ခရစ္ယာန္မိန္းကေလးအား လိမ္လည္၍ အမွဳဆင္ေသာမြတ္စလင္ဗလီဆရာအား ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆို

DK ၊    ၊ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ေလာေလာလတ္လတ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာကိစၥတခုျဖစ္သည့္ အသက္ (၁၁)
ႏွစ္အ႐ြယ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မိန္းကေလးငယ္တဦးမွ ကိုရန္က်မ္းစာ႐ြက္မ်ားအားမီးေမႊး
ရာတြင္သံုးသည္ဆိုကာ တရားစြဲဆိုထားေသာအမွဳႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုပါခရစ္ယာန္မိန္း
ကေလးအား လိမ္လည္လုပ္ၾကံၿပီးအမွဳဆင္ခဲ့သည္ဟုသတင္းထြက္လာေသာ မြတ္စလင္
ဗလီဆရာအား ဘာသာေရးအၾကည္ညိုပ်က္ေစမွဳႏွင့္ တရားစြဲဆိုရန္အမွဳခိုင္လံုျခင္း႐ွိမ႐ွိအား
ပါကစၥတန္ရဲမွစံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါကစၥတန္ရဲမွ ဗလီဆရာဟာဖစ္ခါလစ္ခစၥတီး
အား ဘာသာေရးအၾကည္ညိုပ်က္ေစမွဳ (Blasphemy Law) ႏွင့္ တရားစြဲဆိုရန္မွတ္
ပံုတင္ခဲ့သည္ဟု ပါကစၥတန္ရဲအရာ႐ွိတဦးျဖစ္သူ မူနီယာဂ်က္ဖရီမွဆိုသည္။

ကိုရန္က်မ္းစာအုပ္အားမီး႐ွိဳ႕သည္ဟုအစြပ္စြဲခံရသည့္ခရစ္ယာန္မိန္းကေလး၏အိတ္ထဲသို႔
မြတ္စလင္ဗလီဆရာခါလစ္မွ ကိုရန္က်မ္းစာတအုပ္အားထည့္၍ မိန္းကေလးမွမီး႐ွိဳ႕သည္
ဟုထင္ရေစရန္ လိမ္လည္အမွဳဆင္ခဲ့ျခင္းအား ဗလီဆရာခါလစ္ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေသာဗလီ၌
၀တ္ျပဳသူတဦးမွ ဖြင့္ခ်လာခဲ့အၿပီး၌ ခါလစ္အား ယခုလဆန္းပိုင္းတြင္ ပါကစၥတန္ရဲမွဖမ္းဆီးခဲ့
သည္။ ခါလစ္မွလည္းဘူးခံျငင္းခဲ့သည္။

မတရားအမွဳဆင္ခံရေသာခရစ္ယာန္မိန္းကေလး

အသက္ (၁၁) ႏွစ္သာ႐ွိေသးေသာ မိန္းကေလးငယ္အား ဘာသာမတူသျဖင့္ဘ၀ပ်က္ေစရန္
မတရားသျဖင့္လိမ္လည္အမွဳဆင္ခဲ့သူ ဗလီဆရာခါလစ္အေနႏွင့္ ကိုရမ္က်မ္းစာအုပ္အား
ဖ်က္ဆီးမွဳသာျပစ္မွဳထင္႐ွားခဲ့ပါက ကိုယ္႐ွဴးကိုယ္ပတ္၍ေထာင္တသက္က်မည္ျဖစ္သည္။
ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ကိုရန္က်မ္းစာအုပ္ကိုဖ်က္ဆီးလွ်င္ ဘာသာေရးအၾကည္ညိုပ်က္ေစ
မွဳဥပေဒအရ ေထာင္တသက္က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

စြပ္စြဲခံရသူမိန္းကေလးအားခံ၀န္ႏွင့္ျပန္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ၾကားနာမွဳႏွင့္ပတ္သက္၍
တရား႐ံုးမွ႐ံုးခ်ိန္း ေ႐ႊ႕ဆိုင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ မိန္းကေလး၏ေ႐ွ႕ေနျဖစ္သူ တာဟီယာနာဗိဒ္ေခ်ာ္ဒရီမွ
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ထပ္မံႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ မိန္းကေလးျပန္လြတ္လာမည္ဟုယူဆရသည္။

Advertisements

One response to “ခရစ္ယာန္မိန္းကေလးအား လိမ္လည္၍ အမွဳဆင္ေသာမြတ္စလင္ဗလီဆရာအား ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆို

  1. မုတ္ဆိတ္ကလိန္ကက်စ္ပဲ…
    ရုပ္ကိုကေစာက္က်င္႔ေကာင္းမည္႔ပံုမေပၚဘူး။
    ထံီြး…………ေအာ႔ႏွလံုးနာတယ္….

Comments are closed.