ဆိုမာလီ သူပုန္ တို ့ ၏ ေနာက္ဆံး ေျခကုတ္ စခန္း ၿမိဳ ့ေတာ္ က်ဆံုး

ဆိုမာလီ အေျခစိုက္ အယ္(လ)ရွာဘက္ သူပုန္ အုပ္ စု ၏  ေနာက္ဆံုး ခံ ကတုတ္ ျဖစ္သည့္
ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ပင္လယ္ ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ ့ျဖစ္ေသာ ကီဆာေမယို ကို ကင္ညာ ႏွင့္ ဆိုမာလီ
အစိုးရ တပ္သား ထိမ္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ခဲ့ ၿပီး သူပုန္ ေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ အဖြဲ ့ ၀င္မ်ား ကို လည္း ဖမ္း
ဆီး ရမိ ခဲ့ သည္ ဟု ကင္ညာ ကာကြယ္ ေရး ၀န္ႀကီး က အယ္(လ)ဂ်ာဇီးယား သတင္း
ဌာန ကို ေျပာသည္။

ကင္ညာ ေရတပ္သည္ အယ္(လ)ကာယီးဒါး ၏ အာဖရိက ကြန္ယက္ ျဖစ္သည့္ ဆိုမာလီ
သူပုန္ တပ္ မ်ား ကို ေရတက္ ျဖင့္ ယခု သတင္း ပတ္ အေစာပိုင္း ကတည္းက တိုက္ ခုိက္
လွ်က္ ရွိရာ အယ္(လ)ရွာဘက္ ၏ ေနာက္ဆံုး အေျခစိုက္ စခန္း ကို ယူဂန္ဒါ ၊ ဘူရြန္ဒီ ႏွင့္
ဂ်ီဘူတီ ႏိုင္ငံ မ်ား မွ တပ္မ်ား လည္း ၀ိုင္း၀န္း တိုက္ခိုက္ မႈ ေၾကာင့္ အယ္(လ) ရွာဘက္
အဓိက စခန္းမ်ား က်ဆံုး ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလတပ္ ၊ ေရတပ္ ႏွင့္ ေျမျပင္ တပ္မ်ား ပါ ၀န္းရံ တိုက္ ခိုက္ေသာ္ လည္း လြယ္လြယ္ က်
ဆံုး မည္ မဟုတ္ ဟု ႏိုင္ငံ တကာ စစ္ေရး အကဲ ခတ္ တို ့ ခန္ ့မွန္းထား မႈ တက္တက္ စင္
ေအာင္ လြဲ ကာ တိုက္ပြဲ အေတြ ့အႀကံဳ ရွိ အယ္(လ)ရွာဘက္ တို ့ သည္ ၎ တို ့ ၏ စခန္း
မ်ား ကို ၾကသပေတး ေန ့ ညသန္း ေခါင္းယံ မွ စ၍ တစ္ခု ၿပီး တစ္ခု စြန္ ့ လႊတ္ ခဲ့ ရ ကာ
သူပုန္ အဖြဲ ့ ၀င္မ်ား ေျပးေပါက္ ပိတ္ ခဲ့ ရသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ မွ ဒီဇင္ဘာ လ အထိ အစိုးရ ဖြဲ ့ ႏိုင္သည္ ထိ ပင္ အင္အားႀကီး မားခဲ့ၿပီး
ႏိုင္ငံ ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ကို သိမ္း ပိုက္ ႏိုင္ခဲ့ သည့္ ICU ၏ လက္နက္ကိုင္ တပ္ျဖစ္သည့္
အယ္(လ)ရွာဘက္ တို ့သည္ အာဖရိက အယ္(လ)ေကဒါ ဟု ဟစ္ ေၾကြးခဲ့ ၾကသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုမာလီယာ ၿမိဳ ့ေတာ္ မိုဂါဒစ္ ရႈး ကို ထိမ္းခ်ဳပ္ ထား ႏိုင္ျခင္း မရွိ ေတာ့သည့္
ေနာက္ ၎တို ့ ၏ နယ္ေျမ  ပိုင္းစိုး မႈ မွာ ေလွ်ာ့ ပါးလားခဲ့ သည္။

ကီဆာေမယို ေဒသခံ တို ့ က တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြား ေန ၿပီး သူပုန္ အုပ္စုမ်ား က
အျပင္း အထန္ ျပန္လည္ ခုခံ ေနသည္ ဟု ဆိုသည္။

အေမရိကန္ အစိုးရ က အယ္(လ)ရွာဘက္ တို ့ အား အၾကမ္းဖက္ သမား စာရင္း သြင္းထားသည္။

Kenya, Somali, Al Shabaab

Al Shabaab stronghold Kismayu falls

Advertisements