ေရႊေျမြေဟာက္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ တြင္ ျမန္မာ စစ္တပ္ ေလ့လာသူ အျဖစ္ ပါ၀င္ရန္ အေမရိကန္ ကမ္းလွမ္း

အာရွေဒသတြင္းရွိ  အေမရိကန္ ႏွင့္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံ မ်ား ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေန
က် စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ က ေလ့လာသူ အျဖစ္ ပါ ၀င္ရန္
အေမရိကန္ က ကမ္းလွမ္းထား သည္ ဟု ရိုက္တာ သတင္း ဌာန က သီးသန္ ့ရရွိ
သည့္ သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမွာ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္
စင္ကာပူ ႏိုင္ငံမွ  ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ စစ္သား မ်ား ႏွင့္ ေခာတ္မွီစစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား သံုးကာ
စစ္ေရးေလ့က်င့္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တရုတ္ စစ္ေရး ၀ွက္ဖဲ ရွန္ဂရီလာ တြင္ အာရွ ႏိုင္ငံ မ်ား ကို စိတ္မသက္ သာ ရာ ျဖစ္ေစ

အဆိုပါစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ သည္ အာရွ ေဒသအတြင္း တည္ၿငိမ္မႈ အတြက္ ျဖစ္သည္။ထိုင္း ႏိုင္ငံ
သည္ ေရႊေျမြေဟာက္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ကိုလက္ခံ လာရာ ႏွစ္ ေပါင္း ၃၀ ရွိသြားၿပီ ျဖသ္သည္။
ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ကမွ ေရႊေျမြေဟာက္ စစ္ဆင္ေရး တြင္ ပူးေပါင္း ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

တရုတ္ ႏိုင္ငံ က ဂ်ပန္ ၊ ေတာင္ကိုရီယား တို ့ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ မႈ အျငင္း ပြား ေနသည့္ ကၽြန္းမ်ား တြင္
ေရတပ္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ မႈ ျပဳ လုပ္ ေနစဥ္ အေမရိကန္ က ေငြေၾကး စိုက္ ထုတ္ ၿပီး ဦးေဆာင္ျပဳ
လုပ္သည့္ Cobra Gold စစ္ေရး ေလ့က်င့္ မႈ တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ပါ၀င္ ရန္ ဖိတ္ ေခၚ ေၾကာင္း သတင္း
ထြက္ ေပၚ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

Cobra Gold စစ္ေရး ေလ့က်င့္ မႈ ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါလဆန္း တြင္ က်င္းပ ႏိုင္ဖြယ္ ရွိ သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သည္ ၿဗိတိသွ် ႏွင့္ လည္း စစ္ေရး ဆက္ဆံ မႈ တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ လွ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ က ထိုင္း ႏိုင္ငံ အေရွ ့ ပိုင္း ရွိ ခၽြန္ ဘူရီ တြင္ ေနာက္ဆံုး က်င္း ပခဲ့ သည့္ ေရႊေျမြေဟာက္
စစ္ေရး ေလ့ က်င့္ မႈ တြင္ အေမရိကန္ လက္နက္ ကိုင္ တပ္ ဖြဲ ့ ၀င္ တစ္ေသာင္း ပါ၀င္ခဲ့ သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္္ငံ သည္ ၁၉၈၀ မွ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ အတြင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ရွိ စစ္တကၠသိုလ္မ်ား စစ္သင္တန္း
ေက်ာင္း မ်ား သို ့ ျမန္မာ အရာ ရွိ ၂၀၀ ေက်ာ္ တက္ ေရာက္ ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ၏ ေရႊေျမြေဟာက္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ မႈ တြင္ ျမန္မာ ပါ၀င္ ရန ဖိတ္ ေခၚ ျခင္း သည္ ျမန္မာ
အစိုးရ ႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ ပြား ေနသည့္ တိုင္းရင္း သား လူနည္းစု လက္နက္ ကိုင္မ်ား အတြက္ စိတ္မသက္
မသာ ျဖစ္ေစမည္ ဟု ရိုက္တာ က ဆိုသည္။
ဆက္စပ္ ဖတ္ ရႈ ရန္

ပစိဖိတ္စစ္နယ္ဝွမ္းသစ္ (အပိုင္း-၁)

ပစိဖိတ္စစ္နယ္ဝွမ္းသစ္ (အပိုင္း-၂)

ပစိဖိတ္စစ္နယ္ဝွမ္းသစ္ (အပိုင္း-၃)

Advertisements