ဟူဂို ရွာဗက္ ေရြးေကာက္ ပြဲ မွာ အႏိုင္ရ

သမၼတ အမိန္႔နဲ႔ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ ႏိုင္ခြင့္ ရွိတဲ့ ဗင္နီဇြဲလား သမၼတ ဟူဂို ရွာဗက္ (Hugo Chavez)
ဟာ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံ မွာ က်င္း ပတဲ့ ေရြးေကာက္ ပြဲ မွာ အႏိုင္ ရရွိ ခဲ့ ပါတယ္။ အသက္ ၅၈ ႏွစ္ အရြယ္
ရွိ ၿပီျဖစ္ တဲ့ ဗင္နီဇြဲလား သမၼတ ဟာ ေနာက္ ထပ္ ေျခာက္ ႏွစ္ သက္တမ္း အတြက္ ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ ခံ
ခဲ့ ရတာ ျဖစ္ၿပီး သူ ့ ကို ေထာက္ခံ တဲ့ ျပည္သူ ေတြ ကို ေက်းဇူး တင္ ေၾကာင္း ကရာကစ္ မွာ က်င္း ပတဲ့
ေရြးေကာက္ ပြဲ အႏိုင္ရ မိန္ ့ခြန္း မွာ ေျပာ ခဲ့ ပါတယ္။

ရွာဗက္ က အတိုက္ အခံ Henrique Capriles Radonski ကို မဲအေရအတြက္ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္
နဲ ့ အႏိုင္ရရွိသြား တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီး ခဲ့ တဲ့ တစ္ပတ္ ေလာက္ က စၿပီး အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား ကို ေထာက္ခံ သူ တစ္ေယာက္
အျဖစ္ အသြင္ ေျပာင္း သြား ခဲ့ ၿပီး ျပဳ ျပင္ ေျပာင္းလဲ ေရး ၀ါဒီ တစ္ဦး လို ပံုစံ ဖမ္းထား တဲ့ ရွာဗက္ ဟာ
၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ကတည္း က ႏိုင္ငံ ကို အုပ္ ခ်ဳပ္ ခဲ့ သူ  ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ သမၼတ ေဟာင္း ေဂ်ာ့ဘုရွ္ ကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ေ၀ဖန္ ခဲ့ တဲ့ လက္တင္ အေမရိက ပံုစံ
လက္၀ဲ ၀ါဒီ သစ္ ေခါင္းေဆာင္ ဟာ တိုင္းျပည္ ကို အာဏာရွင္ တစ္ဦး သဖြယ္ အုပ္ ခ်ဳပ္ တယ္ လို ့
လူ ့ အခြင့္ အေရး အဖြဲ ့ အစည္း ေတြ က အၿမဲ ပဲ ေ၀ဖန္ ခဲ့ ပါတယ္။

ႏိုင္ငံရဲ ့ ၿမိဳ ့ေတာ္ ကာရာကတ္ (စ) မွာ ေတာ့ သူ ့ ကို ေထာက္ခံ သူ ေတြ ည လံုးေပါက္ ေအာင္ပြဲ ့ ခံၾက
ပါတယ္။

အတိုက္ အခံ ေတြ က ေတာ မဲရံု ေတြ မွာ မရိုးသား တာေတြ ေတြ ့ရတယ္ လို ့ စြပ္ ဆြဲထား ပါတယ္။

 

Advertisements