ဓာတ္ပံု မ်ား က ေျပာေသာ ျမန္မာ့ အလွ

အပတ္ စဥ္ တနဂၤေႏြ ေန ့တိုင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ အလွ ႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ပံု မ်ား ကို တင္
ဆက္ ေဖာ္ျပ ေပး သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီတစ္ပတ္ ရုရွား ဓာတ္ပံု ဆရာ မ်ား အဖြဲ  ့ Air Pano ႏွင့္ ခရစၥတိုဖာ မာတင္ (Christopher
Martin) တို ့ ၏ ဓာတ္ပံု မ်ား ကို ေဖာ္ျပ လိုက္ ပါသည္။

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements