ရန္ကုန္ လက္၀တ္ရတနာ ဒီဇိုင္း ျပပြဲ (Update)

ဌာေန လက္၀တ္ရတနာ ဒီဇိုင္းဖန္တီး သူ မ်ား ၏ လက္ရာ မ်ား ကို ေက်ာက္မ်က္ ႏွင့္ လက္၀တ္
ရတနာ ကုမၸဏီမ်ား မွ ႀကီး မႈး ၿပီး  ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ တြင္ က်င္းပ ခဲ့ သည့္ လက္၀တ္ရတနာ ဒီဇိုင္းျပပြဲ

AP-Photo (Khin Mg Win)

Advertisements