ၾသစေတးလွ် မွ မီးဆင္ႏွာေမာင္း တိုက္

ငရဲ မင္း ႀကီး ေျမေပၚ ထြက္ လာသည္ ဟု ဂ်ပန္ တို ့ ေခၚ သည့္ ဆန္းၾကယ္
သည့္ သဘာ၀ ျဖစ္ ရပ္ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ အျမင့္ ေပ ၁၀၀ ခန္ ့ ရွိ မီးဆင္ႏွာ
ေမာင္း တစ္ခု သည္ ၾသစေလး ႏို္င္ငံ အလယ္ ပိုင္း က ေအယာ သဘာ၀
ေက်ာက္ ေတာင္ ႀကီး ေတြ ရွိ တဲ့ ေနရာ (Alice Spring) မွာ စက္တင္ဘာ
လ ၁၁ ရက္ေန ့က တိုက္ ခိုက္ ခဲ့ တယ္ လို ့ ဗီဒီယို မွတ္တမ္း တင္ထား သူ
Chris Tangey က  ဆစ္ဒနီ ေမာနင္း ဟာရယ္ ကို ေျပာပါတယ္။

whirlwind of fire ၊ a fire tornado ၊fire devil လို ့ ေခၚ ၾကတဲ့
မီးဆင္ ႏွာ ေမာင္း ဟာ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္က ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ မွာ မဟာ ကန္ တို ငလွ်င္
ႀကီး လႈပ္ ခဲ့ စဥ္က တိုက္ခိုက္ ခဲ့ ရာ မွ ၁၅ မိနစ္ အတြင္း လူ ေလးေထာင္
နီး ပါးေသဆံုး တယ္ လို ့ ဆို ပါတယ္။

ဒီေဒသ မွာ အမဲ ျပစ္ ထြက္ ေနက် သူ တစ္ဦး ကေတာ့ ” ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန ရာ
မွာ ႏွစ္စဥ္ အမဲ ျပစ္ တာ ၂၃ ႏွစ္ ရွိ ၿပီ တစ္ခါ မွ ဒါမ်ိဳး မေတြ ့ဘူး ေသး ဖူး
လို ့ ေျပာပါတယ္။

Brewing storm: The fire whirl occurred in the Australian outback as the red cliffs show the area's trademark look
Brewing storm: The fire whirl occurred in the Australian outback as the red cliffs show the area’s trademark look

Dangerous conditions: The dry heat in the area made it possible for such a rare fire storm to occur
Dangerous conditions: The dry heat in the area made it possible for such a rare fire storm to occur

Rural: Thankfully the fire tornado occurred in the remote Australian outback and no injuries were reported

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2204468/Pictured-The-frightening-FIRE-tornado-whirled-Australian-outback-40-MINUTES.html#ixzz26oLwihcE

Advertisements