” ဘဏ္ေတြ ထဲ ေငြ မရွိ ေတာ့ ဘူးဆို တာ မဟုတ္ ရပါ “

လတ္တေလာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တ၀ွမ္း ထြက္ ေပၚ ေန သည့္ အစိုးရ ဘဏ္ တစ္ခ်ိဳ ့ ႏွင့္ ပုဂၢလိက ဘဏ္
အခ်ိဳ ့ တြင္ ေငြ ေၾကး ျပတ္ လပ္ မႈ ျဖစ္ ေပၚ ေန ၿပီ ဆိုသည့္ သတင္း မွ မဟုတ္ မွန္ သည့္ ေကာလ
ဟာ လ သာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ ဗဟို ဘဏ္မွာ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေသာ္
က FNG ကို ေျပာသည္။

ပုဂၢလိက ဘဏ္ အခ်ိဳ ့ တြင္ လက္ က်န္ ေငြ ျပတ္ေတာက္ လွ်က္ ရွိ ၿပီး အပ္ ႏွံ ထား သူမ်ား ၏ ပမာဏ
အလိုက္ ျပန္လည္ ထုတ္ေပး ႏိုင္စြမ္း မရွိ ေတာ့ ဆိုသည္ ကို ဗဟို ဘဏ္ တာ၀န္ ရွိ သူ က ျငင္း ဆို
သြံား ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လ က ယခု ကဲ့ သို ့ ေကာလ ဟာလ ဟု ဆိုသည္မွာ စကာ ျမန္မာ ပုဂၢလိက
ဘဏ္ စနစ္ သည္ ၿပိဳ လဲ ခဲ့ ၿပီး တိုင္း ျပည္ စီးပြား ေရး က်ဆင္းခဲ့ သည္။

ဘဏ္ ေငြေၾကး စနစ္ ကို ေျပာင္းလဲ မည္ ဆိုသည့္ သတင္း ေၾကာင့္ ဘဏ္ တြင္း ေငြ အပ္ ႏွံ ထား သူ
မ်ား အေပၚ စိုးရိမ္ မႈ ျမင့္ တက္ ေစခဲ့ သည္ ဟု ပုဂၢလိက ဘဏ္ အရာရွိ တစ္ဦး က ေျပာ သည္။

ႏိုင္ငံ ျခား ရင္း ႏွီး ျမဳပ္ ႏွံ မႈ မ်ား ၀င္ ေရာက္ လာေသာ္ လည္း ၊ ျမန္မာ လုပ္ ငန္း ရွင္ မ်ား ပြင္းလင္းစ
ေစ်းကြက္ ေခာတ္ ဦး တြင္ ႏိုင္ငံ ျခား ကုန္ ပစၥည္း မ်ား ကို ေဒၚလာ သန္း ခ်ီ ေပး ၍ မွာ ယူ ၾက ရာမွ
မူလ က ဘဏ္တြင္ အပ္ ထား သည့္ ေငြေၾကး မ်ား ကို  အေျမာက္ အျမား ျပန္ လည္ ထုတ္ယူ လာ
ၾကသည္ ဟု သိရသည္။

Central Bank of Myanmar
26 (A), Sethmu Rd., Yankin Tsp.
Tel : (01) 543751

 • Myanma Agriculture & Dvpt. Bank
  26-42, 2nd Flr., Pansodan St., Kyauktada Tsp.
  Tel : (01) 250426

 • Myanma Economic Bank
  43-45, Pansodan St., Kyauktada Tsp.
  Tel : (01) 285604

 • Myanma Economic Bank
  21-25, Sule Pagoda Rd., Pabedan Tsp.
  Tel : (01) 283610

 • Myanma Foreign Trade Bank
  80-86, Maha Bandoola Garden St., Kyauktada Tsp.
  Tel : (01) 370994

 • Myanma Inv. & Com. Bank
  170-176, Merchant St., Botahtaung Tsp.
  Tel : (01) 280395

 • Sibin Tharyar Yay Bank Ltd.
  526-532, Merchant St., Kyauktada Tsp.
  Tel : (01) 243549, 243548, 252433

  Top

Private Banks

  • AGD Bank
   No.519, Pyay Road, Kamaryut Towhship, Yangon, Myanmar. Tel: (95-1) 523912, 523903

  • United Amara Bank
   No-126, Ground Floor,(6)Quarter, Latha Road, Latha Township, Yangon.

 • Ayeyarwady Bank
  No.1 Ywama Curve, Ba Yint Naung Road, Block (2), Hlaing Township, Yangon, Myanmar. Tel: 951-531067, 531068, 531069 Fax: 951-531045

 • Co-operative Bank Ltd. (CB Bank)
  334-336, Cor. of Strand Rd. & 23rd St., Latha Tsp.
  Tel : (01) 372641, 372646, 372655
  E-mail : cbbank@mptmail.net.mm
  http://www.cbbank.com.mm

 • First Commercial Bank
  443-A, Pyay Rd., Kamayut Tsp.
  Tel : (01) 700986
  E-mail : fcbygn@mptmail.net.mm

 • First Private Bank Ltd. (HQ)
  619-621, Merchant Rd., Cor. of Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp.
  Tel : (01) 252412, 251747, 251748, 246786

 • Innwa Bank Ltd.
  554-556, Cor. of Merchant Rd. & 35th St., Kyauktada Tsp.
  Tel : (01) 254642, 254642, 254645, 254646

 • Kanbawza Bank Ltd. (KBZ Bank)
  615-1, Pyay Rd., Kamayut Tsp.
  Tel : (01) 538075, 538076, 538078, 538080
  E-mail : kbz@mptmail.net.mm

 • Myanma Livestock & Fisheries Development Bank Ltd.
  004-104, Zeyamon, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp.
  Tel : (01) 682761, 682762

 • Myanmar Citizen Bank Ltd.
  383, Maha Bandoola St., Cor. of 37th St., Kyauktada Tsp.
  Tel : (01) 245938, 283719, 245934, 245936

 • Myanmar Industrial Development Bank Ltd.
  26-42, Pansodan St., Kyauktada Tsp.
  Tel : (01) 249540, 249530

 • Myanmar Universal Bank Ltd. (MUB)
  155, Sule Pagoda Rd., Kyauktada Tsp.
  Tel : (01) 371839, 371842, 710216

 • Myawaddy Bank Limited.
  24-26, Sule Pagoda Rd., Kyauktada Tsp.
  Tel : (01) 370558, 370559, 370562
  E-mail : mwdbankygn@mptmail.net.mm

 • Tun Foundation Bank Ltd.
  165-167, Bo Aung Kyaw St., Kyauktada Tsp.
  Tel : (01) 380245, 380242
  E-mail : tfbbank@mptmail.net.mm

Top

Overseas Banks

 • Arab, Bangladesh Bank (Bangladesh)
  9, Thukhawaddy, Gandamar Lane, Yankin Tsp.
  Tel : (01) 572701

 • Bangkok Bank Public (Thailand)
  12, 6 (B), Myawaddy St., Myayanigon, Sanchaung Tsp.
  Tel : (01) 527224

 • Banque Indosuez (France)
  33, Pyihtaungsu Yeiktha Rd., Dagon Tsp.
  Tel : (01) 222061

 • Banque National De Paris (France)
  104 (B), Inya Rd., Kamayut Tsp.
  Tel : (01) 532985

 • Brunei Investment & Commercial Bank
  305, U Wisara Rd., Sanchaung Tsp.
  Tel : (01) 553318

 • Bumiputra Commerce Bank Berhad
  10, Pyay Rd., 6 1/2 Mile, Hlaing Tsp.
  Tel : (01) 527478
  http://www.bcb.com.my

 • Credit Agricole Indosuez (Commercial Office)
  92, Strand Rd., Kyauktada Tsp.
  Tel : (01) 250499, 250943

 • Dai-Ichi Kangyo Bank
  380, (7th Fl.r), FMI Centre, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp.
  Tel : (01) 243009, 243010

 • First Overseas Bank Ltd.
  69, 003 (G/F), Yuzana Tower, West Shwegondaing Rd., Bahan Tsp.
  Tel : (01) 558659, 558658, 542353, 542372

 • Hanna Bank
  88, Unit 112, IBC Compound, Pyay Rd., Hlaing Tsp.
  Tel : (01) 664081

 • Keppel Tatlee Bank Ltd.
  Rm# (03-00), 1, Sedona Business Suites, Kaba Aye Pagoda Rd., Yankin Tsp.
  Tel : (01) 544056

 • Korea First Bank
  80, Thanlwin Rd., Bahan Tsp.
  Tel : (01) 514573, 531299

 • Korer Exchange Bank
  88, Unit 102-103, IBC, Pyay Rd., Hlaing Tsp.
  Tel : (01) 667215, 664734

 • Krung Thai Bank Public (Thailand)
  46, Kaba Aye Pagoda Rd., Bahan Tsp.
  Tel : (01) 548861

 • Lazard Asia Ltd.
  30-B, Pyay Rd., 7th Mile, Mayangon Tsp.
  Tel : (01) 664699

 • Malayan Banking Berhad (Malaysia)
  26, Thanlwin Rd., Bahan Tsp.
  Tel : (01) 524950

 • MBF Bank Ltd.
  9-A, Natmauk Rd., Tamwe Tsp.
  Tel : (01) 543492

 • Mizuho Corporate Bank Ltd.
  380, (7th Flr.), FMI Centre, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp.
  Tel : (01) 243009
  E-mail : miemiedkb@mptmail.net.mm

 • Natexis Banque (BFCE)
  42, Pyihtaungsu Yeiktha Rd., Dagon Tsp.
  Tel : (01) 221268
  E-mail : natexis@mptmail.net.mm

 • National Bank (Bangladesh)
  26 (A), Pyay Rd., 7th Mile, Bahan Tsp.
  Tel : (01) 666177

 • Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC Bank)
  339, Unit 1202, (12th Flr.), Sakura Tower, Bogyoke Aung San Rd., Kyauktada Tsp.
  Tel : (01) 255409

 • Standard Chartered Bank (UK)
  Rm# 503, 5th Flr., FMI Centre, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp.
  Tel : (01) 240260, 240274, 240400
  E-mail : SCBYANGON@MPTMAIL.NET.MM

 • Sumitomo Mitsui Bank Corporation
  Rm# 717-718, Traders Hotel, 233, Sule Pagoda Rd., Pabedan Tsp.
  Tel : (01) 242828

 • The Bank of Tokyo Mitsubishi
  Rm# 403-404, IBC Centre, Pyay Rd., Hlaing Tsp.
  Tel : (01) 664416, 664462

 • The Sumitomo Bank Ltd.
  (6th Flr.), FMI Centre, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp.
  Tel : (01) 248060, 248062

 • UFJ Bank
  339, Rm# 1003, Sakura Tower, Bogyoke Aung San Rd., Kyauktada Tsp.
  Tel : 255407, 255055

Advertisements