ခုႏွစ္ရက္သားသမီးအတြက္ ( ၈.၁၀.၁၂) မွ ( ၁၄.၁၀.၁၂)ထိ တပတ္စာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေဆြဇင္၀တီ
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

ထီေပါက္တတ္ျခင္း၊ နိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားလုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ နိုင္ငံရပ္ျခားမွလက္ေဆာင္
ပစၥည္းမ်ားေရာက္လာတတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ထြက္ထားေသာေရႊထည္မ်ားျပန္၀င္ျခင္း၊
ေရႊျပင္ရျခင္းမ်ားျဖစ္မည္။ အလုပ္တြင္စိတ္တိုင္းမက်စရာမ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။ စက္ပစၥည္းမ်ားပ်က္ျခင္း၊
ေပ်ာက္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ သူခိုးခိုးခံရတတ္သည္။ ခင္မင္ေသာမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္လမ္းခြဲရတတ္သည္။

က်န္းမာေရး။ ေသြးေပါင္က်ျခင္းျဖစ္ေနတတ္သည္။

အခ်စ္ေရး။ အမ်ဳိးသားစိတ္ေျပာင္းေနတတ္သည္။ အစစအရာရာသည္းခံျပီးပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုတိုင္ပင္ပါ။

ယာၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ေရသပၸယ္ဆုေတာင္းပါ။

အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၆ ၈ ၉ ၀)

တနလၤာသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

အလုပ္တြင္အရင္ကထက္စိတ္ပင္ပမ္းလူပင္ပမ္းျဖစ္ေနတတ္သည္။ မအားရေအာင္အလုပ္မ်ားေနမည္။
၀င္ေငြေကာင္းျခင္း၊ စီးပြားေကာင္းျခင္းမ်ားျဖစ္ေနမည္။ ဖုန္းပ်က္ျခင္း၊ ၾကာသပေတးနံေၾကာင့္ေငြကုန္ျခင္း
မ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။ မိတ္ေဆြသစ္မ်ားရတတ္သည္။ ဘ၀တေလွ်ာက္အတြက္စီးပြားဘက္ျဖစ္တတ္သည္။
နိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားလုပ္ရန္အၾကံဥာဏ္ေပးသူရွိလာတတ္သည္။ အစစအရာရာ
အဆင္ေျပေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရး။ ေခ်ာင္းဆိုးေနတတ္သည္။

အခ်စ္ေရး။ ဘ၀အတြက္လက္တြဲေဖၚေကာင္းႏွင့္ေတြ႕ေနေသာေၾကာင့္ေပ်ာ္ရႊင္ေနမည္။

ယာၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ေနကထိုင္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။

အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၁ ၆ ၁ ၀)

အဂၤါသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

အလုပ္သစ္ရေနတတ္သည္။ စိတ္တိုင္းမက်လဲျဖစ္ေနမည္။ အလုပ္ေျပာင္းရန္စိတ္ကူးေနတတ္သည္။
သို႔ေသာ္မေျပာင္းလွ်င္ပိုေကာင္းသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္။ဘယ္အလုပ္မွာဘဲျဖစ္ျဖစ္စိတ္တိုင္းမက်ျဖစ္ေနမည္။
သည္းခံျပီးလုပ္ပါ။ ၀င္ေငြေကာင္းမည္။ စိတ္ပင္ပမ္းျခင္း၊ အတိုက္အခိုက္ရွိျခင္းေၾကာင့္အလုပ္တြင္မေပ်ာ္ရႊင္
ျခင္းျဖစ္ေနတတ္သည္။ မိမိအိမ္နားပတ္၀န္္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတမျဖစ္ျခင္းျဖစ္ေနတတ္သည္။ အစစအရာရာ
စိတ္တိုင္းမက်ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ေနသည္။ မၾကာခင္အ ဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မည္။

က်န္းမာေရး။ ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲေနတတ္သည္။

အခ်စ္ေရး။ စိတ္၀င္စားျခင္းမရွိနိုင္ေသးေသာအခ်ိန္ျဖစ္ေနသည္။

ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အားေရႊသကၤန္းကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။

အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၄ ၁ ၂ ၃)

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

ရပ္ေ၀းမွေဆြမ်ဳိးမ်ားေရာက္လာေသာေၾကာင့္ အလုုပ္မ်ားေနတတ္သည္။ လူပင္ပမ္းျခင္းထက္စိတ္ပင္ပမ္းျခင္းပိုမ်ားေန
တတ္သည္။ ေငြမ်ားစြာလည္းကုန္မည္။ အလုပ္တြင္၀င္ေငြပံုမွန္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ မိမိအလုပ္တြင္ နာမည္ေကာင္းရေန
တတ္သည္။ လက္ေအာက္ငယ္သားေကာင္းမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္အစစအရာရာ အဆင္ေျပေနမည္။ မၾကာခင္
စီးပြားတက္ျခင္း၊ ရာထူးတက္ျခင္း၊ လစာေကာင္းျခင္းမ်ားျဖစ္မည္။

က်န္းမာေရး။ အေၾကာမ်ားနာေနမည္။ အဆုတ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေဆးေသာက္ေနရတတ္သည္။

အခ်စ္ေရး။ လက္ထပ္ရန္ပူဆာေနျခင္းေၾကာင့္စိတ္ညစ္ေနရတတ္သည္။

ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ပန္းေပါင္းစံုကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။

အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၁ ၂ ၄ ၇ )

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

အိုးသစ္အိမ္သစ္ေနရာသစ္ေျပာင္းရတတ္သည္။ အလွဴလုပ္ရတတ္သည္။ အလွဴလုပ္ျပီးေသာ္စီးပြားတက္မည္
။ ေရႊအသစ္၀င္ျခင္း၊ စိန္လက္စြပ္၀င္ျခင္း၊ပုလဲလက္စြပ္၀င္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ ေငြမ်ားစြာ၀င္မည္။ သို႕ေသာ္ကုန္စရာ
မ်ားလည္းဆက္တိုက္ျဖစ္ေနမည္။ အလုပ္တြင္အခက္အခဲ အတိုက္အခံမ်ားရွိေနမည္။ အစစအရာရာသတိထားပါ။
မီးသတိထားပါ၊ မီးေၾကာင့္အမွဳအခင္းျဖစ္တတ္သည္။

က်န္းမာေရး။ အပူေလာင္တတ္သည္။ မီးသတိထားသံုးပါ။

အခ်စ္ေရး။ အစစအရာရာစိတ္ခ်မ္းသာမွဳမ်ားျဖစ္ေနသည္။

ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ပါ။

အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၃ ၅ ၃ ၆)

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

အလုပ္မ်ားေနတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္တိုးတက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေငြမ်ား၀င္သည္။ သို႔ေသာ္မိမိသံုးေနေသာ
စက္ပစၥည္းပ်က္ေသာေၾကာင့္ေငြကုန္စရာျဖစ္ေနသည္။ အလုပ္တြင္နာမည္ဂုဏ္သတင္းတိုးတက္ျခင္းျဖစ္ေနသည္။ မိမိအလုပ္တြင္လည္းေအာင္ျမင္ေသာသတင္းေကာင္းမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ေနတတ္သည္။
နိုင္ငံျခားႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းၾကားလည္းၾကားရတတ္သည္။

က်န္းမာေရး။ ေျခေထာက္ထံုက်င္ေနတတ္ျခင္းျဖစ္ေနတတ္သည္။

အခ်စ္ေရး။ မိမိအေပၚသစၥာေဖာက္ျခင္းသလိုျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေလွနံႏွစ္ဖက္နင္းျခင္ေနတတ္သည္။

ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကုိးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ေရႊထီးကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။

အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၅ ၁ ၅ ၃)

စေနသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

နိုင္ငံရပ္ျခားခရီးရွိျခင္း၊ နိုင္ငံရပ္ျခားမွလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ စေနနံပစၥည္းမ်ားေရာက္လာျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။
ကြန္ျပဴတာ၀င္ျခင္း၊ ဖုန္း၀င္ျခင္းျဖစ္တတ္ သည္။ စက္ပစၥည္းမ်ားပ်က္ျခင္း၊ ထြက္ျခင္း၊ မ်က္မွန္ဒီဂရီတိုးရျခင္းျဖစ္
တတ္သည္။ ေငြလူလိမ္ခံရတတ္သည္။ ရပ္ေ၀းမွနာေရးသတင္းၾကားရတတ္သည္။ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားႏွင့္စ
ကားမ်ားရတတ္သည္။ စီးပြားေရးအလြန္ေကာင္းေနမည္။ မိန္းကေလးအေႏွာင့္အယွက္ေတြ႕ရတတ္သည္။ သတိထားပါ။

က်န္းမာေရး။ လက္ကိုက္ေနတတ္သည္။

အခ်စ္ေရး။ စန္းပြင့္ေနခ်ိန္ျဖစ္ေနသည္။ စိတ္တိုင္းက်ေရြးခ်ယ္ပါ။

ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ထီျဖဴ (၂ )လက္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။

အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၂ ၀ ၅ ၅)

*ေကာင္းက်ဳိးလိုရာဆႏၵျပည့္၀ၾကပါေစ*

ေဗဒင္ပညာရွင္- ေဆြဇင္၀တီ (ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္)
ေဟာခ်ိန္- နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅း၀၀ နာရီထိ
ေဟာခန္း- နန္းထိုက္ပဒုမၼာစားေသာက္ဆိုင္၊ ကလန္း
ကလန္းကားဂိတ္ ႏွင့္ Mydin Supermarket အနီး
ဖုန္း- +6016 6903 513 ,+6018 2250 510
E-mail:swezinwati@gmail.com
Advertisements