ဴ ၊ 7 Up စတဲ့ အခ်ိဳရည္ ေတြ ကို စူပါ မတ္ကတ္
ေတြ နဲ ့ လက္ကား အေရာင္း ဆိုင္ ေတြ မွာ ဆက္ လက္ ေရာင္း ခ် ခြင့္ ေပး
ထား ပါတယ္။

ၿမိဳ ့ေတာ္ ၀န္ မိုက္ကယ္ ဘလြန္းဘာဂ္ ရဲ ့ ဒီအစီ အစဥ္ ကို တကၠသိုလ္ ၊ေကာ
လိပ္ ေက်ာင္းသား ေတြ နဲ ့ လစာနည္း ၀န္ထမ္း ေတြ က ေတာ့ ျပင္းျပင္း
ထန္ထန္ ကန္ ့ကြက္ ၾက ပါတယ္။

ၿမိဳ ့ေတာ္ က်န္းမာေရး ဘုတ္ အဖြဲ ့ က ေဒါက္တာ ဆစ္တို ကာရို က ေတာ့
” ကၽြန္ေတာ္ တို ့ ရဲ ့ကေလး ေတြ ကို အသက္ ေျခာက္ ႏွစ္ အရြယ္ မွာ
ဆီးခ်ိဳ ၊ ေသြး ခ်ိဳ ျဖစ္ ေန တာ မ်ိဳး မေတြ ့ လို ဘူး” လို ့ ေျပာပါတယ္။

ကိုကာ ကိုလာ စတဲ့ ကုမၸဏီ ႀကီး ေတြ က ေတာ့ ၿမိဳ ့ ေတာ္ ၀န္ ဘလြန္းဘဂ္
ရဲ ့ တရား လက္ လြတ္ အေျခခံ ဥပေဒ နဲ ့ အညီ မဟုတ္ ပဲ လုပ္ မႈ ကို ျပန္
လည္ ဆန္ ့က်င္ တိုက္ ဖ်က္ မယ္ ဆို ပါတယ္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မွာ ေတာ့ လြန္ ခဲ့ တဲ့ ရက္ အနည္း ငယ္ က လုပ္ငန္း စတင္
လည္ ပတ္ တဲ့ ကိုကာ ကိုလာ ကုမၸဏ နဲ ့ ရဲ ့ Coke အခ်ိဳ ရည္ မည္သည့္
ေနရာ မွာ မဆို ေရာင္း ခ် ခြင့္ ေပး ထား ပါတယ္။

ၿမိဳ ့ေတာ္ ရဲ ့ အခ်ိဳ ့ ေနရာ ေတြ မွာ လည္း ၁၆ ေအာင္စ ထက္ မႀကီး တဲ့
ဆိုဒါ ခြက္ ေတြ နဲ ့ ပဲ ေရာင္းခ် ရ မယ္ လို ့ လဲ အမိန္ ့ ထုတ္ ထား ပါတယ္။

Advertisements