ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၁၇.၉.၁၂) မွ (၂၃.၉.၁၂) ထိ တပတ္စာေဟာစာတမ္း

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေဆြဇင္၀တီ
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

အိုးသစ္၊ အိမ္သစ္၊ ေနရာသစ္ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ရန္အေျခအေနေပးလာ
တတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ သို႕ေသာ္ မလုပ္ပါႏွင့္၊ ဆံုးရွဳံးမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေနသည္။ ေငြ၀င္မည္။
ေငြမ်ားအက်ဳိးမရွိကုန္ေနမည္။ ဖုန္းထြက္ျခင္း၊ ကြန္ျပဴတာထြက္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။
အလုပ္တြင္စိတ္တိုင္းမက်စရာျဖစ္ေနမည္။ အလုပ္တြင္စိတ္မပါသလိုလည္းျဖစ္ေနမည္။
ရပ္ေ၀းမွနာေရးသတင္းၾကားရတတ္သည္။

က်န္းမာေရး။ အာရုံေၾကာႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါျဖစ္တတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။  အေ၀းမွ ခ်စ္သူ ဆို ပါ က တိတ္တိတ္ ပုန္း အခ်စ္ သစ္ ရွိ ေနတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ပဲေပါက္စီကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၁ ၆ ၅ ၀ )

တနလၤာသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

ဖုန္း၀င္ျခင္း၊ ေျမ၀င္ျခင္း၊ မ်က္မွန္၀င္ျခင္း၊ ဆိုင္ကယ္၀င္ျခင္း၊ ဆိုင္ခန္း၀င္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ေရႊ၊ နာရီထြက္တတ္သည္။ စာအုပ္ေကာင္း
လက္ေဆာင္ရျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ားအဆင္ေျပျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ မိတ္ေဆြသစ္မ်ားရျခင္း၊ မိမိမေရာက္ဖူးေသာေဒသစိမ္းသို႔ေရာက္
ရတတ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးရွိျခင္း၊ အလုပ္တြင္ခိုက္ရန္ေဒါသျဖစ္ရတတ္ျခင္း၊ လူလိမ္ခံရတတ္ျခင္း၊လူလုခံရတတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။
စီးပြားေရးေကာင္းေနသည္။ စီးပြားတက္ေနမည္။ အေရးၾကီးစာတေစာင္ေရာက္လာတတ္သည္။

က်န္းမာေရး။ သြားကိုက္ျခင္းျဖစ္ေနတတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ လိမ္ညာျခင္းခံရတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား စမူဆာကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၃ ၅ ၁ ၅)

အဂၤါသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

လူမ်ဳိးျခားမ်ား၏ကူညီမွဳရျခင္း၊ နိုင္ငံရပ္ျခားခရီးသြားရျခင္း၊ အမိနိုင္ငံအလည္အပတ္ျပန္ရျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ဘ၀အတြက္မိတ္ေဆြေကာင္း
ေတြ႔ရတတ္သည္။ ဖုန္းအေဟာင္းမွအသစ္ေျပာင္းရျခင္း၊ ကြန္ျပဴတာအေဟာင္းမွ အသစ္ေျပာင္းရျခင္းျပဳလုပ္ရတတ္သည္။ အလုပ္တြင္စိတ္တိုင္း
မက်စရာမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ေနမည္။ စာရြက္စာတမ္း၊ စာအုပ္ကိစၥေၾကာင့္စိတ္ညစ္ေနရမည္။ ဆိုင္ခန္းေရာင္းရန္ခက္ခဲေနရတတ္သည္။ အစစအရာ
ရာသည္းခံျပီးေနပါ။မၾကာခင္အဆင္ေျပသြားပါမည္။

က်န္းမာေရး။ အမ်ဳိးသားမ်ားေဆးထိုးမွားျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီမ်ားရာသီထိမ္ျခင္းျဖစ္ေနတတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ ခ်စ္သူရည္စား၏သစၥာေဖာက္ျခင္းခံေနရတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ပဲလမုန္႔ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၀ ၇ ၅ ၅)

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေနရတတ္သည္။ ကားကိစၥေၾကာင့္စကားမ်ားရျခင္း၊
စာခ်ဳပ္စာတမ္းေၾကာင့္ေျဖရွင္းရျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရတတ္သည္။ မအားရေအာင္လူမူေရးကိစၥမ်ား
ေတာ္ေတာ္လုပ္ေနရတတ္သည္။ စက္ပစၥည္းမ်ားပ်က္ေနေသာေၾကာင့္ေငြကုန္ရတတ္သည္။
ေရႊလက္ေကာက္၀င္ျခင္း၊ သားသမီးရျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ စီးပြားတိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္
ရန္ေကာင္းေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေသာၾကာနံပစၥည္းမ်ား၀င္တတ္ သည္။ ေကာင္းသည္။

က်န္းမာေရး။ မ်က္စိႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါျဖစ္တတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ အစစအရာရာအဆင္ေျပေနမည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား နန္ကထိုင္မုန္႔ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၆ ၃ ၄ ၄)

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

အမိနိုင္ငံအလည္အပတ္ျပန္ရတတ္သည္။ အလုပ္တြင္စိတ္ပင္ပမ္းလူပင္ပမ္းျဖစ္ေနတတ္သည္။
စီးပြားတက္ျခင္း၊ ပညာတခုခုသင္ရျခင္း၊သင္တန္းတက္ရျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရတတ္သည္။
ကြန္ျပဴတာ၀င္ျခင္း၊ ဖုန္း၀င္ျခင္းျဖစ္မည္။ အလုပ္တြင္မေပ်ာ္ပိုက္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္ေျပာင္း
လိုစိတ္ျဖစ္ေနမည္။ မေျပာင္းပါႏွင့္။ ေျပာင္းကေနာက္အလုပ္ကပိုျပီးစိတ္ညစ္ရတတ္သည္။
လက္ရွိအလုပ္တြင္ေမွးျပီးေနပါ။ ထီေပါက္တတ္သည္။

က်န္းမာေရး။ အသဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါျဖစ္တတ္သည္။ ( အေရာင္ပါေသာအေအး၊ ေဆးဆိုးပါေသာအစားအစာမ်ားေရွာင္ပါ)။
အခ်စ္ေရး။ စန္းပြင့္ေနမည္။ ခ်စ္ခ်င္သူမ်ားေနမည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကုိးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ဘဲသားမုန္႔ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၅ ၄ ၂ ၂ )

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

မိမိအလုပ္တြင္တိုးတက္ျခင္း၊ နာမည္ဂုဏ္သတင္းေကာင္းေနျခင္း၊ ၀င္ေငြေကာင္းျခင္းမ်ားျဖစ္ေနမည္။
သံုးေနေသာလွ်ပ္စက္ပစၥည္းပ်က္ေန ေသာေၾကာင့္စိတ္ညစ္ေနရတတ္သည္။ ရစရာေငြမ်ားျပန္မရေသာေၾကာင့္ မိမိစီမံကိန္းပ်က္သြားျခင္းျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကိစၥရပ္ဆိုင္း
ေနတတ္သည္။ မၾကာခင္အဆင္ေျပသြားမည္။

က်န္းမာေရး။ မ်က္ႏွာတြင္ယားနာျခင္း၊ ေယာင္ျခင္းျဖစ္ေနတတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳမ်ားႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ေနမည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ကိတ္မုန္႔ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၈ ၄ ၇ ၄)

စေနသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

လာဘ္ေကာင္းေနျခင္း၊ အလုပ္တြင္ေနရာေကာင္းရျခင္း၊ လစာတိုးျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာခရီးသြားရျခင္း၊ စီးပြားေရးေကာင္းေနျခင္းမ်ားျဖစ္ေနမည္။
လမ္းျပဳျပင္ရျခင္း၊ လွ်ပ္စက္ပစၥည္းမ်ား၀င္ျခင္း၊ ေရႊ၀င္ျခင္း၊ ကားအေဟာင္းအသစ္လဲရျခင္း၊ ကား၀င္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ အေပ်ာ္အပါးသတိ
ထားပါ၊ အေပ်ာ္အပါးေၾကာင့္ စီးပြားပ်က္တတ္ျခင္း၊ မိမိဂုဏ္သိကၡာက်ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။

က်န္းမာေရး။ အစားမွားျပီးေလထိုးေလေအာင့္ျဖစ္တတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ စိတ္တိုင္းက်မေတြ႕ျဖစ္ေနတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ေပါင္မုန္႔ၾကက္ဥေၾကာ္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၅ ၄ ၃ ၂)

*ေကာင္းက်ဳိးလိုရာဆႏၵျပည့္၀ပါေစ*
ေဗဒင္ပညာရွင္- ေဆြဇင္၀တီ ( ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္)
ေဟာခ်ိန္- နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ မွ ၅း၀၀ နာရီ ထိ
ေဟာခန္း- နန္းထိုက္ပဒုမၼာစားေသာက္ဆိုင္၊ ကလန္း
ကလန္းကားဂိတ္ ႏွင့္ Mydin Supermarket အနီး
ဖုန္း- +6016 6903 513, +6018 2250 510
E-mail.swezinwati@gmail.com

Advertisements