ဘီဘီစီ မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနစဥ္ ကိုင္တြယ္ ခံ ရ ဟု ဆို

ဘီဘီစီ မွာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနစဥ္ သူ ့ ပြတ္သပ္ ကိုင္တြယ္ ခံခဲ့ ရတယ္ လို ့ ယခင္ ေရဒီ
ယို ဒီေဂ် လဇ္ ကာ ေရွာ က စေန ေန ့ မနက္ အေစာ ပိုင္း မွာ လက္ရွိ ဘီဘီစီ  ညႊန္ခ်ဴပ္ ကို တိုင္
ၾကားစာ နဲ ့ အတူ ဘီဘီစီ သတင္း ဌာန ကို ေျပာ သည္။ 

အသက္ ၅၄ ႏွစ္ အရြယ္ ရွိ ၿပီ ျဖစ္တဲ့ လဇ္ ဟာ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ မွာ ဘီဘီစီ မွာ စတင္ တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ ဘီဘီစီ ေရဒီယို ၁ ရဲ ့ အမ်ိဳး သမီး ဒီ ေဂ် အျဖစ္ စတင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သည္။ 

အခု ဘီဘီစီ ၆ ရဲ ့ ရဲ ့ ဂီတ ပိုင္း ဆိုင္ရာ တင္ဆက္ သူ ျဖစ္ေနတဲ့ လဇ္ကာ ေရွာ က ” ကၽြန္မ ေရဒီ
ယို ဒီေဂ် အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေန မွာ ဖင္ ကို ကိုင္ ၿပီး ညွစ္တာ ၊ ပြတ္ သပ္ ကိုင္ တြယ္တာ
ခံ ခဲ့ ရတာ ပါ ၊ တစ္ခါ တစ္ေလ အသံ လႊင့္ ေန စဥ္မွာ ေပါ့ က႑ အကူး အေျပာင္း မွာ ဘယ္သီခ်င္း
ထည့္ ရင္ ေကာင္းမလဲ စဥ္း စား ေန တုန္း Jimmy Savile က ဖင္ ကို ပြတ္ ၿပီး ကိုင္ေတာ့ တာ ပါ
ပဲ တစ္ခါ တစ္ေလ ကၽြန္မ အေယာင္ ေယာင္ အမွား မွား ေတာင္ ျဖစ္ လို ့ ထုတ္ ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ သည္။

ဘီဘီစီ သတင္း ဌာန ၏ တရား ၀င္ ထုတ္ ျပန္ ခ်က္ ဥ္ ဌာန တြင္း ထို ကဲ့ သို ့ ျဖစ္ ပြား ခဲ့ သည့္ 
လြန္ စြာ မွ ပင္ တုန္ လႈပ္ ရ တယ္ ဟု ေျုပာသည္။ 

အသံ ဖမ္း စတူ ဒီယို ထဲ မွာ ပယ္ပယ္ နယ္ နယ္ ညွစ္တာ ေပါ့ ၊ ကၽြန္မ တစ္ ႏိုင္ငံ လံုး ကို သတင္း
လႊင့္ ေန ခ်ိန္ ဆို ေတာ့ ဘာ မွ မေျပာ ပါ ဘူး ၊ ေက်ာ္မေကာင္း ၾကားမေကာင္း ျဖစ္ သြား မွာ ေပါ့ ဟု
ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပ သည္။ 

CNN သတင္းဌာန ကို ေတာ့ သူ ဟာ  ” ရွင္ တို ့ သိမွာ ေပါ့ အရမ္း ကို လူႀကိဳက္မ်ား တဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရး 
အစီ အစဥ္ ကို ထုတ္ လြင့္ခဲ့ ခ်ိန္ မွာ ကၽြန္မ က လူ မသိ သူ မသိ နဲ ့ အညွစ္ ခံ ေနရ တာ ေပါ့ ဟု ဆို
သည္။

ေရဒီ ယို ဒီေဂ် လဇ္ ကာ ေရွာ ကို ပြတ္ သပ္ ကိုင္ တြယ္ ခဲ့ သည့္ Jimmy Savile သည္ ၿဗိတိသွ် 
ဘုရင္ မႀကီး မွ ေပး အပ္ ခ်ီးျမွင့္ သည့္ Sir ဘြဲ ့ ႏွင့္ သူ ေကာင္း ဘြဲ ့ မ်ား ရရွိခဲ့ သူ ျဖစ္သည္။ 

သူသည္ လူ ႀကိက္ မ်ား လွသည့္ အစီအစဥ္ မ်ား ႏွင့္ ကေလး အစီ အစဥ္ မ်ား ျဖစ္သည့္ Jim’ll Fix It” ႏွင့္
“Top of the Pops ” တင္ ဆက္ သူ အျဖစ္ တာ ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သည္။ 

ဂ်င္မီ ဆဗိုင္လ္ သည္ လဇ္ ကို သာ မကာ အျခား အရြယ္ မေရာက္ ေသး သည့္ အမ်ိဳး သမီး ငယ္မ်ား ႏွင့္
အျခား ၀န္ထမ္းမ်ား ကို ပါ ပြတ္ သပ္ ကိုင္ တြယ္မႈ ျပဳ ခဲ့ သည္။ ဆဗိုင္လ္ ကို စြပ္ ဆြဲ ထား သူ တစ္ဦး က
ဆဗိုင္လ္ သည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္မွာ ပင္ သူမ ကို မေတာ္မတရား  ျပဳ က်င့္ ခဲ့ သည္ ဟု ဆိုသည္။

ကၽြန္မ ရဲ ့ အသံလႊင့္ စတူ ဒီယို ထဲ ကို ၀င္ရ  တာဟာ ရပ္(ဂ)ဘီ အားကစား သမား ေတြ ပစၥည္းထား သို
တဲ့ ေလာ့ကာ ခန္း ေတြ ထဲ ၀င္ရ သလို ပဲ ဟု သူ မ က ေျပာသည္။ 

လဇ္ က သူမ သည္ မၾကာခဏ ပြတ္သပ္ ကိုင္ တြယ္ ခံ ခဲ့ ေရ ေၾကာင္း ႏွင့္ ဂ်င္မီ အျပင္ အျခား သူ ေတြ ပါ
ကိုင္ တြယ္ ခဲ့ ေသာ္လည္း သူက နာမည္ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကား ျခင္း မရွိ ခဲ့ ဟု သိရသည္။

ဂ်င္မီ ဆဗိုင္လ္ သည္ သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ က ကြယ္လြန္ ခဲ့ သည္။

 

 

 

Advertisements