သစၥာရွိ သည့္ ေခြး ၊ ေျခာက္ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာ ေသာ္ လည္း သခင့္ အုတ္ဂူနား က မခြာ

Capitan ဟု အမည္ ေပး ထား သည့္ ဂ်ာမာန္ သိုးထိန္း ေခြး ႀကီး သည္ သခင္ ျဖစ္သူ ေသဆံုး
သြား ေသာ္လည္း သခင္ ၏ အုတ္ ဂူ နားမွ  ေျခာက္ ႏွစ္ တိုင္ ၾကာ ေသာ္လည္း ခြဲခြာ ျခင္း မရွိ ဟု သူရိယ သတင္းစာ တြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ က ကြယ္ လြန္ ခဲ့ သည့္ သခင္ ျဖစ္သူ မညဴလ္ ဂဇ္မန္း ၏ အုတ္ဂူ အနီး တြင္ အၿမဲ
ေနထိုင္သည္ ဟု ဂဇ္မန္း ၏ ဇနီး ျဖစ္သူ ဗာရိုနီကာ ဂဇ္မန္း က ေျပာသည္။ ကြယ္လြန္ ၿပီး တစ္
ပတ္ ခန္ ့ အၾကာတြင္ ဂူသြင္း ျမဳပ္ႏွံ သည့္ ေန ့ ဥ္ ေခြးႀကီး ကက္ပီတန္ ကို လည္း ေခၚ သြား ရာ
ထို ေန ့မွ စ၍ သူ သည္  က်န္ရစ္ သူ မိသား စု ႏွင့္ အတူ အိမ္ သို ့လုိက္ ပါ လာ ျခင္း မရွိ ေတာ့
ဟု ဆိုသည္။

ဗာရိုနီကာ ဂဇ္မန္း ၏ မိသားစု သည္ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြ ေန ့ တိုင္း မညဴလ္ ၏ အုတ္ဂူ သို ့သြား
ၿပီး ကက္ပီတန္ ႏွင့္ လည္း ေတြ ့ဆံု သည္။ ကက္ပီတန္ သည္ ရံဖန္ ရံခါ တြင္ ဗာရိုနီကာ တို ့ မိသား
စုႏွင့္ အတူ အိမ္သို ့ လိုက္ ပါ ေန ့ ေလ့ ရွိ ၿပီး ည အခ်ိန္ မေရာက္ ခင္ တြင္ သၤဂ်ိဳင္း သို ့ အၿမဲ  ျပန္
သည္။

သၤဂ်ိဳင္း ၏ အုပ္ ခ်ဳပ္ မႈ ဒါရိုက္တာ ျဖစ္သူ ဟက္တာ ဘာစီဂါ က ကၽြန္ေတာ္ တို ့ အၿမဲ ပဲ ကက္ပီတန္
ကို ေစာင့္ရွာက္ ထား ပါးတယ္။ ေန ့စဥ္ အစား လည္း ေကၽြး ေမြးတယ္ ။ တစ္ခါ တစ္ေလ က် ရင္
သူ ့ သခင္ အုတ္ ဂူနား က ခြာ ၿပီး သြား ေလ့ ရွိ ေပ မယ့္ သိပ္ ၾကာၾကာ မေန ပါ ဘူး ၊ ျပန္လာ
တယ္ ဟု ဆိုသည္။

ကက္ပီတန္ သည္ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္ က သခင္ ျဖစ္သူ  အလုပ္ တြင္ ကြယ္လြန္ သြား သျဖင့္  ျပန္မလာ
ႏိုင္ေသာ္ လည္း တိုက်ိဳ ဘူတာ ရံု တြင္ သခင္ ျဖစ္သူ ဟိုက္ေဒး ဆာဘို ရို ယူအီႏို  ျပန္လာ မည့္
အခ်ိန္ ကို ကိုး ႏွစ္ ေက်ာ္တိုင္ ေန ့စဥ္ ပ်က္ ရက္ မရွိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ခဲ့ သည့္ အာကီတာ အမ်ိဳး အစား
ေခြး ကေလး ဟာခ်ီ ကို ႏွင့္ စေကာ့ တလန္ အီဒင္ဘတ္ မွ သခင့္ အုတ္ဂူ နား တြင္ ၁၄ ႏွစ္ တိုင္
မခြဲ ခြာ ေန ထိုင္ ခဲ့ သည့္ စကိုင္း တယ္ရီယာ အမ်ိဳး အစား ေခြး ကေလး  Greyfriars Bobby
ကဲ့ သို ့ ပင္ သခင္ ကို သစၥာ ရွိ ေသာ ေခြး လည္း ျဖစ္ သည္ ။

မညဴလ္ ဂဇ္မန္း သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ တြင္ သူ၏ သား ျဖစ္သူ  အသက္ ၁၃ ႏွစ္ ေမြး ေန ့ ဥ္ ကက္ပီ
တန္ ကို ေမြး ေန ့ လက္ေဆာင္ ၀ယ္ ေပး ၿပီး ေနာက္ လ အနည္း ငယ္ အၾကာ တြင္ ကြယ္ လြန္
သြား ခဲ့ သည္။

Loyal Dog, Argentina

Advertisements