ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၂၂.၁၀.၁၂) မွ (၂၈.၁၀.၁၂) ထိ တပတ္စာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေဆြဇင္၀တီ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

အလုပ္အကိုင္ေကာင္းေနျခင္း၊ စီးပြားတက္ေနျခင္း၊ ေရႊ၀င္ျခင္း၊ ကား၀င္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား
မၾကာခဏျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာခရီးသြားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ေရႊလက္ေကာက္၀င္ျခင္း၊
နာရီ၀င္ျခင္း၊ လက္ေအာက္ငယ္သားေကာင္းမ်ားေရာက္လာျခင္း၊ ေငြမ်ားစြာ၀င္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း
တိုးခ်ဲ႔ရတတ္ျခင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္း ရတတ္ျခင္း၊ ေကာင္းေသာေျပာင္းျခင္းျဖစ္သည္။
က်န္းမာေရး။ ေသြးေပါင္က်ျခင္း၊ သြားဒုကၡေပးျခင္းျဖစ္တတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ စန္းအားေကာင္းေနသည္။ မဂၤလာေဆာင္ရန္စီစဥ္ေနတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား အုန္းညြန္႔ (၆)ညြန္႔ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၁ ၂ ၄ ၇)

တနလၤာသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

အလုပ္တြင္စိတ္တိုင္းက်ျပီးေပ်ာ္ရႊင္ေနမည္။ မိမိျဖစ္ခ်င္ေသာကိစၥမ်ားအားလံုးနီးပါးျဖစ္ေနတတ္သည္။
ေငြလည္း၀င္သည္။ အလုပ္တြင္နာမည္ေကာင္းရေနသည္။ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္မွဳရေနသည္။ သားသမီးရွိကသားသမီးမ်ား၏ေကာင္းသတင္းၾကားရတတ္သည္။ စိတ္မအားလူမအားျဖစ္ေနေသာ္လည္းစိတ္
ခ်မ္းသာေနမည္။ အႏုပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားပိုျပီးလုပ္ျဖစ္ေနတတ္သည္။

က်န္းမာေရး။ အေၾကာတက္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္းျဖစ္ေနတတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ မိမိ၏သားသမီးအရြယ္ကမိမိကုိစိတ္၀င္စားျခင္းခံရတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ခေရခက္ (၁၅)ခက္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၂ ၃ ၅ ၈)

အဂၤါသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

စိတ္မ်ားေလေနတတ္သည္။ အိုးသစ္အိမ္သစ္ေနရာသစ္သို႔ေျပာင္းေရြ႕ရတတ္သည္။ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳရမည္။
ေကာင္းေသာေျပာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္အတြက္ဘာလုပ္လွ်င္ေကာင္းနုိးနိုးျဖစ္ေနတတ္သည္။ အလုပ္စိတ္
တိုင္းမက်ျဖစ္ေနတတ္သည္။ လူမပင္ပမ္းဘဲစိတ္ပင္ပမ္းေနတတ္သည္။ ၀င္ေငြမရွိဘဲထြက္ေငြမ်ားဆက္
တိုက္ထြက္ေနတတ္သည္။ တတ္နိုင္သေလာက္ဘာသာေရးလုပ္ျပီးေမတၱာမ်ားမ်ားပို႔ပါ။ အင္တာျဗဴးမ်ား
တခုျပီးတခုေျဖေနရတတ္သည္။ မၾကာခင္အဆင္ေျပပါမည္။

က်န္းမာေရး။ ေသြးတိုးေနတတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ မိမိကိုစိတ္၀င္စားသူရွိျပီး မိမိက စိတ္မ၀င္စားဘဲျဖစ္ေနတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ေဇာ္စိမ္းပန္း ( ၈) ခက္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၃ ၄ ၆ ၉)

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေနရတတ္သည္။ နိုင္ငံရပ္ျခားမွလက္ေဆာင္ရျခင္း၊
နိုင္ငံျခားခရီးသြားရန္ျပင္ဆင္ထားသူမ်ားနိုင္ငံျခားခရီးေကာင္းျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ အလုပ္တြင္
၀င္ေငြပံုမွန္ျဖစ္ေနမည္။ ေငြမ်ားလည္းကုန္စရာမ်ားေနတတ္သည္။ ရာထူးတိုးျခင္းျဖစ္တတ္သည္။
အင္တာျဗဴးေျဖဆိုစရာရွိလာသည္။ ရဲရဲသာေျဖပါ။ ေအာင္ျမင္မည္။ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကိုေထာက္
ပ့ံေပးရတတ္သည္။

က်န္းမာေရး။ အေၾကာတက္ေနတတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ ခ်စ္သူကသံသယမ်ားျပီးစြတ္စြဲခံရျခင္းမ်ားေၾကာင့္စိတ္ညစ္ေနရတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ရြက္လွ (၄)ခက္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၄ ၅ ၇ ၀)

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားေန႔စဥ္သြားလာေနရျခင္း၊ အလုပ္အတြက္စိတ္တိုင္းမက်ျခင္း
မ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။ စိတ္မေပ်ာ္ရြင္ဘဲ အလုပ္ေနရာေျပာင္းရန္ စိတ္ကူးေနတတ္သည္။
ေျပာင္းပါက အစစအရာရာအဆင္ေျပသြားမည္။ လူမ်ဳိးျခားမ်ား၏ကူညီမွဳရမည္။ နိုင္ငံရပ္ျခားခရီး၊
ျပည္တြင္းခရီးရွိသည္။ ထီေပါက္တတ္သည္။ ထီထိုးျဖစ္ေအာင္ထိုးပါ။

က်န္းမာေရး။ စိတ္ပင္ပမ္း၊ လူပင္ပမ္းျဖစ္ျပီး အလိုမက်ျဖစ္ေနတတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ အထီးက်န္ေနေသာေၾကာင့္ဘ၀လက္တြဲေဖၚေကာင္းအလိုရွိေနတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ဂႏၶာ အ၀ါေရာင္
( ၃)ခက္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၅ ၆ ၈ ၁)

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

နိုင္ငံျခားႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းေကာင္းၾကားရတတ္သည္။ အင္တာျဗဴးေျဖဆိုရန္ေစာင့္ေနရ
သည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေနသည္။ ေရြလက္ေကာက္၀င္တတ္သည္။အလုပ္တြင္ ၀င္ေငြပိုေကာင္းလာတတ္သည္။
အလွအပပစၥည္းလက္ေဆာင္ရတတ္သည္။ ရာထူးတိုးျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ မိမိအလုပ္တြင္နာမည္ဂုဏ္သတင္း
ၾကီးလာတတ္သည္။

က်န္းမာေရး။ သြားဒုကၡေပးေသာေၾကာင့္သြားေဆးခန္းသြားရတတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ ဘာမဟုတ္ေသာကိစၥေၾကာင့္စကားမ်ားရတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား
သေျပခက္ (၆)ခက္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၆ ၇ ၉ ၂)

စေနသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

အမိနိုင္ငံျပန္ရတတ္ျခင္း၊ နိုင္ငံျခားခရီးအားေကာင္းျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ အလုပ္တြင္အထက္
လူၾကီးဆရာသမား မ,စ ကိန္းရွိသည္။ ရာထူးတိုးျခင္း၊ လစာေကာင္း ျခင္း၊ အပို၀င္ေငြမ်ားရျခင္း
မ်ားျဖစ္တတ္သည္။အခန္းေျပာင္းရန္အေၾကာင္းျဖစ္လာတတ္သည္။ အလုပ္ေနရာေျပာင္းရန္ျဖစ္
လာလွ်င္ေျပာင္းပါေကာင္းေသာေျပာင္းျခင္း ျဖစ္မည္။ လက္ေအာက္ငယ္သားေကာင္းမ်ားေၾကာင့္
အစစအရာရာအဆင္ေျပသည္။

က်န္းမာေရး။ အစားမွားျပီးဗိုက္ေအာင့္တတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ အေနေ၀းေသာေၾကာင့္မိမိကိုအဆင္အသြယ္ျပတ္ေတာက္သလိုျဖစ္ေနတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ႏွင္းဆီ အနီ (၇)ခက္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၇ ၈ ၃ ၄)

*ေကာင္းက်ဳိးလိုရာဆႏၵျပည့္၀ၾကပါေစ*ေဗဒင္ပညာရွင္- ေဆြဇင္၀တီ ( ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္)
ေဟာခ်ိန္- နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅း၀၀ နာရီထိ
ေဟာခန္း- နန္းထိုက္ပဒုမၼာစားေသာက္ဆိုင္၊ ကလန္း
ကလန္းကားဂိတ္ ႏွင့္ Mydin Supermarket အနီး
ဖုန္း- 016 6903 513 , 018 2250 510
E-mail:swezinwati@gmail.com

Advertisements