ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ ပြဲ မွာ ရုရွား လိုလားတဲ့ ပါတီ အႏိုင္ရ

ေနာက္ဆံုး ရရွိသည့္ သတင္းမ်ား အရ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ ပြဲ တြင္ ရုရွား လိုလား
သည့္ အတိုက္ အခံ Georgian Dream ပါတီ မွ အႏိုင္ ရရွိ ခဲ့ သည္ ဟု အာဏာရ ပါတီ United
National Movement မွ ၀န္ခံ ခဲ့ သည္။

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ပါလီမန္  ေရြးေကာက္ ပြဲမွာ ႏွစ္ဖက္ စလံုး က အႏိုင္ရရွိ တယ္ လို ့ ေၾကြးေက်ာ္ထားၾက
ေပမယ့္ လက္ရွိ အစိုး ရ ဘက္ ကလား အတိုက္ အခံ ဘက္ကလား ဆိုတာ ကြဲကြဲ ျပားျပား မသိ
ရေသး ဘူး လို ့ AP သတင္းမွာ ေဖာ္ျပ ထား ပါတယ္

ေကာ့ေကးဆပ္ ေတာငတန္းမ်ား ေပၚ တြင္ ရွိသည့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ႏိုင္ငံ တြင္ ေရြးေကာက္ ပြဲ က်င္း
ပ ေနရာ ၿမိဳ ့ေတာ္ တီဘီလီဆီ တြင္  ဆႏၵမဲ ေပး သူ မ်ား ျဖင့္ စည္ ကား ေန ၿပီး အခ်ိဳ ့ ေနရာ မ်ား
တြင္ ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီ ကို မဲ ေပး မႈ အား လက္ရွိ အာဏာရ ပါတီ ျဖစ္သည့္ United National
Movement မွၿခိမ္းေျခာက္ မႈ မ်ား ရွိ ေနသည္ ဟု ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့ သည့္ သတင္း ပတ္ က ျဖစ္ ပြား ခဲ့ သည့္ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း မေတာ္ မတရား မႈ ဗီဒီယို
လူသိရွင္ ၾကား ျဖစ္ ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏွင္းဆီ ေတာ္လွန္ေရး ျဖင့္ အာဏာ ရရွိ လာခဲ့
သည့္

လက္ရွိ သမၼတမခ္ ဟိုင္း ဆာကာရွစ္ ဗီလီ မဲရံု တြင္ သြား ေရာက္ မဲေပး ေနစဥ္

မွာ ၿပိဳင္ ဘက္Georgian Dream ပါတီမွာ သမၼတ
ေလာင္း ျဖစ္သူ ဘီလွ်ံ နာ Bidzina Ivanishvili  ကို ရႈ ံး နိမ့္ မည္ ဟု ခန္ ့မွန္း
ၾကသည္။

သူက ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ မသမာ မႈ ေတြ လူ ့ အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ေတြ ရွိ ေန လို ့
မဲမေပး ဘူး ဟူ ဆိုသည္။

လက္ရွိ သမၼတ က ဘစ္ဇီနာ အိုင္ဗန္ နစ္ရွီ ဗီလီ သည္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ  ကို ေမာ္စကို ေလာင္းရိပ္
ေအာင္ ျပန္ သြင္း ၿပီး ႏိုင္ငံ ကို ဆင္း ရဲ မြဲ ေတ ေစခ်င္ သူ ဟု စြပ္ ဆြဲထား သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တြင္ ရုရွား ႏွင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ သည္ ရက္ တို စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြား ခဲ့ သည္။

ေဂ်ာ္ဂ်ီ ယာ ႏိုင္ငံ တြင္ မဲ ေပး ပိုင္ ခြင့္ ရွိသူ လူဦးေရ သံုး သန္း ေက်ာ္ ရွိသည္။ ေသးငယ္သည့္
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ႏိုင္ငံ သည္  ေအာ္သို ေဒါစ္ ခရစ္ယာ န္ ဘာသာ၀င္ မ်ား ေန ထိုင္ ၿပီး အားေမးနီးယား ၊
အဇာဘိုင္ဂ်န္ ၊ တူရကီ ၊ ရုရွား တို ့ ႏွင့္ နယ္ စပ္ ျခင္း ကပ္ လွ်က္ ရွိသည္။

Forbes မဂၢဇင္း ၏ ဘီလွ်ံ နာ စာရင္း ၀င္ ဘစ္ဇီနာ အိုင္ဗန္ နစ္ရွီ ဗီလီ သည္
ရုရွား လိုလား သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ ၿပီး အေနာက္ ႏွင့္ လမ္း ခြဲ ကာ ေမာ္စကို
ႏွင့္ ျပန္ေပါင္း ထုပ္ ျခင္ သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

Forbes မဂၢဇင္း ၏ ဘီလွ်ံ နာ စာရင္း ၀င္ ဘစ္ဇီနာ အိုင္ဗန္ နစ္ရွီ ဗီလီ

Georgia, Tbilisi, Election

Advertisements