ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၃.၁၂.၁၂ ) မွ ( ၉.၁၂.၁၂) ထိ တပတ္စာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေဆြဇင္၀တီ
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးႏွစ္မ်ဳိးစလံုးသြားရတတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႔ရတတ္ျခင္း၊ စန္းအားေကာင္းေနျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာခရီးသြားရျခင္း၊ စီးပြားတက္ေနျခင္း
မ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။

ကား၀င္ျခင္း၊ ေရႊလက္ေကာက္၀င္ျခင္း၊ သားသမီးရျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။႒
ကြန္ျပဴတာ၀င္ျခင္း၊ ေျမ၀င္ျခင္း၊ အလုပ္တြင္လက္ေအာက္ငယ္သားေကာင္း
မ်ားေရာက္လာျခင္းျဖစ္တတ္သည္။အလုပ္ေနရာသစ္ေျပာင္းရန္ျဖစ္လာတတ္သည္။
ေကာင္းေသာေျပာင္ျခင္းျဖစ္၏။က်န္းမာေရး။ အစားမွားျပီးဗိုက္ေအာင့္တတ္သည္။

အခ်စ္ေရး။ စန္းအားေကာင္းေနသည္။ အထူးသတိျပဳပါ။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား၏စိတ္၀င္စားျခင္းပိုအားေကာင္းေနသည္။

ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား အုန္းဆြမ္းကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၁ ၃ ၉ ၇ )

တနလၤာသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ
စက္ပစၥည္းမ်ား၀င္ျခင္း၊ စာအုပ္စာေပပစၥည္းမ်ားရျခင္း၊ အိုးပိုင္အိမ္ိပုိင္ရျခင္း၊ အလုပ္တြင္စိတ္ညစ္စရာမ်ားၾကံဳေတြ႔ေနရတတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ လူမ်ဳိးျခားေၾကာင့္စိတ္ညစ္ေနရတတ္သည္။
လူလိမ္ခံရျခင္း၊ လူလုခံရျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ မိန္းကေလးကိစၥေၾကာင့္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားေတြ႔ေနရတတ္သည္။ ေငြမ်ားအေၾကာင္း
မဲ့ကုန္ေနတတ္သည္။ ေငြ၀င္မည္။ သို႔ေသာ္လုပ္ငန္းတိုး
ခ်ဲ႔ျခင္း၊ ေငြရင္းျပီးစီးပြားရွာျခင္းမလုပ္ပါႏွင့္၊ ဆံုးရွဳံးမွဳမ်ားတတ္သည္။
က်န္းမာေရး။ ေခါင္းမူးေခါင္းကိုက္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။

အခ်စ္ေရး။ ခ်စ္သူရည္းစားရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္လူလိမ္ျဖစ္တတ္သည္။

ယာၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား

အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။

အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၅ ၁ ၇ ၅ )
အဂၤါသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

နိုင္ငံျခားကိစၥမ်ားလုပ္ရျခင္း၊ အမိႏိုင္ငံအလည္ျပန္ရတတ္ျခင္း၊  ကြန္ျပဴတာ၀င္ျခင္း၊ ေျမ၀င္ျခင္း၊ ေရႊအေျပာင္းအလဲလုပ္ရျခင္း၊ ေရႊထြက္တတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။

ေငြေရးေၾကးေရးအတြက္စိတ္ေသာကမ်ားေနတတ္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္စိတ္တိုင္းမက်ျခင္း၊ သူတပါးကိုလည္းစိတ္တိုင္းမက်ျခင္းမ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။ စာရြက္စာတမ္းကိစၥသတိထားပါ။ စာရင္းအင္းမွားတတ္သည္။ သူခိုးခိုးခံရတတ္သည္။ အပိုစိတ္မ်ားေၾကာင့္စိတ္ရွဳပ္ရတတ္သည္။
က်န္းမာေရး။ ယားနာေပါက္ျခင္း၊ အဖုအပိန္႔ေလးမ်ားေပါက္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။  ခ်စ္သူရည္းစားေနမေကာင္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္စိတ္ပူေနရတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရား အုန္းႏို႕ေက်ာက္ေက်ာက္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၃ ၃ ၂ ၁ )

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ
နိုင္ငံျခားခရီးသြားရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ျပည္တြင္းခရီးသြားရျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ ေရႊ၊ နာရီထြက္တတ္သည္။ ေျမ၀င္ျခင္း၊ ကြန္ျပဴတာ၀င္ျခင္း၊ အေမြရစရာရွိကအေမြရျခင္း၊ ၾကာသပေတးနံပစၥည္းမ်ား၀င္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ စက္ပစၥည္းအသစ္မ်ား၀င္မည္။ ေငြေပ်ာက္တတ္သည္။ အလုပ္တြင္ မိမိထက္အသက္ငယ္သူ၊ ၾကီးသူႏွစ္ဦးစလံုးေၾကာင့္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တတ္သည္။ အလုပ္တြင္ခိုက္ရန္ျဖစ္တတ္
ျခင္း၊ ေသြထြက္သံယိုုျဖစ္ေအာင္ထိျဖစ္တတ္သည္။ သည္းခံျပီးေနပါ။

က်န္းမာေရး။ ဆီးက်င္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ စိတ္တိုင္းမက်စရာမ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ၾကာဇံေၾကာ္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၄ ၄ ၉ ၆ )

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ
ထီေပါက္တတ္ျခင္း၊ နိုင္ငံျခားခရီးသြားရျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာခရီးသြားရျခင္း၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ားႏွင့္စီးပြားတြဲဖက္လုပ္ကို္င္ရျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ နိုင္ငံရပ္ျခားမွလက္ေဆာင္ပစၥည္းရျခင္းျဖစ္တတ္သည္။

အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနေသာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ဆက္သြယ္မွဳရတတ္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႔ရန္ျဖစ္လာတတ္သည္။ တိုးခ်ဲ႔ပါေအာင္ျမင္မည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေနသည္။ အလွဴ၊ မဂၤလာလည္းျပဳလုပ္ရတတ္သည္။ အလွဴလုပ္ျပီးေသာ္ စီးပြားပိုျပီးေအာင္ျမင္မည္။

က်န္းမာေရး။ ေလထိုးေလေအာင့္ျခင္း၊ အစားမွားျခင္းျဖစ္ေနတတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ မဂၤလာေဆာင္ရန္ျပင္ဆင္ေနရတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၀ ၁ ၁ ၁ )

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

အခန္းအေနအထားျပဳျပင္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ အစားအေသာက္မ်ားလက္ေဆာင္ရျခင္း၊ မိမိကလည္းလူမူေရးကိစၥမ်ားတခုျပီးတခုေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ ေငြကုန္စရာမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ေနသည္။

မိမိေစာင့္ေနေသာနိုင္ငံရပ္ျခားကိစၥရပ္ဆိုင္းသလိုျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနရတတ္သည္။ စိတ္တိုင္းမက်ျဖစ္ေနတတ္သည္။ အလုပ္တြင္စိတ္ညစ္စရာမရွိဘဲပံုမွန္အတိုင္းျဖစ္ေနသည္။

ေငြမ်ားစြာ၀င္သည္။ ကုန္စရာလည္းကုန္ေနရတတ္သည္။ မိမိသံုးေနေသာလွ်ပ္စက္ပစၥည္းပ်က္ေနတတ္သည္။

က်န္းမာေရး။ လူက်န္းမာေနတတ္ျပီးစိတ္ေနမေကာင္းျဖစ္ေနတတ္သည္။

အခ်စ္ေရး။ ႏွစ္ဦးတအိမ္တည္းအတူေနရာကအလုပ္ေၾကာင့္တေနရာစီခြဲခြာျပီးေနရရန္ျဖစ္
လာေသာေၾကာင့္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနရတတ္သည္။

ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား နန္းၾကီးသုပ္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။

အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ ( ၃ ၁ ၄ ၃ )

စေနသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

ေရျခားေျမျခားပင္လယ္ရပ္ျခားခရီးသြားရျခင္း၊ ေျမ၀င္ျခင္း၊ စီပြားတက္ေနျခင္း၊
အလုပ္သစ္လုပ္ရန္စီစဥ္ေနျခင္း၊ မိဘမ်ားကိုပိုျပီးေက်းဇူးဆပ္ရျခင္းျဖစ္ေနတတ္သည္။ အလုပ္တြင္လက္ေအာက္ငယ္

သားေကာင္းမ်ားေရာက္လာတတ္ျခင္း၊ အေရးၾကီးေသာစာေရာက္လာျခင္း၊ အင္တာျဗဴးေျဖဆိုရျခင္း၊ သင္တန္းတက္ရန္ျဖစ္လာတတ္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ ဆိုင္ကယ္၀င္ျခင္း၊ ဆိုင္ခန္း၀င္ျခင္း၊ ေရႊလက္

ေကာက္၀င္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ အစစအရာရာအဆင္ေျပေနတတ္သည္။

က်န္းမာေရး။ အမ်ဳိးသားမ်ားေလထိုးေလေအာင့္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမီးယပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါျဖစ္တတ္သည္။

အခ်စ္ေရး။ ဘ၀လက္တြဲေဖၚေကာင္းႏွင့္ေတြ႕ရတတ္သည္။

ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္အား ေခါက္ဆြဲသုပ္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။

အက်ဳိးေပးဂဏန္း။ (  ၄ ၃ ၄ ၉ )

*ေကာင္းက်ဳိးလိုရာဆႏၵျပည့္၀ၾကပါေစ*

ေဗဒင္ပညာရွင္-ေဆြဇင္၀တီ ( ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ )

ေဟာခ်ိန္- နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅း၀၀ နာရီထိ

ေဟာခန္း- နန္းထိုက္ပဒုမၼာစားေသာက္ဆိုင္၊ ကလန္း

ကလန္းကားဂိတ္ ႏွင့္ Mydin Supermarket အနီး

ဖုန္း-  016 6903 613 ,018 2250 510
E.mail:swezinwati@gmail.com

Advertisements