ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၂၄.၉.၁၂) မွ ( ၃၀.၉.၁၂) ထိ တပတ္စာေဗဒင္ ေဟာစာတမ္း

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေဆြဇင္၀တီ
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

နိုင္ငံရပ္ျခားခရီးသြားရျခင္း၊ အလုပ္ေျပာင္းရျခင္း၊ ေျပာင္းလွ်င္ေကာင္းသည္။ ေငြမ်ားစြာ၀င္ျခင္း၊
ထီေပါက္တတ္ျခင္း၊ ကား၀င္ျခင္း၊ တိုက္ခန္း၀င္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ အေရးၾကီးစာရြက္စာတမ္းေၾကာင့္၎၊ လက္ေအာက္ငယ္သားေၾကာင့္၎ စိတ္ညစ္စရာျဖစ္ေနတတ္သည္။
အထက္ လူၾကီးဆရာသမား၏မစ ျခင္း၊  လူမ်ဳိးျခားမ်ား၏ကူညီမွဳရျခင္း မ်ားျဖစ္တတ္သည္။

က်န္းမာေရး။ ယားနာေပါက္ျခင္း၊ ေရယံုေပါက္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ စန္းအားေကာင္းေနသည္။ အထူးသတိျပဳပါ။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား၏စိတ္၀င္စားျခင္းပိုအားေကာင္းေနသည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား အုန္းစိမ္းရည္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။  ( ၂ ၀ ၆ ၂)

တနလၤာသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

အလုပ္တြင္အတိုက္အခံေၾကာင့္အလုပ္ေျပာင္းခ်င္ေနမည္။ ေကာင္းသည္ေျပာင္းပါ။ ေငြ၀င္မည္။
သို႔ေသာ္ေငြအကုန္မ်ားေနမည္။ အစြတ္အစြဲခံရတတ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးစာရင္းအင္းမွားျပီးေငြစိုက္ေျဖရွင္းရျခင္း၊
ေငြေၾကာင့္သိကၡာက်ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ သတိရွိပါ။ စက္ပစၥည္းပ်က္ျပီး အသစ္၀င္တတ္သည္။
ေရႊ၊ နာရီထြက္တတ္သည္။

က်န္းမာေရး။ ေဆးစားမွားျခင္း၊ ေဆးထိုးမွားျခင္းျဖစ္တတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။  လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျခင္းခံရတတ္သည္။ အထူးသတိထားပါ။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ၾကံရည္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။  ( ၁ ၆ ၅ ၅ )

အဂၤါသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

စီးပြားတိုးခ်ဲ႔ရတတ္သည္။ စီးပြားေရး၊ လူမူေရး၊ အစစအရာရာေအာင္ျမင္ေနခ်ိန္ျဖစ္တတ္သည္။ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲသြားျခင္း
၊ ခရီးထြက္ျခင္းလုပ္ေပးပါ။ ေရႊလက္ေကာက္၀င္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားသားသမီးရတတ္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။
ေလယာဥ္ခရီးသြားရျခင္း၊ ခင္မင္ေသာမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္လမ္းခြဲရျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ဖုန္းေၾကာင့္စိတ္
ညစ္စရာျဖစ္တတ္သည္။ အေရးၾကီးစာရြက္စာတမ္းသတိထားပါ။ ေပ်ာက္တတ္သည္။

က်န္းမာေရး။ ဆီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါျဖစ္တတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ မိမိစိတ္တိုင္းက်စိတ္တူကိုယ္တူႏွင့္ေတြ႕ရတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ဇီးေဖ်ာ္ရည္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၈ ၂ ၂ ၈ )

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

စက္ပစၥည္းမ်ား၀င္ျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ား၊ စာအုပ္ကိစၥမ်ားအဆင္ေျပျခင္းျဖစ္ေနတတ္သည္။ ကြန္ျပဴတာ၀င္ျခင္း၊ဖုန္း၀င္ျခင္းျဖစ္တတ္
သည္။ ေရႊ၊ နာရီ ထြက္တတ္သည္။ အခန္းသစ္၊ အိမ္သစ္ရတတ္သည္။ လူမ်ဳိးျခားမ်ားေၾကာင့္စိတ္ညစ္စရာျဖစ္ေနတတ္သည္။ စေနနံပစၥည္း
မ်ားထြက္တတ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေငြရင္းျပီးစီးပြားေရးမလုပ္ပါႏွင့္။ ဆံုးရွဳံးမွဳမ်ားမည္။

က်န္းမာေရး။ ေသြးေပါင္က်ျခင္း၊ သြားဒုကၡေပးေနျခင္းျဖစ္တတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ ခ်စ္သူရည္းစားရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္တတ္သည္။ ေသေသခ်ာခ်ာစံုစမ္းပါ။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကုိးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား လိေမၼာ္ရည္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၃ ၀ ၀ ၄)

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

အိုးသစ္၊ အိမ္သစ္၊ ေနရာသစ္ေျပာင္းေရြ႕ရျခင္း၊ ႏွိင္ငံျခားႏွင့္ပတ္သက္ေသာသင္တန္းတက္ရျခင္း၊ ေငြမ်ား၀င္မည္။ ကုန္စရာမ်ားဆက္
တိုက္ျဖစ္တတ္သည္။ ေငြေပ်ာက္တတ္သည္။ စာရြက္စာတမ္း၊ အေရးၾကီးစာတေစာင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ ခင္မင္ေသာမိတ္
ေဆြမ်ားႏွင့္ေကာင္းေသာခြဲျခင္းခြဲခြာရတတ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာခရီး၊ ေလယာဥ္ခရီးသြားရတတ္သည္။

က်န္းမာေရး။ ေဆးထိုးမွားျခင္း၊ အဆုတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါျဖစ္တတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ မိမိစိတ္တိုင္းက်မေတြ႕ေသးဘဲျဖစ္ေနတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၁ ၁ ၆ ၄ )

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

အမိႏိုင္ငံအလည္အပတ္ျပန္ရတတ္ျခင္း၊ အျခားႏိုင္ငံထြက္ရန္ျပင္ဆင္ေနသူမ်ား နိုင္ငံရပ္ျခားခရီးေကာင္းရွိသည္။ ကြန္ျပဴတာ၀င္ျခင္း၊
ေျမ၀င္ျခင္း၊ ထီေပါက္တတ္ျခင္း၊ ေရႊျပင္ရတတ္ျခင္း၊ အလုပ္တြင္လက္ေအာက္ငယ္သား၊ အထက္လူၾကီးဆရာသမားႏွစ္ဦးစလံုးေၾကာင့္
စိတ္ညစ္ရတတ္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ မိမိေမာင္ညီမငယ္မ်ားေၾကာင့္ပူပင္ေသာကျဖစ္ရတတ္သည္။ ေငြအကူအညီေတာင္းခံရတတ္သည္။

က်န္းမာေရး။ ေျခေထာက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေသြးေပါင္က်ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ ခ်စ္ေသာသူႏွင့္အဆင္မေျပျဖစ္ေနတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား သရက္သီးေဖ်ာ္ရည္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၇ ၇ ၇ ၅ )

စေနသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

ေရျခားေျမျခားပင္လယ္ရပ္ျခားခရီးသြားရျခင္း၊ မိမိမေရာက္ဖူးေသာေဒသသို႔သြားရတတ္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။
မ်က္မွန္၀င္ျခင္း၊ ပုဆိုး၀င္ျခင္း၊စိန္လက္စြပ္၊ ပုလဲလက္စြပ္၊  စိန္ထည္ပစၥည္း၀င္ျခင္း၊ စက္ပစၥည္းမ်ား၀င္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။
စီးပြားတက္ေနျခင္း၊ မိဘမ်ား၊ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ရျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ အလုပ္တြင္စီးပြား
တက္ေသာ္လည္း ခိုက္ရန္ေဒါသျဖစ္ရတတ္သည္။ သတိထားပါ။

က်န္းမာေရး။ ထံုက်င္ျခင္း၊ အေၾကာနာျခင္းျဖစ္တတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ ခ်စ္သူရည္းစားႏွင့္အဆင္ေျပျခင္း၊ အခ်စ္သစ္ေတြ႕ရတတ္သည္။ သစၥာရွိပါ။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ဒိန္ခ်ဥ္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၅ ၃ ၂ ၄ )

*ေကာင္းက်ဳိးလိုရာဆႏၵျပည့္၀ၾကပါေစ*

ေဗဒင္ပညာရွင္- ေဆြဇင္၀တီ ( ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္)
ေဟာခ်ိန္- နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅း၀၀ နာရီထိ
ေဟာခန္း- နန္းထိုက္ပဒုမၼာစားေသာက္ဆိုင္၊ ကလန္း
ကလန္းကားဂိတ္ ႏွင့္  Mydin Supermarket အနီး
ဖုန္း – +6016 6903 513 , +6018 2250 510
E-mail: swezinwati@gmail.com

Advertisements